Politikk

Regjeringens omstridte rusreform er klar. Foreslår avkriminalisering

RUSREFORM: – Rusavhengige skal ikke lenger straffes, nå skal de få hjelp, sier Guri Melby. Dette er Venstres store gjennomslag i regjeringssamarbeidet. Den nye rusreformen innebærer at man ikke blir straffet for å oppbevare rusmidler til eget bruk.


Se framleggingen her:

Direktesendingen er formidlet gjennom Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Dette er regjeringens forslag

– Rusavhengige skal ikke lenger straffes, nå skal de få hjelp, sier Melby.

Regjeringen mener at besittelse og bruk av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffeforfølges, men at folk som blir tatt med ulovlige rusmidler pliktes til å møte opp for en kommunal rådgivende enhet. Disse personene vil bli fulgt opp og få informasjon om risiko og helseskader ved narkotikabruk. De vil også få tilbud om hjelp til å håndtere rusproblemene sine.

I forslaget til regjeringen vil det fortsatt være ulovlig med bruk og besittelse av narkotika. Men mindre mengder til eget bruk skal altså ikke lenger straffes.

Regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterte regjeringens forslag til rusreform fredag formiddag.

Rusreformen bygger på en utredningen til Rusreformutvalget, som har foreslått at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

Regjeringen har valgt å legge terskelverdiene for hvor mye man kan være i besittelse av betydelig lavere enn hva utvalget foreslo. Årsaken er at de vil ta høyde for at rusmisbrukerne kan ha høyere doser til eget bruk enn de terskelverdiene tilsier.

– For å hindre at dette skal ramme mennesker som sliter med tung rusavhengighet skal politiet, som hovedregel, gi påtaleunnlatelse hvis stoffet er til eget bruk selv om det overskrider terskelverdien, sier Høie.

---

Rusreformen:

 • Et vedtak om å gjennomføre en rusreform som går fra å straffe misbrukere til å hjelpe dem, er nedfelt i regjeringens Granavolden-plattform. Reformen var en av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene.
 • Rusreformutvalget leverte sin utredning «Rusreform – fra straff til hjelp» 19. desember 2019. Utvalget har vært ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen.
 • Regjeringens rusreform bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag: Narkotika skal fortsatt være forbudt, men mindre mengder narkotika til eget bruk skal ikke lenger straffes.
 • Dette er de foreslåtte terskelverdiene (straffri terskelverdi/terskelverdi for påtaleunnlatelse) for de mest vanlige stoffene:
 • Heroin – 2 gram/5 gram
 • Kokain – 2 gram/5 gram
 • Amfetamin – 2 gram/5 gram
 • GHB, GBL og 1,4-butanediol – 0,5 dl/1 dl
 • LSD – 1 lapp/«syreblotter»/3 lapper/«syreblottere»
 • LSD rent virkestoff – 1 mg/2mg
 • MDMA (pulver/krystaller) – 0,5 gram/1 gram
 • Cannabis – 10 gram/15 gram
 • Sopp inneholdende psilocin/psilocybin – 20 gram/50 gram
 • Khat – 500 gram/2 kg – Legemidler – 15 rusdoser/25 rusdoser

Kilde: Regjeringen/NTB

---

KrFs statsråder rykker nå samlet ut mot rusreformen i forkant av presentasjonen fra egen regjering. Laget av KrF-topper ber Stortinget bremse avkriminaliseringen av narkotika. Kjell Ingolf Ropstad og statsrådene Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein.

KrF: – Ikke vår reform

Kristelig Folkeparti (KrF) er sterkt imot sin egen regjerings rusreform, og håper ikke at den blir vedtatt. Nå ber de opposisjonspartier som Ap, Frp og Sp om å påvirke behandlingen i Stortinget.

Bakgrunnen er at rusreformutvalget lanserte en anbefaling som KrF mente var for liberal i forhold til hva partiet godtok i punktet fra Granavolden: Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk «overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Men rusreform-saken ble i praksis avgjort i forhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre på Jeløya våren 2018 – før KrF satt i regjering.

Derfor mener de at Frp nå må rydde opp.

– Frp hadde alle muligheter til å påvirke denne saken. Sp og Frp kan nå være med på å påvirke i Stortinget. Det er ikke flertall for det som kommer. Det er et viktig budskap nå at dette kan endres, sa eks-partileder Knut Arild Hareide til Vårt Land tidligere i uken.

Det er KrF-toppene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Hareide som går hardt ut mot reformen. De frykter signaleffektene en avkriminalisering av narkotikabruk- og besittelse kan gi.

---

Trenger du hjelp med rusproblemer?

 • RUStelefonen (Hverdager kl. 11:00 – 18:00): 915 08 588.
 • Ring eller chat med RUStelefonen helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus: rustelefonen.no.
 • Ivareta – pårørende berørt av rus: 800 40 567 eller ivareta.no.
 • Unghjelp: Råd, veiledning og historier, for unge – av unge: 988 06 120.
 • Kors på halsen – Røde Kors (Alle dager fra 14–22 for alle opp til 18 år): 800 33 321.

---

Sp: Vil skrote forslaget

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum hevder regjeringens forslag til rusreform er «en gave til gjengene», og partikollega Jan Bøhler mener det er «helt vilt».

Til VG sa de at de vil forkaste hele rusreformen, og stiller heller med et eget forslag:

«Dersom besittelse eller bruk av narkotika har sammenheng med mistenktes avhengighet etter gjentatt bruk av narkotiske stoffer, skal påtalemyndigheten ikke forfølge forholdet strafferettslig».

Også FrP har varslet motstand mot rusreformen.

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Politikk