Politikk

Drivkraft: KrF kan ikke leve med regjeringens linje i utlendingssaker

– Barnets beste taper for innvandringsregulering med dagens regjering, sier Marit Brandt Lågøyr. Nå krever Drivkraft at KrF tar grep.

– Drivkraft mener Kristelig Folkeparti ikke kan leve med at barns beste skal vike for Frps behov for å virke tøffe i innvandringspolitikken, sier Marit Brandt Lågøyr.

Hun er en av initiativtakerne bak organisasjonen som ble stiftet av røde KrF-ere i kjølvannet av partiets retningsvalg for å «ta vare på engasjementet Knut Arild Hareide skapte».

LES OGSÅ: Listhaug-retur gir medlemsboost for Drivkraft

Krever KrF-grep

Utspillet kommer som følge av at Utlendingsnemnda (UNE) nylig ga 16 år gamle Mustafa Hasan endelig avslag på opphold etter ti år i Norge (se faktaboks).

Etter planen skulle han sendes ut torsdag. Saken har vakt engasjement i Hasans nærmiljø i Asker utenfor Oslo og nådd riksmedia.

– Den viser at innvandringsregulerende hensyn går foran barnets beste med denne regjeringen. Det reagerer vi veldig på, sier Lågøyr.

Nå krever Drivkraft at KrF tar ansvar.

Lågøyr viser til at UNEs vurderinger blant annet baserer seg på politiske signaler fra Justisdepartementet, som ledes av Frp:

KrF er som del av regjeringen ansvarlig for politikken den fører. KrF må sørge for at styringssignalene endres, så barnefaglige hensyn veier tyngre.

LES OGSÅ: Alle Hareides rådgivere inn i Drivkraft-styret

Lover applaus og kritikk til KrF

Drivkraft, som skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon, har en «human flyktning- og asylpolitikk» som et av sine satsingsområder.

Samtidig har den tette koblingen til KrF og Knut Arild Hareides prosjekt ført til spørsmål om de i realiteten vil drive omkamp om retningsvalget.

– Kan det ikke være problematisk at dere nå prøver å holde KrF i øret?

Vi skal ikke skue tilbake på retningsvalget, men kommer til å engasjere oss i de politiske sakene vi har valgt oss ut – applaudere og kritisere. KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, har uttalt at han ønsker velkommen at Drivkraft utfordrer KrF på områdene vi har valgt oss ut.

– Utspillende deres har ofte adresse til KrF?

– I dette tilfellet er vi opptatt av at KrF har et særlig ansvar for å følge viktige politikkområder der det er stort sprik internt i regjeringen. For vi visste på forhånd at Frp vektlegger andre hensyn enn KrF i asyl-og flyktningepolitikken.

LES OGSÅ: Grøvan ser fordeler med at Drivkraft utfordrer regjeringens politikk

Listhaug skaper bekymring

Mandag meldte Vårt Land at Drivkraft fikk 51 nye medlemmer denne helgen – en økning på 33 prosent.

Det skjedde samtidig som nettopp Frp avholdt sitt landsmøte og Sylvi Listhaug vendte tilbake som statsråd.

– Mange er bekymret for den politiske kursen som regjeringen fører på ulike områder. Sylvi Listhaugs inntreden, med den historien hun har, gjør mange bekymret for at hun vil bidra til å skape et samfunn med mindre tillit og tøffere ordbruk. Derfor savner mange som ønsker å engasjere seg et tydelig politisk ankerfeste akkurat nå. Drivkraft tilbyr nettopp det.

Er det KrFs røde fløy som forsvinner til dere?

– De aktive i Drivkraft er både tidligere og nåværende KrF-medlemmer, og folk med annen bakgrunn.

LES OGSÅ: Agenda: Sentrum er ikke dødt og KrF er ikke borgerlig bundet i evighet

Barn av norske IS-deltakere

En annen sak der sprik mellom regjeringspartnerne KrF og Frp kommer til syne, er spørsmålet om å hente hjem barn og mødre av norske IS-deltakere.

Frp har strukket seg til å godta foreldreløse barn. KrFs landsmøte uttalte derimot at alle barna må hjem og at det er uakseptabelt ha som forutsetning at barna må skilles fra foreldrene.

– Det viser at KrFs og Frps primærstandpunkt avviker sterkt fra hverandre. KrF har et særlig ansvar for å være vaktbikkje i regjeringen her. Drivkraft håper å kunne bidra til det, sier Lågøyr.

Hva er Drivkrafts ståsted?

Alle barna må hjem, i noen tilfeller også mødrene, men det må være en konkret vurdering ut fra barnets beste.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk