Politikk

IMDi med endelig konklusjon: Født Fri får ikke statsstøtte

Direktoratet avviser Født Fris tilsvar og stopper statsstøtte for andre halvår av 2020. Opprettholder kritikk om pengerot.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd.

Det sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), i en pressemelding.

Mandag konkluderte IMDi: Født Fri får ikke utbetalt statsstøtte for andre halvdel av 2020 på tre millioner kroner. Det begrunner IMDi med «svakheter og mangler i Stiftelsens økonomistyring», som utgjør «brudd på forutsetningene i tilsagnsbrevet».

21. september ble det kjent at Født Fri fjernes fra statsbudsjettet for 2021 av samme grunn.

LES OGSÅ: Derfor varsles det om Shabana Rehmans Født Fri

Rehman: – En dyp urett er begått

Født Fri ledes av Shabana Rehman og har siden 2018 fått utbetalt 14 millioner kroner i statsstøtte for å kjempe mot negativ sosial kontroll.

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Rehman. Hun viser til svarene hun har gitt til VG. Der sier Født Fri-lederen at de vil klage vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet, og «til Sivilombudsmannen om nødvendig».

– En dyp urett er begått. Jeg kan ikke gi meg før vi har fått gjenopprettet organisasjonen gode navn og rykte, sier Rehman.

Hun avviser økonomisk rot og dårlig økonomistyring, men vedgår at Født Fri kan bli bedre på økonomiske rutiner.

Vårt Land har også vært i kontakt med styreleder Jan Sverre Asker:

– Jeg har ingen annen kommentar enn at vi nå må vi innkalle til et ekstraordinært styremøte og foreta en vurdering av saken i et samlet styre, sier han.

Født Fri ble fjernet fra 2021-budsjett

Det har stormet rundt Født Fri de siste månedene. 17. august skrev Vårt Land  at varslere slo alarm om stiftelsen og ba IMDi om å undersøke den.

IMDi engasjerte konsulentselskapet EY, som 18. september leverte en kritisk rapport om økonomistyringen. IMDi anbefalte derfor regjeringen å fjerne statsstøtten til Født Fri i statsbudsjettet for 2021. Det ble også regjeringens konklusjon:

– Offentlige tildelte midler har ikke blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sa statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding 21. september.

Dagen etter varslet IMDi Født Fri om at de vurderte å stoppe statsstøtten for andre halvdel av 2020. Nå har IMDI fattet vedtak: Pengene blir ikke utbetalt.

Strid om rapport fra EY

Den siste måneden har debatten gått om IMDis råd til regjeringen og EYs rapport. Rapporten har møtt kritikk fra blant annet økonomiprofessor Petter Gottschalk ved BI.

Han mente EY dokumenterte faktiske forhold på en god måte, men at de i for stor grad spekulerte og manglet bevis for sine slutninger. Gottschalk hevdet også at EY gikk utover sitt mandat ved å vurdere eventuelle lovbrudd.

6. oktober presenterte Shabana Rehman Født Fris egen motgransking, som svar på EYs rapport. Rapporten, som var laget i samarbeid med advokat Anne Helsingeng fra Bull og Co, ble presentert på en pressekonferanse.

– Alle pengene har gått til formålet. Ingenting ulovlig har skjedd, sa Rehman til Vårt Land da.

Rapporten som gransket økonomianklager mot Født fri blir nå dratt i tvil av organisasjonen, som mener de ikke er tilstrekkelig hørt.

Født fris daglige leder Shabana Rehman stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs.
Shabana Rehman på pressekonferansen der Født Fri presenterte sin motgransking. Til venstre: stiftelsens advokat, Harald F. Strandenæs. Foto: Erlend Berge

EY imøtegår Født Fris kritikk – Rehman føler seg ikke tatt på alvor

Nå har ikke bare IMDi konkludert. EY imøtegår også tilsvaret, som Født Fri og regnskapsfører Magne Tangen har sendt IMDi, punkt for punkt. Der fastholder EY kritikken mot økonomistyringen i stiftelsen.

– Det ser ikke ut som IMDi har tatt tilsvaret vårt på alvor. Som om de ikke har lest det, hevder derimot Rehman overfor VG.

– Dette oppfatter jeg som nok et forsøk på at IMDi beskytter seg mot den kritikken mot prosessen som nå er dokumentert, sier hun.

Slik svarer IMDi på den kritikken fra Rehman:

«Stiftelsens tilsvar er gått svært nøye gjennom av både IMDi og eksperter i revisjonsselskapet Ernst & Young. Basert på grundige undersøkelser er vår vurdering at det foreligger klare og systematiske brudd på retningslinjene for tilskuddet», skriver Libe Rieber-Mohn i en e-post til Vårt Land.

Overfor VG viser Rehman til at Født Fri har fått tre ukers klagefrist, men verken har penger eller ansatte nå. Allerede 25. september krevde Født Fri støtten for andre halvår utbetalt, for å ha mulighet til å forsvare seg mot anklagene mot stiftelsen.

Dette er hovedpunktene fra EYs undersøkelser

Slik oppsummerer IMDi, i pressemeldingen, hovedfunnene i EYs undersøkelser:

• Sammenblanding mellom stiftelsens økonomi og daglig leders private foretak.

• Manglende styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp.

• Manglende skille mellom jobbrelaterte og private utgifter.

• Brudd på bokføringsloven og skattebetalingsforskriften.

• Mangelfull bruk av prosjektkoder og kostnadsspesifisering i regnskapet, som gjør etterprøvbarheten vanskelig.

Anklaget for fryktkultur 

26. august skrev Vårt Land om tidligere engasjerte i stiftelsen, som anklaget den for pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold. Rehman avviste kritikken, og fikk støtte fra andre engasjerte og samarbeidspartnere.

Vårt Land har også omtalt hvordan Født Fri gikk fra løs idé til budsjettvinner høsten 2017 – før stiftelsen var formelt etablert. Det var Venstre, med Abid Raja i spissen, som kjempet dem inn på statsbudsjettet.

LES MER OM SAKEN:

• Shabana Rehman: «Ingenting ulovlig har skjedd»

• Ideen om Født Fri ble første gang nevnt for Abid Raja 26. oktober 2017. Fire uker senere sikret Venstre stiftelsen fem millioner kroner i statsbudsjettet.

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk