Politikk

Venstre vil at folk skal betale mer av troslivet sitt selv

PARTIPROGRAM: Venstre kan gå til valg på at trossamfunn i større grad må finansieres av egne medlemmer. Et programkomité-flertall vil legalisere cannabis.

Selv om Venstre sto bak regjeringens nye tros- og livssynslov, ønsker en enstemmig programkomité nå endringer i tros- og livssynsstøtten.

• Ikke bare må trossamfunn «i større grad finansieres av medlemmene».

• Respekt for menneskerettigheter blir krav for å motta offentlig støtte.

Programskaperne vil dessuten gjøre Venstre til det første borgerlige partiet som går inn for selvbestemt abort frem til uke 18 og partiet vil øke barnetrygden kraftig. Samt skattlegge den.

Skjerpet tonen tidligere i høst

Alt under høstens landsmøte presset sterke krefter på for å skjerpe nøytraliteten i Venstres tros- og livssynspolitikk. Da prinsipprogrammet ble vedtatt, ble henvisninger til kristne og humanistiske tradisjoner skrotet, og ord om livssynsfinansiering fjernet.

I et intervju med Vårt Land i forkant av landsmøtet, varslet den da påtroppende lederen, Guri Melby, at hun ville bort fra at Den norske kirke skal definere hva andre tros- og livssynssamfunn får i støtte.

I likhet med andre organisasjoner og sivilsamfunnet, er det ikke uvanlig å kreve en form for medlemskontingent for å utløse statlig støtte. Jeg mener vi må vurdere dette for tros- og livssynssamfunnene, uttalte hun.

Ut med 50 prosent kristendom

Programkomitéleder Sveinung Rotevatn presenterte torsdag kveld andreutkastet, som landsmøtet neste vår skal ta stilling til. I førsteutkastet ble det fastslått at «alle individers valg av tro- og livssyn er likeverdig» og all livssynsstøtte skulle likestilles.

Religion «skal skilles fra politikk». I den nye programutgaven varsles derfor Venstre-kamp for å «fullføre skillet mellom kirke og stat». Partiet er alt i gang: Tidlig i høst fremmet Venstre et grunnlovsforslag sammen med SV om å justere paragrafer for å gjøre dem livssynsnøytrale.

Landsmøtet anbefales dessuten å fjerne kravet om at femti prosent av tiden i grunnskolens religionsfag må brukes på kristendom. Staten skal ikke favorisere noen livssyn foran andre.

Samtidig omtales kirkene som «bærere av historie og tradisjon, tilhørighet og identitet». Derfor ønskes et eget vedlikeholdsfond innen 2030 for å sette i stand verneverdige og fredete bygg av nasjonal verdi.

---

VALGLØFTER

  • Stortingsprogrammer lover velgerne hva partier vil gjøre i de neste fire stortingsårene. Samtlige partier vedtar nye programmer under vårens landsmøter.
  • I Stortinget er de utgangspunkt for forslag. Hvis et parti skal inn i regjering, er det punktene i programmene som blir forhandlingstema med motparter.
  • Venstre har sittet i Solberg-regjeringen siden januar 2018. I regjeringsprogrammene fra Jeløya og Granavolden har partiet fått inn enkelte gjennomslag fra dagens program. Men i hverdagspolitikken har regjeringens politikk forrang.

---

Som røde partier: Utvide abortgrensen

Bioteknologi-lovverket skal mykes opp mer, kunne Vårt Land melde fra førsteutgaven av partiprogrammet. Nytt nå er at en samlet komité vil gi kvinnen fri abort frem til uke 18.

– Abortspørsmålet er blant de sakene komiteen har fått mange innspill om. Inn i programmet kommer det også at vi vil forby konverteringsterapi, sa Rotevatn.

For Venstre skal ikke mennesker defineres inn i «et todelt kjønnsrollemønster de ikke kjenner seg igjen i». Derfor vil partiet innføre en tredje kjønnskategori.

Duket for cannabis-oppgjør

Men på landsmøtet kan det bli slag om narkotika-politikk. Mindretallet er stort, men et flertall anbefaler å legalisere cannabis solgt gjennom apotek.

– Ut fra den kunnskapen man har nå, har flertallet grunn til å tro at regulert omsetning av cannabis gir mindre skade for samfunnet enn om omsetningen er uregulert, sa Rotevatn.

Også om vin i butikk har et mindretall tatt dissens. Blant disse er partiets helsepolitiske talsmann, Carl-Erik Grimstad. Flertallet vil åpne for sterkøl og vin i dagligvarehyllene, samt tillate søndagsåpne butikker.

Kolliderer med KrF - på flere felt

På en rekke felt legger Venstre seg på kollisjonskurs med regjeringskollega KrF. Men i likhet med KrF vil Venstre øke barnetrygden, men samtidig skattlegge den. Det er for å sikre at familier med lav inntekt får mer enn de i dag gjør. Barnetrygden skal dessuten holdes unna beregningsgrunnlaget av sosialhjelp.

Men som i flere tidligere Venstre-program sendes kontantstøtten på skraphaugen. Den skal omgjøres til «ventestøtte», slik røde partier og deler av Høyre ønsker.

– Kontantstøtten innebærer at fellesskapet bidrar med økonomisk støtte for at foreldre skal kunne holde barnet sitt borte fra barnehagen. Vi mener dette er feil prioritering av fellesskapets ressurser, heter det i begrunnelsen.

Men det grønne er bærebjelke

Kutt i klimagassutslipp, satsing på skolen og grønn omstilling av næringslivet preger programmet tungt. Dessuten vil Venstre blant annet:

• Fjerne sexkjøpsloven og hallikparagrafen for å gjøre sexarbeidernes hverdag tryggere.

• Fjerne muligheten til å innføre lokale eller nasjonale tiggerforbud.

• Gi rom for flere friskoler.

• At Norge skal signere og ratifisere FNs forbud mot atomvåpen.

• Se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen og avvikle det statlige bidraget til AFP.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk