Politikk

KrF-Lossius: – Nettporno kan stjele barndommen

PORNOGRAFI: Flere politikere vil løfte porno høyere på den politiske agendaen. Første steg er å snakke mer om pornografi for å bryte ned tabuer, mener KrF-politiker Jorunn Gleditsch Lossius.

Pornobruk blant barn og unge øker i Norge. I 2018 oppga 42 prosent av unge under 18 år at de hadde sett porno. I 2020 hadde tallet økt til 49 prosent i den årlige Barn- og medieundersøkelsen.

Samtidig forteller norsk ungdom i en Redd Barna-rapport at mye av pornoen de kommer over er aggressiv, voldelig og nedlatende mot kvinner, og at det er vanskelig å finne såkalt «myk porno».

Bergitte Viste reiser rundt på skoler og i menigheter og holder foredraget «Pornokulturens konsekvenser – hva gjør det med oss å leve i en kultur preget av pornografi?» gjennom sin jobb i Tro og Medier.

Hun ønsker at barn og unges pornobruk prioriteres av politikere.

– Porno tas sjelden opp i skolen og seksualundervisningen. Regjeringens «Strategi for seksuell helse 2017-2022» nevner ikke porno i det hele tatt. Vi må få det inn som en del av utdanningen av lærere, helsepersonell, helsesykepleiere, sexologer og folk som jobber i barnehager, sier Viste, og ber politikere ta grep.

Skjærer i mammahjertet

Stortingspolitiker Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) tar Vistes oppfordring på alvor.

– Når porno er så lett tilgjengelig på nett stjeler det barndommen fra barn som eksponeres for innhold de ikke er voksne nok til å se. Det skjærer i mammahjertet mitt fordi jeg vet hvor vanskelig det er å beskytte barnet sitt godt nok på nett. Man føler seg nokså maktesløs, sier Lossius til Vårt Land.

Det finnes begrenset med forskning av hvordan pornobruk påvirker oss på lang sikt, og i hvilken grad det er skadelig. Professor og sexforsker Bente Træen anslår at rundt seks prosent av internettbrukere har et tvangsmessig og avhengighetspreget forhold til porno.

Også små barn ser på porno. Skuespiller Ulrikke Falch har tidligere skrevet om hvordan hun som syv-åring begynte på å se porno før hun skulle på skolen. Barn kan også bli avhengig av porno. NRK skrev nylig om ni år gamle «Peter» som var avhengig av å se på videoer som viste dyresex og overgrep mot barn.

– Alt dette gjør veldig sterkt inntrykk. Det må gjøres mer for å beskytte barn og unge mot porno og annet skadelig innhold på nett, sier Lossius.

Det må gjøres mer for å beskytte barn og unge mot porno og annet skadelig innhold på nett

—  Jorunn Gleditsch Lossius

Filter i hode

Foreldre og lærere må snakke mer om porno med barna fra tidlig av, mener KrF-politikeren. Om at det kan skape urealistiske forventninger til hva sex kan være, om at det bidrar til kroppspress og dårlig selvtillit, om den problematiske fremstillingen av vold og undertrykkelse mot kvinner, om at det kan være avhengighetsskapende.

– Det viktigste filteret sitter i hodet på barna selv. Hvis trygge voksenpersoner snakker mer med barn om porno, kan vi sammen få installert det filteret. Dessverre er porno noe vi ikke snakker så høyt om. Det er fortsatt tabu. Vi trenger langt mer åpenhet om temaet, og problematikken knyttet til barn og unges lettvinte eksponering for porno må få større plass i den offentlige samtalen. Dette engasjerer langt utover en debatt for eller imot porno, sier Lossius.

Samtidig bør internettaktører og bredbåndsleverandører tar mer ansvar for å beskytte barn og unge mot porno og skadelig innhold på nett, mener Lossius.

– Vi som myndigheter må ansvarliggjøre aktørene langt mer enn vi gjør i dag. Vi må ha signalisere forventninger til dem og stille krav. Filtre mot porno bør ligge inni bredbåndspakker slik at det aktivt må deaktiveres, istedenfor motsatt. I dag kan man installere enkle filtre, men de er også enkle å avinstallere, og mange unge har bedre digitale ferdigheter enn sine foreldre, sier Lossius.

Filter på nett

KrF har tidligere fremmet forslag i Stortinget om krav til pornofilter, men ikke fått flertall. Forslaget resulterte imidlertid i at regjeringen har satt ned et utvalg som skal skal levere en utredning om hvordan barn kan vernes mot skadelig innhold og pornografi på nett. Bruken av nettfilter blir sannsynligvis et tema.

Utvalget skulle levere sin utredning 1. juli i fjor, men ble forsinket. Det har fått ny frist 1. mars.

– Jeg er spent på hva utvalget kommer med. Det kan være krevende både juridisk og teknisk, men vi må finne de løsningene som trengs, sier Lossius.

Mer porno i skolen

Også SV og Arbeiderpartiet mener dagens pornokultur er problematisk for barn og unge.

– Pornokulturen som har vokst fram over tid, med stadig mer tilgjengelig og stadig mer grenseoverskridende porno, er skadelig for unges seksualitet på mange måter, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Det ikke handler om skepsis eller frykt for at unge er interessert i sex og seksualitet, understreker han.

– Det handler om å vise fram at sex er noe fint, noe bra – i motsetning til den industrien som pornoen er, hvor sex ofte fremstilles på en skadelig.

Øvstegård mener det viktigste politikerne kan gjøre er å styrke seksualitetsundervisningen, og får støtte av Kari Henriksen (Ap).

– Det er behov for bedre undervisning i skolen, hvor man får tid og anledning til å snakke om mangfoldet rundt seksualitet og legninger, og at man kan lære om de forskjellige formene for god og trygg seksualitet. Kunnskap om pornografi og hvordan man kan forholde seg til det, bør være en del av undervisningen for å styrke unges sunne og kritiske dømmekraft, sier Henriksen.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk