Politikk

Regjeringen ønsker skolegudstjenester for alle

En ny, nasjonal veileder oppfordrer alle skoler til å tilby julegudstjeneste. Men det er kommunene som må ta den avgjørende beslutningen.

I dag offentliggjør regjeringen sin nye nasjonale veileder for skolegudstjenester.

– Den viktigste endringen er at vi oppfordrer skoler til å tilby skolegudstjenester. Jeg håper at denne oppfordringen blir tatt på alvor, og at mange skoler tilbyr elevene å bli med på skolegudstjenester, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (Høyre).

LES MER: Både røde og blå partier synes julegudstjenesten er en fin tradisjon.

Viktig tradisjon

Han mener skolegudstjenester i forbindelse med jul er en viktig tradisjon.

– Kristendommen har en naturlig plass i norsk kulturarv, og det er viktig at elevene får god kjennskap til kristne høytider. Samtidig er det viktig at man respekterer fritaksretten, og at skolene har god dialog med foreldre om deltagelse og gjennomføring av skolegudstjeneste, sier Sanner.

Han sier det har vært viktig for regjeringen at beslutningen om å ha eller ikke ha en skolegudstjeneste til syvende og sist ligger hos den lokale skoleeieren, altså kommunen.

LES MER: Splid om skolegudstjenesteforlik.

Ingen påmelding

En annen viktig endring i veiledningen om skolegudstjenester, er at den ikke anbefaler at elever aktivt må melde seg på skolegudstjenester, slik veilederen fra 2015 gjorde. Den nye veilederen tar ikke stilling til hvorvidt det bør være aktiv påmelding eller avmelding til skolegudstjenestene.

– Det er ulike tradisjoner for hvorvidt man har aktiv påmelding til skolegudstjenester på ulike steder. Så vi overlater den avgjørelsen til de lokale beslutningstakerne. Det bør være grenser for hvor mye statlig detaljstyring det skal være i måten skolen organiserer seg på, sier Sanner.

LES MER: Mener debatten om skolegudstjenestene er oppkonstruert.

Borgerlig uenighet

Ønsket om en ny, nasjonal veiledning ble fremmet etter fjorårets debatt om skolegudstjenester.

Kristelig Folkeparti (KrF) foreslo da at alle elever skulle få tilbud om skolegudstjenester, kombinert med fritaksrett. Selv om dette forslaget ikke gikk gjennom, ble Høyre, Frp, Venstre og KrF i april i år likevel enige om at det skulle utarbeides en ny, nasjonal veileder.

Men selv om de borgerlige partiene kom til enighet om veilederen, var de uenige om hva en slik veileder skulle innebære. Mens KrFs Hans Fredrik Grøvan sa at KrF hadde fått fullt gjennomslag for sitt forslag om at alle elever skulle få tilbud om skolegudstjenester, var Tina Shagufta Munir Kornmo i Venstre klar på at veilederen ikke skulle være et pålegg.

– Venstre gikk ikke inn for KrF sitt opprinnelige forslag som innebar nettopp at skolene måtte. Deltagelse i skolegudstjenester må basere seg på frivillighet. Vi er forbi den tiden der man kunne tvinge elever og institusjoner, sa hun til Vårt Land i den anledning.

Grøvan sto imidlertid fast på sitt:

– Forslaget er tydelig på at skolene skal legge til rette for at elevene skal få delta på skolegudstjeneste, med unntak av de som ber om fritak, uttalte han.

LES MER: Mange positive til bruk av koranvers i julespill.

Alle skal tilby

Jan Tore Sanner sier han ikke husker uttalelsene fra KrF og Venstre, og at han derfor ikke vil kommentere hvilke av partiene som har «vunnet» i denne saken.

– Men veilederen er en anbefaling, og ikke et pålegg. Vi har ingen mulighet til å pålegge skolene og tilby skolegudstjenester, sier Sanner.

Han mener de borgerlige partiene har vært relativt enige om den nasjonale veilederen.

– Men det er ofte ulike meninger i spørsmål om religion og religiøse høytider, også internt i et parti. Likevel kom partiene frem til et vedtak i Stortinget, og det er på bakgrunn av dette vi har laget den reviderte veilederen, sier han.

– Kommer det til å bli mindre kaos rundt skolegudstjenester på grunn av denne veilederen?

– Jeg opplever ikke at det er kaos rundt skolegudstjenester, selv om det er ulike meninger og ulike vurderinger. Jeg mener denne veilederen er klarere enn veilederen fra 2015, fordi vi peker på Stortingets vedtak som oppfordrer skoler til å tilby skolegudstjenester. I tillegg bidrar denne veilederen til å tydeliggjøre at ansvaret ligger lokalt. Det er den enkelte skole som må ta disse beslutningene, sier Sanner.

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk