Politikk

KrF-program varsler omkamp om eggdonasjon og vedtatt bioteknologi

Nytt programutkast går inn for å reversere liberaliseringer i bioteknologiloven, som åpning for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

I kulissene kjempet KrF til siste slutt mot endringene i bioteknologiloven i vår. Men til sist overkjørte Ap, SV og Frp regjeringspartiene og sikret flertall for historiske liberaliseringer.

Nå kan KrF komme til å ta omkamp i neste stortingsperiode. Det ble klart da partiets programkomité la fram sitt utkast til nytt partiprogram onsdag.

Der går KrF inn for å reversere alle endringene de stemte mot, bekrefter Erik Lunde, som har ledet programarbeidet.

LES OGSÅ: KrFs utkast til nytt program: Legger mykere strategi om abort

KrF vil reversere eggdonasjon

Hvis utkastet blir vedtatt på landsmøtet til våren, vil KrF gå inn for å:

• Forby eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Det ble tillatt 1. juli i år.

• Stanse innføringen av tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide.

• Heve aldersgrensen for å ha krav på tilbud om fosterdiagnostikk fra 35 til 38 år igjen.

• Forby den omstridte NIPT-testen, bortsett fra for kvinner med krav på tilbud om fosterdiagnostikk.

– Vi mener den gamle bioteknologiloven var god. Den åpnet for å ta i bruk god teknologi, men sikret samtidig et samfunn med plass til alle, at teknologien ikke kom i konflikt med menneskeverdet, sier Lunde.

Lunde: Tar ikke stilling til omkamp

Det betyr at KrF kan komme til å ta omkamp om bioteknologiloven i forhandlinger om en ny regjeringsplattform etter stortingsvalget neste år. I ytterste fall kan KrF da på ny binde stortingsflertallet til en politikk partiet nærmest er alene om.

Men komitéleder Erik Lunde vil ikke ta stilling til om KrF bør det:

– Det er ikke min jobb å avgjøre. Dette handler ikke om omkamp, men å skrive hva vi mener. Og KrF mener det samme om dette som vi gjorde tidligere i år. Så må noen forvalte programmet inn i en virkelighet. Det har vi tillit til at vår partiledelse og stortingsgruppe vil gjøre på en klok måte, fortsetter han.

Dette står om bioteknologi

Dette er den nøyaktige ordlyden om bioteknologi i utkastet til nytt program. KrF vil:

• Gjeninnføre en bioteknologilov som sikrer at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle.

• Tillate bruk av fosterdiagnostikk når dette er begrunnet ut fra en helsegevinst for mor eller foster, men avvikle ordningen med automatisk tidig ultralyd for alle.

• At assistert befruktning skal gis som et tilbud til par som av medisinske årsaker ikke kan få barn, og si nei til eggdonasjon.

LES OGSÅ:

Dramaet i vår: KrF og Kjell Ingolf Ropstad kartla Frps folk i detalj og satset høyt. Men noen andre tok siste stikk. Var det en «Frp-kode» de ikke skjønte?

SV vil stoppe omstridt praksis i Jehovas vitner. Får ikke drahjelp fra justisministeren

Jus-utredning: Høyre-program kan true polet og forbudet mot alkoholreklame

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk