Politikk

– Fjern statsstøtten til Jehovas vitner

MDG mener statsråd Kjell Ingolf Ropstad bare har ett valg: – Fjern statsstøtten til Jehovas vitner. Ap mener han burde tatt tak i trossamfunnet tidligere.

Vårt Land avslørte sist uke at medlemmer av Jehovas vitner kan bli utstøtt fra trossamfunnet hvis de stemmer ved valg. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som har ansvaret for tros- og livssynspolitikken til Solberg-regjeringen, gikk ut og sa at stemmenekt for Jehovas vitner kan være grunnlag for å trekke statsstøtten.

På Stortinget ser partiene ulikt på hvilke reaksjoner trossamfunnet skal møtes med.

Tydeligst

MDG går lengst. Partiet mener praksisen som er avdekket må få alvorlige konsekvenser for Jehovas vitner, mener talsperson Arild Hermstad.

– Bør Ropstad trekke statsstøtten når trossamfunn oppfordrer medlemmer til ikke å delta i demokratiske valg?

– Ja. Det er ikke akseptabelt at trossamfunn legger press, utestenger eller straffer dem som velger å stemme. Det er et åpenbart brudd på menneskerettighetene og et brudd på norsk lov. Hvis de ikke endrer praksis, mener vi de ikke bør få statsstøtte, sier Hermstad.

Synspunktet støttes langt på vei av Rødt. Nesteleder Silje Kjosbakken sier at de «er for å undersøke muligheten for å frata Jehovas vitner støtte»:

– Vi vil ikke forby trossamfunn som ber medlemmene om ikke å benytte stemmeretten, men vi ser ingen grunn til å gi dem offentlig støtte heller.

LES MER: Offer for en «gisselsituasjon» i Jehovas vitner

Grenser

Kari Henriksen i Arbeiderpartiet mener Ropstad som statsråd burde tatt tak i dette tidligere.

– Jeg er litt overrasket over at Ropstad ikke visste om Jehovas vitners praksis. Det er jo kjent at de ikke stemmer, men kanskje mindre kjent hvilke konsekvenser det får for medlemmer som velger å stemme, sier Henriksen, som er medlem av Stortingets kultur- og familiekomité.

– Ropstad burde invitert til dialog med Jehovas vitner, før han truer med å frata statstøtten, sier Henriksen.

Hun mener at statsstøtten skal være et aktivt redskap for å komme i dialog med lukkede trossamfunn.

– I dag ønsker staten heller rapportering i etterkant av at støtten er delt ut. Nå som dette har skjedd, burde Ropstad invitert Jehovas vitner til dialog, og si klart ifra hvor storsamfunnets grenser går.

LES MER: – Klart brudd på menneskerettig­heter, sier Helsingforskomiteen

Overrasket

SVs Freddy Øvstegård sitter i samme fagkomité som Henriksen.

– Da jeg var yngre kjente jeg flere Jehovas vitner som var politisk interesserte, men som måtte skjule dette. Derfor var de hemmelige medlemmer i ungdomspartier. Dette snakket man om i det kristne miljøet, så jeg er ganske overrasket over at reaksjonene fra Ropstad først kommer nå, sier Øvstegård.

Han mener Jehovas vitner ikke er alene om å ha en problematisk religiøs praksis.

– Vi er nødt til å være konsekvente i behandlingen av brudd på menneskerettigheter i flere trossamfunn. Norge må bli flinkere til å slå ned på alle former for sosial kontroll på tvers av religiøse grupper.

– Mener du at det var riktig av Ropstad å true med statsstøtten?

– Ja, absolutt med tanke på at de nekter medlemmene sine retten til delta i valg. Dette er alvorlig, og det er først nå at vi ser så tydelig denne formen for overgrep.

Senterpartiets talskvinne – og medlem i fagkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen, sier at partiet «har merket seg at tros- og livssynsministeren nå tar tak i saken og vil drøfte den med de berørte fylkesmennene»:

– Vi håper det ikke tar for lang tid og vil lytte til regjeringens vurderinger når de kommer.

LES MER: Den norske stat kan bli ansvarlig for stemmenekt

Reagerer

Regjeringspartiene er forsiktige med å kommentere muligheten for kutt i statsstøtte til Jehovas vitner. Men KrFs stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius sier hun «reagerer»:

– Dersom det stemmer at medlemmer av Jehovas Vitner kan bli ekskludert og utstøtt hvis de bruker stemmeretten, reagerer jeg sterkt på dette.

– Bør statsstøtten trekkes når trossamfunn oppfordrer medlemmer til ikke å delta i demokratiske valg?

– Statsråden har nå bedt det enkelte fylkesembete å vurdere om det er begått brudd på de demokratiske rettigheter og prinsipper. Og det vil alltid være en hårfin balansegang opp mot å verne trosfriheten.

Grunnleggende

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i Stortingets familie- og kulturkomité, har én kommentar:

– Det er en grunnleggende rett å kunne stemme ved valg, og uakseptabelt om noen blir hindret i å bruke stemmeretten sin.

Venstres tros- og livssynspolitiske talsperson Grunde Almeland sier at valgdeltagelse «en av de mest grunnleggende rettighetene til norske borgere»:

– Dersom autoriteter truer enkeltmennesker som benytter seg av denne grunnleggende rettigheten med sanksjoner, er det, slik jeg opplever det, et maktovergrep.

HOVEDSAKEN: Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

Undergraver

Fremskrittspartiet er som eneste regjeringsparti tydelige på at de ikke ønsker å dele ut statsstøtte til noen trossamfunn.

– Jeg mener saken blir ekstra alvorlig når det er religion som brukes som anti-demokratisk pressmiddel, sier Frps representant i familie- og kulturkomiteen, Morten Wold, og legger til:

– Tro er en privatsak. Når vi engang har offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn er det helt grunnleggende at de ikke undergraver demokratiet og bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

LES MER: Flere trossamfunn benytter ikke stemmerett

---

Jehovas vitner-saken

  • Vårt Land har tidligere meldt at Jehovas vitner kan bli ekskludert fra trossamfunnet hvis de stemmer ved offentlige valg. Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uttalte at slik praksis kan være grunnlag for å trekke trosstøtte.
  • Den norske Helsingforskomiteen sier at det er ingen tvil at Jehovas vitner bryter med en rekke grunnleggende menneskerettigheter.
  • Ifølge jurist Vibeke Blaker Strand kan staten Norge kan stå ansvarlig hvis Jehovas vitner ikke får stemt ved valg.
  • Flere eksperter, aviser, medlemmer av Jehovas vitner og medieprofiler har i etterkant kritisert eller støttet Ropstads reaksjon.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk