Samlivspanelet

Holder jeg ut masingen og skravlingen?

Er det håp for et par som knapt klarer å kommunisere? Han mener hun maser ustanselig. Hun mener han er fjern og mutt. Slik svarer Samlivspanelets Bente Barstad.

Hver uke svarer Samlivspanelet på spørsmål om relasjoner, samliv, generasjonsutfordringer og kommunikasjon. Les svaret til psykologspesialist Bente Barstad nederst i saken. Har du spørsmål til Samlivspanelet? Send en epost til samlivspanelet@vl.no.

Kjære Samlivspanel!

Jeg blir lett irritert på min kone, for å si det pent. Hun prater ustanselig og har et negativt syn på det meste. Det blir ikke akkurat bedre nå. Hos meg går det inn det ene øret og ut av det andre, og da blir hun irritert når hun ikke får respons.

Vi har vært gift i snart 25 år og planen var å feire sølv­bryllup i sommer. Det er selvsagt utsatt i denne koronatiden. Og ­kanskje er det godt?

Jeg begynner å bli redd jeg kanskje ikke holder ut hennes evinnelige mas og skravling, og har egentlig ikke tro på at det hjelper å ta det opp med henne. Hva skal jeg gjøre?

Hilsen sliten og fortvilet mann

Samlivsspalte. 

Bente Barstad, psykologspesialist ved Familieavdelingen
Bente Barstad, psykologspesialist ved Modum Bad. Foto: Erlend Berge

Kjære deg!

Det høres slitsomt, og over tid nedbrytende ut, slik du beskriver samhandlingen eller kommunikasjonen mellom deg og din kone. Du opplever at hun snakker ustanselig med et negativ utgangspunkt. Du blir irritert og «skrur av», noe som igjen gjør henne ­irritert. Jeg skal ikke uttale meg om hva som styrer ­eller motiverer din kones atferd og holdning, både den ­aktive kommunikasjonen og den negative innstillingen.

Vet hun det at hun tenker høyt?

Det er ikke nødvendigvis slik at folk som snakker «ustanselig» er klar over dette selv. Heller­ ikke det å ha en pessimistisk negativ grunntone. For noen er dette en så integrert del av ens væremåte ­eller personlighet at det kan være vanskelig å se det selv. For noen kan det se ut som at det er en form for å «tenke høyt», for å si det sånn. Det kan være en hjelp til å klargjøre egne tanker og slik også virke strukturerende for en selv. Eller det kan være en måte å være i kontakt på, ha relasjon med, bli sett og hørt.

Dette høres ut som en ond sirkel

Du har ikke stor tro på at det hjelper å snakke med henne. Du har kanskje prøvd både det og andre ting mange ganger tidligere? Uansett hva du har prøvd for å få det til, så har du ikke lykkes. Siden du ber om råd kan det jo ligge et håp om at du ønsker å prøve igjen.

Jeg tenker det er viktig at du gjør noe med situasjonen din, og på den måten også deres situasjon. Slik det er nå, fremstår det som en ond sirkel. Hennes­ ustanselige og negative kommunikasjon virker på deg – du «stenger av» – hun blir irritert på deg for at du ikke hører og responderer.

• Hvem er Samlivspanelet i Vårt Land? Møt dem i denne saken der de svarer på hvordan det står til med det norske samliv i 2020

Jeg-budskap er viktig

Jeg tenker det er viktig at du forteller­ henne tydelig hva dette gjør med deg. Og at dette vedvarende slitsomme mønsteret faktisk setter deres­ samliv i fare, slik du opplever det. Det er viktig å bruke et jeg-budskap. At du snakker for deg selv, om dine reaksjoner og opplevelser av situasjonen. Det er veldig lett i slike situasjoner at man blir mer opptatt av å snakke om den andre, og at det da fort blir anklage og oppleves som angrep på den andre.

Tydelig er viktig

Det fører igjen ofte til en angrep-forsvarsdans, som ikke skaper ny forståelse og mulighet til positiv endring. Jeg-budskap kan bidra til at man unngår denne dansen, at man unngår diskusjon. Å være vennlig, både når det gjelder ordvalg og kroppspråk, er alltid lurt. I tillegg til å fortelle henne hva dette gjør med deg, vil det kanskje være lurt å si noe tydelig om hvordan du ønsker å ha det.

Samspill krever to aktører

En ting kan være at du forteller henne at du ønsker ro og konsentrasjon om noe annet ­akkurat der og da, og at du derfor ikke er åpen for å lytte eller snakke. Og at du ønsker å bli respektert på de grensene du setter. Dette kan gi henne en mulighet til å endre sin atferd, spesielt hvis hun ikke er seg bevisst hvor intens og negativ hennes kommunikasjonsmåte virker på deg. Samtidig er det også et annet aspekt som kan være nødvendig å se på i samspillet mellom dere. Du sier at det går inn det ene øret og ut det andre når hun snakker i vei. Kanskje ikke så rart at hun blir irritert?

Aktiv iblant?

Hvis du tydeliggjør for henne når du ikke er tilgjengelig for å snakke, bør du kanskje også gå inn for å delta aktivt i noen samtaler? Det er kanskje nødvendig hvis du ønsker å opprettholde forholdet. Det ville i hvert fall kunne gjøre det lettere for din kone å vite når du ber om time-out og når du er tilgengelig for time-in. Det å oppleve seg hørt og møtt er aldri negativt for en god relasjon og samhandling.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Bente Barstad

MER FRA VÅRT LANDS SAMLIVSPANEL:

• «Mannen min er ikke huslig, og jeg skjemte ham vel bort» skriver kvinne (50)

 

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Samlivspanelet