Politikk

Raja med klar tale til Frp-profil: Flerkoneri kan ikke legaliseres

Likestillingsminister Abid Q. Raja slår på nytt utvetydig fast at flerkoneri ikke kan aksepteres i Norge. Bakgrunnen: Tidligere Frp-minister Per Willy Amundsen ba ham om klargjøring.

Uttalelser fra Minotenk-leder Linda Noor hos minarvanett.no om at Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri på tross av at det er ulovlig i Norge, har fått den tidligere justisministeren fra Frp til å reagere. I et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren, ba han Raja gjøre rede for hva han selv synes om saken.

Amundsen bruker Rajas fortid som moskétalsmann og tid i nettopp Minotenk som kobling til at han igjen ber om klarhet omkring flerkoneri her til lands.

Sterk avstand

Men nå går kultur- og likestillingsministeren i rette med Amundsens fremstøt:

– Jeg mener det er moralsk uakseptabelt, sier Raja til Vårt Land, som tar sterk avstand fra praksisen.

Nå er det skriftlige svaret på Amundsens stortingsspørsmål klart. Raja argumenterer klart mot flerkoneri og opplyser at regjeringen arbeider med en handlingsplan som mot sosial kontroll.

Raja ber Amundsen, som var justisminister i 2016, da debatten var oppe sist, å spørre seg selv om han gjorde nok da han var minister.

Sviktet gjennom barndom og tro.

Ministeren er sterkt imot flerkoneri. Han vil vi alle skal våge å kalle det for hva det er, og ikke akseptere slik praksis i Norge.

– Jeg er enig i at flerkoneri eksisterer og mener det er moralsk uakseptabelt. I Norge vet jeg at noen mener det er religiøst akseptabelt siden islam tillater det, men de aller fleste norske muslimer vil aldri praktisere polygami.

Raja forteller at det er de færreste som har flere menn, det er som regel snakk om flerkoneri, men at det finnes også kvinner som argumenterer for praksisen.

– Det handler om oppdragelsen til enkelte unge muslimer. Oppdragelsen hjemme, det sosiale nettverket forteller dem at det er greit. Dermed blir de sveket gjennom barndom og tro.

Vanskelig å utfordre

Raja forteller at de fleste muslimer i Norge, særlig yngre, ikke ønsker å leve med polygami og som ikke vi assosieres med muslimer som ønsker slik praksis. Problemet, slik Raja ser det, er imidlertid at selv om de fleste er imot, vil ikke alle muslimer komme ut å fordømme det.

– Jeg kjenner ingen unge muslimer i dag som er eller vil assosieres med noen som praktiserer polygami, men de færreste vil ut og fordømme andre siden man ikke ønsker å havne i klammeri og bli utstøtt fra det religiøse samfunnet.

Ministeren forteller at da han i 2016 gikk ut og kalte flerkoneripraksisen til muslimer for «sexslaveri» og tok offentlig avstand fra praksisen, var det mange i sosiale medier og i avisen som mente han ikke var muslim.

– De mente jeg var svikefull siden islam tillater praksisen. Jeg mener at også religioner på moderniseres. For 1400 var det praktiske grunner for denne praksisen, men i vår virkelighet i dag har vi ikke plass til det, forteller Raja.

Ulovelig i Norge

Linda Noor, som er daglig leder i Minotenk, skriver i Minervanett at hun er for «en lev og la leve»-holdning, samtidig som hun vil at man skal orientere oss mot samfunnet.

– Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap i andre land eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen.

I Norge er polygami imidlertid ettertrykkelig forbudt etter norsk lov. I det skriftlige svaret på spørsmålet fra Amundsen, viser Raja også til FNs kvinnediskrimineringskomité som slår fast at polygami er i strid med kvinners og jenters verdighet.

– Praksisen vi har hørt om i Norge er at mannen formelt sett skiller seg fra kvinnen, men reelt sett ikke aksepterer det. Og da når han gifter seg på nytt, har mannen reelt sett flere koner.

Likestillingsministeren understreker at de færreste muslimer i Norge driver slik praksis, men at det er noen eksempler på det i Norge i de somaliske miljøene. Det er imidlertid ikke isolert sett et problem i dette miljøet. Dette er altså ikke akseptabelt.

---

Fakta:

---

Amalie Vadla

Amalie Vadla

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk