Politikk

Ap vil utrede alternativer til abortnemnd

Ap foreslår å utrede alternative løsninger til abortnemndene, som «sikrer kvinnens selvbestemmelse». – På dette grunnlaget kan vi velge å endre eller beholde dagens abortlov, sier Ingvild Kjerkol.

Det kan være duket for nye tøffe abortrunder i stortingssalen – og på Aps landsmøte i 2021.

– Arbeiderpartiet er bekymret for hvordan nemndsystemet fungerer. Vi vil undersøke hvordan kvinner opplever det å møte i abortnemnd, sier helsetalskvinne Ingvild Kjerkol til Vårt Land.

Kjerkol: Vil gi grunnlag for å ta stilling til abortloven

Tirsdag leverer Helse- og omsorgskomiteen sin innstilling om SVs representantforslag om styrkede abortrettigheter.

I den vil Ap fremme en rekke egne forslag, deriblant om nemndene som har siste ord om senabort. Deriblant «en evaluering av hvordan dagens abortnemnder fungerer» og en «utredning av alternative løsninger som sikrer kvinnens selvbestemmelse».

Vil det si at kvinner kan få siste ord om senabort?

– Vi ønsker å utrede alternativer til nemndene. På det grunnlaget kan vi velge å endre eller opprettholde dagens lov, svarer Kjerkol.

– Solberg har vist at hun lett forhandler bort abortkompromiss for KrF

Forslaget følger opp et vedtak fra Aps landsmøte i fjor om å «vurdere forbedringer innenfor dagens lov for å styrke kvinnens situasjon ved senaborter, herunder kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem».

Bakteppet den gang var sterke reaksjoner på at statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å stramme inn abortlovens paragraf 2c under KrFs retningsvalg.

– Abortloven har vært et kompromiss som har stått støtt i 40 år, men Solberg har vist at hun lett forhandler det bort hvis KrF ønsker det, sier Kjerkol.

På landsmøtet i 2019 sto hun i spissen for et benkeforslag om å utrede slutt på nemndene, som vil innebære selvbestemt abort inntil uke 18. Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Bruntland la tyngden sin inn for å stanse forslaget.

Kan gå mot nytt abortdrama på Aps landsmøte i 2021

– Er du åpen for å fremme et forslag som sist?

– Jeg har ikke skiftet mening. Store fylkeslag ønsker det. Det er en levende debatt i Ap. Vedtaket i fjor pekte ut en prosess inn mot landsmøtet vårt i 2021, der vi skal vedta nytt partiprogram, sier Kjerkol, som sitter i programkomiteen.

– Er det god nok grunn for Ap til å rokke ved det 40-årige kompromisset du snakker om?

– Jeg mener det, men det er andre som ikke mener det. Mange i Ap har ikke hatt et bankende hjerte for nemndsystemet, men har levd med det, fordi det ikke har blitt utfordret.

Foreslår å reversere forbud mot tvillingabort

Aps helsepolitiker viser til at alle ønsker å begrense antall senaborter og at ytterst få får avvist søknaden sin av nemndene.

– Hva er Aps bekymring?

– Senabort skyldes ofte utforutsette ting, som alvorlig sykdom hos fosteret. I en sårbar situasjon tar andre beslutningen på vegne av kvinnen. Kvinnen settes på gangen i sitt eget liv, sier Kjerkol.

Ap vil i likhet med SV også foreslå å reversere forbudet mot selvbestemt tvillingabort, som KrF har fått gjennomslag for i regjering. Men som Vårt Land meldte 29. mai får de ikke flertall. Frp står fast ved lovendringen de var med på å vedta i regjering.

SV foreslår også «å utvide grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til å gjelde til og med 16. svangerskapsuke». Ap står derimot ved dagens grense ved 12. uke.

Tirsdag kveld kom Helse- og omsorgskomiteens innstilling til om SVs abortforslag. Der ble så å si alle forslagene stemt ned. I innstillingen står det at komiteen rår Stortinget til å gjøre følgende:

• Stortinget ber regjeringen sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen selv ønsker det.

• Stortinget ber regjeringen sikre at alle som gjennomgår en spontanabort, får tilbud om oppfølging fra helsepersonell.

LES OGSÅ:

Hun påførte KrF nederlag om bioteknologi– men Ropstads abortseier rører hun ikke

SV vil utvide grensen for selvbestemt abort til 16 uker: – Innstrammingen har åpnet for diskusjon

Per Anders Hoel: Liberalisering har medvind – flere partier kan endre i abortprogram

• Advarslene var tydelige: Nemndkutt svekker kvinners abortrett. Nå søker færre kvinner seinabort

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk