Politikk

Her er nye Islamsk råd

Norges største organisasjon for muslimer er på beina igjen.

– Vi har lært masse av det som har skjedd de siste årene. Man kan vokse på motgang også. Nå retter vi blikket fremover og fokuserer ikke på fortiden, men fremtiden, sier Abdirahman Diriye.

Han leder det helt nye styret i paraplyorganisasjonen for islamske trossamfunn i Norge som har eksistert siden 1993, Islamsk Råd Norge (IRN).

Etter at styret i 2016 trakk seg i protest mot at rådet ikke ville si opp daværende generalsekretær Mehtab Afsar har det stormet rundt IRN. I 2017 meldte fem store moskeer seg ut av organisasjonen og startet sitt eget nettverk, Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN). Samme år mistet IRN statsstøtten og samarbeidet med Kjøttprodusenten Nortura om halalsertifisering, og de meldte seg ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL).

Siden har det vært stille fra organisasjonen som representerer omkring 65.000 av norske muslimer. Det har vært så å si umulig å få svar på pressehenvendelser, og da generalsekretær Asfar forsvant ut av organisasjonen i 2018 var det ingen som ville si noe om hvordan eller hvorfor.

LES OGSÅ: Ber Islamsk Råd Norge om å rydde opp

Opplever tillit

Men det siste året har IRN sakte, men sikkert igjen har tatt plass i offentligheten. I november skrev Vårt Land at organisasjonen ser ut til å ha fått ro til å satse på samfunnsrelatert virksomhet. Det stemmer, ifølge ny styreleder Abdirahman Diriye.

– I en periode har vi vektlagt det interne for å få organisasjonsstrukturen styrket igjen. Der føler vi at vi er på god vei, og da er neste steg å se litt utover. Men det er viktig å understreke at vi har holdt dialogen til storsamfunnet gående hele veien, selv om det kanskje synes best nå, sier Diriye.

Vårt Land møter ham, nestleder Smaira Iqbal og informasjonsansvarlig i styret Yasir Ahmed, hos IRN på Helsfyr. De tre representerer en ny generasjon i organisasjonen: De er alle oppvokst i Norge, jobber i store norske bedrifter og vil ha orden på sakene i organisasjonen de kom inn i årsskiftet 2016/2017.

– For oss er det naturlig å tenke at IRN drives i de baner som organisasjoner i Norge drives på, sier styrelederen.

Opplever dere at dere har tillit i storsamfunnet?

– Ja, det gjør vi. I alle fall i de store, krevende sakene som vi ikke alltid forteller om utad - men som vi også hjelper med. Vi er i de foraene vi har vært før og får forespørsler om å være med i nye, svarer Yasir Ahmed.

Han viser til at IRN blant annet jobber tett med moskeene i distriktene, og gir råd til skoler, helsevesen og kommuner om muslimrelaterte spørsmål. I tillegg er de med i forum for religionsdialog og grupper som er nedsatt for å bekjempe hatkriminalitet.

LES MER: Islamsk råd tilbake i offentligheten

Samarbeidsråd

I løpet av det siste, stormfulle året gikk IRN ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL). Det nye styret utelukker ikke at IRN vil søke om medlemskap igjen, men ikke med det første.

Nei, vi er jo i ferd med å få styrket en intern organisasjonsstruktur. Det må vi gjøre først. Og så må vi vite hva slags rolle vi skal ha der. Det er bare ett år siden vi gikk ut, så det er fortsatt litt for ferskt. Jeg tror nok at når IRN kommer tilbake vil det styrke STL, svarer Ahmed.

Du sier «når»?

– Ja, det er bare et spørsmål om tid, svarer Ahmed.

LES OGSÅ: Taust fra Islamsk råd

«No hard feelings»

Da det stormet som verst rundt IRN valgte fem moskeer å trekke seg ut av organisasjonen og danne sitt eget nettverk, Muslimsk Dialognettverk. Ifølge IRN sitt nye styre er det «no hard feelings» mellom de to organisasjonene.

– Vi ser ingen som konkurrenter i religionsdialogarbeidet. Skulle de ønske å komme tilbake under IRN-paraplyen er de hjertelige velkomne. Tilbudet står åpent, supplerer Ahmed.

– Men hvis dere skal søke om offentlige midler igjen, vil dere ikke da konkurrere?

– Vi kjemper ikke om pengene, men er opptatt av å drive med religionsdialog. Dessuten har MDN valgt å fokusere utelukkende på dialog. Vi har det som primæroppgave, men fokuserer også på andre oppgaver vi gjør for norske muslimer, svarer Ahmed.

Å søke om statsstøtte er heller ikke noe det nye styret utelukker. På kontorene på Helsfyr ligger det blant annet en julekorthilsen fra statsministeren.

– Vi har et godt forhold til de offentlige instansene. I kortet skrev Erna Solberg at hun så for seg at IRN samarbeider igjen med de offentlige organene, forteller Ahmed.

I dag har organisasjonen ingen ansatte. Dette vil styret gjøre noe med. Men noen ny generalsekretær kommer ikke med det første.

– Det blir mer som en daglig leder som skal ta seg av den daglige driften. Vi har ikke fokusert så mye på selve rollen, men på oppgavene personen skal utføre, forklarer Diriye.

Er det viktig å ikke kalle det generalsekretær på grunn av den forrige generalsekretæren?

Det er ikke til å legge skjul på at oppfatningen av rollen har vært veldig individuell, derfor er det viktig å synliggjøre hva slags type rolle vi har behov for i akkurat denne tiden her. Derfor har vi valgt daglig leder, siden det å ha en som kan drive driften på kontoret er det viktigste på dette tidspunktet, svarer Iqbal.

LES MER: Nytt muslim-nettverk

– Kvinne kan bli leder

IRN sine medlemmer tilhører minst fem forskjellige lovskoler innenfor islam og det kan oppstå uenigheter innad i medlemsmassen, det er styret også klar over.

– Det vil være uenigheter om enkeltsaker og det er ulik praksis av religionen basert på teologi. Men viktig å høre og lytte til tilbakemeldingene og prøve å finne en løsning på det. Det er det vi gjør nå. Da må man ta sak for sak og ikke blande kortene, mener Iqbal.

Hun spiller en særlig viktig rolle i det nye styret som kvinne – noe det ikke har vært for mange av i IRN sine styrer og råd tidligere. Og, hun ble enstemmig valgt inn av rådet. Hun utelukker heller ikke at hun kunne ha blitt valgt som leder.

– Når jeg ble nestleder uten motstand, kan jeg ikke utelukke at jeg også kan bli leder uten motstand, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist, kommentator og som nyhetsleder.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk