Politikk

Opposisjonen retter sterk kritikk mot regjeringen i trygdeskandalen

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen er sterkt kritikkverdig, mener de rødgrønne. Frp og regjeringspartiene vil ikke være med på den hardeste kritikken.

– Vi synes ikke håndteringen har vært god nok, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB.

– Regjeringen reagerte altfor sent. Det har vært alvorlige feil i direktoratet opp mot departementet, slik at man ikke oppdaget feilen, selv om mange diskuterte det, legger hun til.

De tre opposisjonspartienes felles markering fremkommer i innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Den ble avgitt tirsdag.

– Mange kunne sluppet fengsel

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig,» heter det i et felles forslag fra Ap, Sp og SV.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket EU-forordningen, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

– Vi mener Riksadvokatembetet burde vært koblet inn mye tidligere, sier Hansen.

Hun viser til at mange mennesker, ifølge Riksadvokaten, kunne sluppet fengselsstraff hvis saken hadde blitt avdekket tidligere.

– Hån mot ofrene

SVs Freddy André Øvstegård minner om at saken handler om at «en rekke personer er blitt utsatt for justismord fra staten».

– Det kunne vært hindret dersom Hauglie og regjeringen faktisk reagerte så tidlig som de kunne og burde gjort, for eksempel ved å informere Riksadvokaten. Det valgte de ikke å gjøre, sier han til NTB.

– Jeg mener det er en hån mot ofrene for trygdeskandalen at de borgerlige partiene, inkludert Frp, velger å beskytte regjeringen heller enn å plassere politisk ansvar. Jeg mener at når en skandale rammer vanlige mennesker så hardt, burde det få konsekvenser også for dem på toppen av systemet.

Han understreker at kritikken rettes mot regjeringens håndtering av saken.

Høyre utenfor

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse til Stortinget om saken før jul er det formelle grunnlaget for kontrollkomiteens sak. Regjeringspartiene og Frp valgte å ikke slutte seg til den hardeste kritikken.

– Vi mener at det regjeringen har gjort for å rydde opp i dette, har vært bra, sier Høyres Svein Harberg til NTB.

– Statsråd Hauglie var tidlig ute, ville varsle Stortinget, har beklaget de tingene som har skjedd, på vegne av alle som måtte ha et ansvar for det, og også sagt at noen ting kunne de gjort annerledes. Å kritisere henne for det, syns vi blir underlig, fremholder han.

Debatt 5. mars

Harberg minner om at kontrollkomiteen nå bare behandler en liten del av saken, og at et granskingsutvalg skal avgi sin rapport innen 1. juni.

– Ser du at det kan være utilfredsstillende for folk at det politiske ansvaret ikke blir plassert?

– Nei, jeg tror folk er opptatt av å finne ut hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og hva som skal til for at det ikke skjer igjen. Jeg har veldig få henvendelser på at nå må noen gå. Folk er opptatt av at dette ikke må skje igjen. Vi må finne ut hvordan det kunne skje, sier han.

Stortinget skal debattere saken i plenum 5. mars.

– Jeg vil legge inn en oppfordring til særlig Frp, som nå ikke lenger sitter i denne regjeringen, og spørre om de vil være med på å frikjenne en regjering de ikke lenger sitter i, og hvordan det ser ut for dem som er rammet av skandalen, sier Øvstegård.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk