Politikk

Har ikke senket gebyr på familiegjenforening

Venstre og KrFs budsjettseier om å senke gebyret på familiegjenforening glimrer med sitt fravær på UDIs liste over gebyrendringer fra 1. januar 2020.

– Dette handler om å stikke flest mulig kjepper i hjulene så flyktninger ikke skal få søkt familiegjenforening, sier advokat Georg Schjerven Hansen.

Han hevder at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) trenerer en oppmykning på flyktningfeltet som Venstre og KrF fikk gjennomslag for i statsbudsjettet for 2020.

Reduksjon i gebyr uteblir

Der varslet nemlig regjeringen at den vil kutte gebyret som flyktninger må betale for å søke om familiegjenforening med 25 prosent – med 2.700 kroner. Norge har verdens høyeste gebyr for å søke om å hente nær familie til landet, 10.500 kroner.

Men i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin pressemelding om gebyrer som endres fra 1. januar 2020 står det ingen ting om dette. Derimot er alle de andre gebyrendringene regjeringen varslet på feltet omtalt.

– Når de andre endringene kommer fra 1. januar, er det merkelig at ikke familiegjenforeningsgebyret endres fra samme dato. Det naturlige når du vedtar et budsjett for 2020, er at endringen skjer fra starten av året, sier Schjerven Hansen.

I Advokatfirmaet Roli har han representert flyktninger overfor staten i en rekke saker. Han mener dette føyer seg inn i et mønster med Fremskrittspartiet ved roret i Justisdepartementet:

– Det har vært en tendens med denne regjeringen at alt som kan minne om oppmykninger blir trenert lengst mulig, selv etter at det er vedtatt.

Blir ikke trodd på at han er homofil. Tingretten.

Georg Schjerven Hansen.
Advokat Georg Schjerven Hansen har representert flyktninger i en rekke saker. Foto: Alf Simensen

Venstre og KrF: – Må være feil

Schjerven Hansen viser til en VG-sak fra 2017 som et av flere eksempler på trenering.

Stortinget hadde i 2016 vedtatt å korte ned søknadsfristen for familiegjenforening og å senke inntektskravet for å få det innvilget – altså en innstramming og en oppmykning. 1. august 2017 var bare innstrammingen gjennomført. Den gang reagerte Venstre og Kristelig Folkeparti kraftig. Slik svarer de nå:

– Jeg forutsetter at endringen blir gjennomført i 2020, som varslet i budsjettet, og at dette må være en glipp, sier Venstres Guri Melby.

Det var Venstre som først fikk gjennomslag for å senke gebyret i Jeløya-plattformen fra januar 2018.

Melby får støtte fra KrFs Torhild Bransdal. Hvis gebyret skulle endres en annen dato enn 1. januar 2020, ville regjeringen ha presisert det i budsjettet, påpeker hun.

Trenerer justisministeren?

– Inntil jeg får bevis for noe annet, så tror jeg dette må være en forglemmelse. Er det ikke det, så må det likevel bare komme på plass. For dette er faktisk vedtatt, sier Bransdal.

Mange bekker små

Georg Schjerven Hansen mener at regjeringen gjør «mange små ting med samme mål». For eksempel behandles flyktningers søknader om familiegjenforening nå av UDIs asylavdeling.

– Resultatet er at saksbehandlingstiden for en amerikaner er to måneder mens en eritreisk flyktning må vente i 20 måneder, sier advokaten.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert Norge for å sette opp «uoverstigelige hindringer» i søknadsprosessen.

– Det er europeisk og internasjonal konsensus i regelverket om at flyktninger skal gis tilgang til de mest fordelaktige prosedyrer, sa Olivia Mocanasu, juridisk rådgiver ved UNHCRs nordiske kontor, til Vårt Land i sommer.

Gebyret på familiegjenforening ble innført i 2002 for «å redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader». Siden er det syttendoblet.

Olivia Mocanasu, juridisk rådgiver ved FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sitt nordiske kontor (NHCR).
Vårt Land møtte Olivia Mocanasu fra FNs høykommissær for flyktningers nordiske kontor i fjor sommer. Foto: Erlend Berge

Justisdepartementet: Skyldes teknisk trøbbel

– Gebyrendringen har vist seg å være teknisk krevende å gjennomføre i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin søknadsportal, skriver Justisdepartementet i en e-post til Vårt Land.

Årsaken er at reduksjonen av gebyret kun gjelder «en avgrenset gruppe saker om familiegjenforening», forklarer senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

UDI anslår at gebyret vil bli redusert i løpet av våren, skriver han.

Justisdepartementet avviser kritikken fra advokat Georg Schjerven Hansen om at den politiske ledelsen fra Frp trenerer endringen for å hindre flyktninger i å søke familiegjenforening.

– Departementet har bedt UDI prioritere å få på plass den nye løsningen, skriver Skjøld-Lorange.

Han avviser også Schjerven Hansens påstand om at departementet har fått UDI til å flytte flyktningers søknader om familiegjenforening til asylavdelingen, noe som gir mye lenger saksbehandlingstid:

– UDI beslutter selv organisering av saksbehandlingen sin.

Ifølge Skjøld-Lorange begrunner UDI det med kvalitet, effektivitet, samt kompetanse og ledig kapasitet i avdelingen.

UDI: Jobber med saken

UDI opplyser at de «jobber med implementeringen av gebyrendringen».

«Tidspunktet for iverksettingen vil blant annet være avhengig av, når forskriftsendringer er gjennomført og tekniske løsninger er på plass», skriver presserådgiver Vibeke Schjem i en e-post.

Vårt Land har bedt UDI utdype om forskriftsendringene de viser til. UDI henviser til Justisdepartementet.

Les mer om familiegjenforening:

• FNs høykommissær for flyktninger feller hard dom over Norge

Røde Kors: Dropp gebyret for å samle familien

Justisminister Kallmyr vegrer seg mot gebyrkutt – mener 10.500 er et fornuftig nivå

---

Familiegebyr

  • Flyktninger som får opphold i Norge kan hente nær familie til landet. Det koster 10.500 kroner å søke om familiegjenforening.
  • FNs høykommissær for ­flyktninger har kritisert Norge for å ha verdens høyeste sats. I Sverige er gebyret på 1.500 kroner for voksne.
  • I Jeløya-plattformen fra januar 2018 fikk Venstre gjennomslag for å redusere gebyret for flyktninger. I statsbudsjettet for 2020 varsler regjeringen en reduksjon på 25 prosent.
  • Kilde: Vårt Land

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk