Politikk

Vil legge fortida bak seg

Utbryterne i Muslimsk Dialognettverk Norge kjenner seg ikke igjen i sin tidligere organisasjon, Islamsk Råd Norge, sine virkelighetsbeskrivelser. Likevel ser de ikke bort ifra samarbeid.

I 2017 meldte fem store moskeer seg ut av paraplyorganisasjonen for norske muslimer, Islamsk Råd Norge (IRN), og startet sitt eget nettverk, Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN). Vårt Land skrev forrige uke om hvordan det nyvalgte styret i IRN opplevde konfliktene som preget organisasjonen i 2016 og 2017 (se fakta). Den fremstillingen kjenner ikke MDN seg igjen i.

– Det IRN sier, får stå for deres regning. Vi prøver å legge dette bak oss og ønsker å fokusere på fremtiden, sier Basim Ghozlan, talsperson i MDN og tidligere styreleder i IRN.

Han ønsker ikke å gå inn på de konkrete påstandene MDN ikke kjenner seg igjen i, men sier at de «valgte å prioritere prinsipper og den opprinnelige visjonen til organisasjonen fremfor enkeltpersoner».

– Manglende prosesser rundt beslutninger i viktige saker hadde pågått over lengre perioder da vi gikk ut i 2017. Flere hadde forsøkt å rydde opp i dette internt i organisasjonen – uten hell. Det var to store saker som gjorde at konfliktene for alvor kom til overflaten, sier Ghozlan.

LES OGSÅ: 'Ferdig med ultimatum-kultur'

– De samme menneskene

Han peker på ansettelsen av Leyla Hasic og at åremålstillingen til daværende generalsekretær Mehtab Afsar ble omgjort til en fast stilling.

– IRN har tidligere hatt en lang kultur for demokratiske prosesser. Hvis beslutninger tas på demokratisk vis, så har alle respekt for beslutningene. Men det er måten beslutningene ble tatt på – uten at sakene har vært på agendaen – som har vært problematisk, utdyper Ghozlan.

MDN synes også det er merkverdig at IRN fortsatt forsvarer ansettelsen av Leyla Hasic, og at det nyvalgte styret fremstilles som helt ferskt.

– Menneskene i styret er fortsatt de samme som tidligere, det er kun snakk om noen roteringer. IRN hadde også sin første kvinnelige leder i 2000, sier Ghozlan.

LES MER: Her er 'nye' Islamsk Råd Norge

Integritet i behold

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i styret til IRN, svarer at beslutningene Ghozlan viser til «må ha skjedd før hans tid». Ahmed gikk inn i IRN-styret i oktober 2016.

– Alle møtene jeg har vært på etter dette har vært referatført og alle sakene der har vært på agendaen. Det Ghozlan viser til her er et tegn på svak strukturering internt og at daværende styre ikke gjorde en grundig nok jobb med å styrke interne rutiner, sier Ahmed.

Han understreker at norske moskeer har full rett til å melde seg ut av en demokratisk organisasjon, som IRN.

– Men måten de gikk ut på var alvorlig og det ble mye mer dramatisk enn nødvendig. Det førte til alvorlige konsekvenser for IRN og for det norskmuslimske samfunnet, som opplevde oss som splittet, sier Ahmed.

MDN, på sin side, mener interimstyrene i IRN hadde mer enn ett år på å rydde opp i rotet. Styret som ville avsette Afsar som generalsekretær, gikk av i protest i juni 2016.

– Vi vet ikke om det finnes noen andre måter å gå ut på med integritet i behold. Vi hadde ventet veldig lenge og håpet på en god løsning. Men dialogarbeidet måtte fortsette, sier Ghozlan.

LES OGSÅ: Taust fra Islamsk Råd

– Ingen holdningsendring

IRN sier de ikke har sendt noen offentlig invitasjon til MDN om å bli med igjen med i IRN, men at de vinteren 2017 satt ned en dialogkomité som fikk mandat til å snakke med hvert enkelt medlem som hadde valgt å bryte ut. De understreker også at tilbudet om å bli med i IRN igjen fortsatt står åpent, selv om de ikke kunne gå med på kravene de mener utbrytergruppen stilte for dialogkomiteen.

– Et ultimatum var at generalsekretæren måtte gå, men han hadde jo allerede sluttet. Men de hadde andre sære krav vi ikke kunne gå med på, som ikke var i tråd med vedtektene, sier Ahmed.

MDN kjenner seg heller ikke igjen i dette.

– Det har vært veldig ullent rundt når generalsekretæren faktisk fratrådte sin stilling. Hans fratredelse har aldri vært kommunisert offentlig. Det kan MDN ikke lastes for, mener Ghozlan.

Han sier de heller ikke er blitt kontaktet av IRN.

– Tvert imot, vi inviterte dem på vår Dialogkonferanse, som de takket nei til. Vi ser foreløpig ingen holdningsendring, dessverre, sier Ghozlan.

LES MER: Islamsk Råd trekker seg

Dialog i fremtiden

– Hva er hovedforskjellen på IRN og MDN i dag?

– Vi bruker dialog som et hovedverktøy og er opptatt av å bygge et inkluderende og harmonisk samfunn uten konfrontasjoner. Vi er ikke en fagforening for muslimer på grasroten, men en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn i Norge. Det er medlemsmoskeer som setter vår dagsorden, og ikke Facebook, svarer Ghozlan.

– Hvordan ser dere på et eventuelt fremtidig samarbeid med IRN?

– Vi er åpne for å samarbeide med alle. Det har vi alltid stått for, så det ville vært et paradoks å ikke gjøre det.

Hvis MDN og IRN forblir to organisasjoner i fremtiden – hvordan vil dere jobbe for å unngå splittelse mellom norske muslimer?

– Det er trist at styret i IRN ikke forstod hva deres beslutninger kunne føre til. Det er viktig å presisere at det ikke er noen splittelse mellom norske muslimer som førte til dette. Norske muslimer er oppegående og klarer å se forbi organisatoriske skillelinjer. Vi har fortsatt god kontakt med andre moskeer som ikke er medlem av MDN. Vi kommer til å ha fokus på tillitsbasert dialogarbeid, svarer Ghozlan.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk