Politikk

– Når jeg hører Elvestuen på radio får jeg lyst til å sette bilen på tomgang

Sps Geir Pollestad er oppgitt over at partiets motstand mot ineffektive klimatiltak kalles dårlig klimapolitikk. Han mener selvutnevnte klimapartier skaper klimafornektere.

Pollestad er næringspolitisk talsperson i Senterpartiet og en av partileder Trygve Slagsvold Vedums nærmeste allierte. Han avviser at Sp er et dårlig klimaparti.

I Vårt Land tirsdag gikk flere både lokale og nasjonale Sp-profiler ut og sa at de mener klimaprofilen til partiet drukner i billig retorikk om drivstoffavgifter og reformmotstand.

LES OGSÅ: Spår ny «Alta-aksjon» i Finnmark

Klimapionerer

Pollestad sier at Sp historisk har vært et foregangsparti på klima.

– Det var vi som satt i Samferdselsdepartementet da Norge ble et elbilland. Vi bruker avgiftspolitikken både på elbil og på å vri avgiftene på vanlige biler til å belønne de mer drivstoffgjerrige og straffe de med høye utslipp. Det har gitt godt resultat, sier han. Sp gikk også av – sammen med den øvrige Bondevik 1-regjeringa – på gasskraftsaken da de nektet å godta endringer i forurensingsloven for å åpne for gasskraftverk.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsket tirsdag ikke å kommentere saken i Vårt Land, men viste til kommentarene fra partiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim. Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier på sms at det er naturlig med debatt. Videre sier hun at Sp vil overholde målene i parisavtalen og kutte utslippene med 40 prosent fram mot 2030, blant annet gjennom omstilling innen transport, landbruk og husholdninger. Hun sier til slutt at hun helt og fullt stiller seg bak partiets utspill om avgifter.

LES OGSÅ: Sp forsyner seg fra Frps disk

Enighet om klima

Pollestad mener de i Sp som er bekymra for partiets klimaprofil lar seg definere av motstanderne. Han peker på det han mener er ineffektive klimatiltak som andre partier er for – som forbud mot nydyrking av myr, drivstoffavgift og lignende. Sp er derimot for blant annet å droppe utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen – et forslag som bare Sp, SV, Rødt og MDG stemte for i Stortinget i februar.

– Det aller meste av norsk klimapolitikk er det bred politisk enighet om. Bilavgifter, satsing på jernbane, Co2-avgift, regnskogsfond. Det er derfor jeg blir så irritert når noen gjør detaljer om til spørsmål om å være for eller mot klima. Det tror jeg også er grunnen til at altfor mange enten tviler på klimaendringene eller trekker på skuldrene, sier Pollestad.

LES OGSÅ: Senterungdommen enige med Haga om oljeavvikling

– Skaper klimafornektere

Pollestad utdyper: - Når jeg hører Ola Elvestuen på radioen får jeg lyst til å gå ut og starte bilen på tomgang. Man må gjøre klimapolitikken til noe folk vil være med på. Jeg tror på vitenskap. Jeg tror på klimaendringene. Jeg er bekymra for dem. Man kan bli matt om folk ikke tror på dem fordi de er mot å øke avgiftene. Det er for mange klimaskeptikere, men jeg tror at vi med vår jordnære klimapolitikk kan få flere med på at vi må gjøre noe med det som skjer.

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete stiller seg i motsetning til Pollestad bak kritikken mot Sps manglende klimaprofil.

– Jeg har også fått tilbakemeldinger om dette, som jeg har tatt opp i partiet. Det er rett og slett totaliteten – det blir for lite fokus på hva vi politisk må gjøre for å nå klimamålene. Skal vi komme noen vei, må man ta større grep, ikke bare peke på enkeltindividenes ansvar. Da handler det ikke om at du eller jeg skal spise mindre kjøtt, men at vi på Stortinget skal gjøre mer freidige vedtak, sier hun.

LES OGSÅ: Sp-nestleder ikke overrasket over klimavarsko

– Vår plikt å ta opp

Navarsete er spesielt opptatt av matsikkerhet og global matforsyning som trues av klimaendringene.

Det er et tema jeg mener Sp må løfte mye høyere opp, sammenhengen mellom det globale og lokale. Det går rett inn i vår grunnideologi, sier hun.

– Dette har du tatt opp også internt i Sp?

– Ja, det har jeg. Senest på fylkesårsmøtet til Sp på Vestlandet. Det er så viktig, og ingen andre enn Sp vil løfte det. Vi har en plikt til å ta opp dette temaet, vi har en viktig rolle.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk