Politikk

KrF tar plass hos Solberg – beklager aborttapet

(Gardermoen): Et splittet KrF tar plass i en Solberg-regjering med Frp. Jubler over gjennomslag om tvillingabort, bioteknologi, barn og kristne verdier.

Bilde 1 av 2

(Gardermoen): Dermed er punktum satt for et mangeårig politisk drama på ikke-sosialistisk side i politikken. Og i KrF spesielt.

– Det er en historisk dag. Den første flertallsregjering siden 1985, sa en stolt statsminister Erna Solberg på pressekonferansen torsdag kveld.

Ropstad: Jeg er stolt

Selv om en enstemmig stortingsgruppe i KrF sa ja til å gå inn i flertallsregjeringen, var landsmøtet splittet på midten. Men forhandlingsleder og nestleder Kjell Ingolf Ropstad uttrykte lettelse:

– Jeg er stolt og glad over store KrF-gjennomslag. De vil bety mye for barn, mangfold og likeverd, sa Ropstad, som i innledningen sin poengterte tydeligere forankring av regjeringen i kristen arv.

Solberg: «Nå har et KrF-flertall valgt»

Statsministeren selv er tilfreds over at KrF nå gjør prosjektet hennes til en flertallsregjering. Det har vært Høyres drøm i mange år.

– Men svekkes ikke regjeringen av at KrF inntar prosjektet såpass splittet?

– Levedyktigheten vår er det arbeidet i regjering som avgjør, sier Erna Solberg i en samtale med Vårt Land etter presentasjonen.

– Uansett hvilken vei KrF hadde gått, hadde de vært splittet som parti. Nå har et flertall valgt. Nå må de prøve dette ut. Og så får de se om ikke resultatene taler for seg.

– Hvordan vil folk merke at regjeringen erkjenner en sterkere kristen forankring?

– Man kan jo spørre hvor mye en tekst i en plattform forankrer folket. Men det er et sterkt religionskapittel i plattformen. De som er opptatt av kirker og frikirkers situasjon kan være veldig fornøyd, svarer Solberg.

Barneglede hos Ropstad

KrFs forhandlingsleder trakk frem gjennomslag for en større barnereform, en likeverdsreform og tydelig forankring i kristne verdier.

– Der er plattformen tydelig. Den løfter de kristne verdiene ikke bare i innledningen, men også i regjeringens politikk, sa Ropstad.

Barnetrygden skal økes til 7200 kroner for barn mellom null og seks år. Den skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.

....men beklager abort-punkt

Statsministeren poengterte tidlig i presentasjonen at abortloven ikke blir endret – utover innstramminger i praksis om tvillingabort.

KrF-nestleder Ropstad beklaget at KrF ikke hadde fått gjennomslag for endringer i abortlovens paragraf 2c – noe han selv under KrFs retningsvalg kalte «en historisk mulighet».

– Det er jeg lei meg for. Det har vært en viktig sak for meg personlig, men også for KrF. Samtidig har vi fått et viktig gjennomslag for å fjerne adgangen til å utføre tvillingabort.

KrF har i tillegg fått på plass noen andre støttende tiltak på livsvernfeltet.

Bio-veto

– Men det blir ikke eggdonasjon med KrF i regjering, forklarte Ropstad.

For KrF har det som nestlederen kaller veto om alt som et kryssende flertall i Stortinget ga klarsignal for i fjor: Eggdonasjon, assistert befruktning og åpning for enkelte nye genteknikker.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk