Politikk

Tar kampen mot rasisme som rammer utenlandsadopterte

– Vi har kanskje undervurdert diskriminering mot utenlandsadopterte, innrømmer statsminister Erna Solberg (H). Det skal bli bot og bedring i regjeringens nye handlingsplan.

– Selv om du er oppvokst i Norge, med norsk familie og kultur, er bare det at du ser annerledes ut noe som fortsatt kan føre til at du blir møtt med fordommer og diskriminering, sier statsministeren om problemstillingen til Vårt Land.

Onsdag la hun fram «Handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion».

Manshaus' adoptivsøster drept rasistisk motiv

Sent på kvelden 10. august ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen funnet død i Bærum, drept av sin stebror Philip Manshaus før han dro for å begå terror i Al-Noor-moskeen. Hun ble Manshaus' eneste offer, og politiet antar at drapet var rasistisk motivert. Ihle-Hansen var adoptert fra Kina. Etter drapet har søkelyset blitt satt på rasisme mot personer som er adoptert fra utlandet.

– Dette var det mer fokus på før. De siste årene har vi konsentrert oss mer om folk som vokser opp med en annen kultur hjemme i arbeidet mot rasisme, sier Solberg.

• LES OGSÅ: «Solskinnshistorien samfunnet forteller om oss utenlandsadopterte, har skapt et sort hull i meg»

Utenlandsadopterte er en dobbel minoritet

I den nye handlingsplanen mot rasisme vil myndighetene få fram forskning om hvordan folk diskrimineres på grunn av «ytre kjennetegn»: «Arbeidet vil spesielt ta for seg hudfarge, inkludert rasisme og diskriminering rettet mot utenlandsadopterte», sies det i planen

– Det er veldig positivt at utenlandsadopterte endelig blir inkludert. De er en slags «dobbel minoritet» som opplever diskriminering både på grunn av hudfarge og fordi folk kan anta at de tilhører en bestemt religion, sier Linda Noor, daglig leder i tenketanken Minotenk.

Regjeringen lanserer  handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion
 
Statsministeren, kultur- og likestillingsministeren, justisministeren og barne- og familieministeren lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene den 11. desember. 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i at Granavollplattformen stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.
Statsminister Erna Solberg møtte elevrådsrepresentanter fra Rommen skole under lanseringen av Handlingsplan mot rasisme onsdag. Til høyre: Kulturminister Trine Skei Grande, justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Tillit, deltagelse, trygt politi, høye ambisjoner

Vi har et samfunn med høy tillit, og den tilliten må vi ta vare på, sa statsministeren da hun sammen med tre av sine statsråder la fram planen onsdag.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fokuserte på barn og unges mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, mens justisminister Jøran Kallmyr (Frp) snakket om hvordan man skal gjøre møtet med politiet tryggere for minoriteter. Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) oppsummerte slik:

– Vi har ingen ambisjon om at handlingsplanen skal stoppe all rasisme, men den er en god start. Vi skal vurdere nye tiltak underveis, og utvikle tiltakene videre.

• LES MER: – Tragisk at det måtte drap til for å få debatten om rasisme mot adopterte i gang

Innvandrere blir diskriminert på boligmarkedet

Handlingsplanen inneholder blant annet tiltak mot diskriminering på boligmarkedet.

I 2005 oppga en av fem ikke-vestlige innvandrere at de har blitt nektet å leie eller kjøpe bolig på grunn av sin innvandrerbakgrunn. I 2016 var andelen som hadde opplevd forskjellsbehandling på boligmarkedet vesentlig lavere, ifølge forskning. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i leiemarkedet: To av fem med innvandrerbakgrunn bor i leid bolig.

Regjeringen lanserer  handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion
 
Statsministeren, kultur- og likestillingsministeren, justisministeren og barne- og familieministeren lanserer regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene den 11. desember. 
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i at Granavollplattformen stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Minotenk
Linda Noor
Daniel Abimael Skjerve Wensell
Linda Noor mener handlingsplan mot rasisme har mangler. Sammen med Daniel Abimael Skjerve Wensell kommenterte hun planen. Foto: Erlend Berge.

Hudfarge og religion

De innvandrergruppene med høyest andel som leier bolig, kommer fra typiske flyktningland. Somaliere er blant dem som forteller om diskriminering. Linda Noor peker igjen på at de kan være utsatt for en dobbeltsmell.

Blir de diskriminert fordi de er somaliere eller fordi de er muslimer?

– I mange tilfeller er det nok en dobbel faktor. Man blir nok ekstra utsatt hvis man både har mørk hudfarge og antas å tilhøre islam som religion, sier hun.

Diffuse og utydelige

Minotenk har også flere ting de gjerne skulle forbedret.

– En del av tiltakene i planen er diffuse og utydelige. Da blir det veldig vanskelig å følge opp om de faktisk blir gjennomført. I tillegg er det veldig lite om hvilke midler som skal inn i dette arbeidet, sier Noor.

I tillegg retter hun en pekefinger mot både regjeringen og de antirasistiske organisasjonene.

– Alle oslobaserte organisasjoner har en jobb å gjøre med å gå utenfor hovedstaden, sier hun.

LES MER:

Adopterte mener rasismen øker: – At Manshaus drepte sin stesøster dysses ned

Vil norsk solskinnshistorie om adopsjon til livs: – Nedprioriterer hjelp i hjemlandene

Religiøse plagg ingen hindring

---

Handlingsplan mot rasisme

  • • Regjeringen lanserte i går sin handlingsplan mot rasisme, som skal gjelde fra 2020 til 2023
  • • Inneholder 50 konkrete tiltak, blant andre:
  • • Nasjonalt kompetansemiljø i politiet mot hatkriminalitet
  • • Åpne for å anmelde hatkriminalitet via internett
  • • En ytringsfrihetskommisjon
  • • Kampanje mot diskriminering i utelivet
  • • Styrking av Stopp hatprat-kampanjen

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk