Politikk

Frp kan torpedere abortseier for KrF

Frps fristilling i livssynssaker kan stoppe KrF-gjennomslag om endringer i abortloven. Heller ikke Venstre vil gå med på innskrenkninger.

– Ingen kan overkjøre vår rett til å stemme etter egen samvittighet i disse abortspørsmålene. Jeg kommer aldri til å stemme for innskrenkning av abortloven, sier Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen.

Erna Solbergs «frieri» om åpning for å endre abortloven i KrFs retning har gitt ammunisjon til blå side i sluttspurten før KrFs skjebnemøte på fredag.

Nå viser det seg at det er store skjær i sjøen for at KrF skal kunne innkassere forbud mot såkalt tvillingabort og endring av abortlovens paragraf 2C (se faktaboks).

LES OGSÅ: Går mot blått seier i KrF

Blått overtak før skjebnemøte

I går valgte Østfold KrF som siste fylke sine utsendinger. Allerede etter «supermandagen» i Akershus, Vestfold og Oslo var det blått flertall mot KrF-lederens Ap-plan.

På årsmøtet i Oslo KrF argumenterte flere med Høyres åpenhet for innstramminger i abortloven.

I Frp og Venstre synes man derimot alt annet enn åpne for slikt – enten det er snakk om lovendring eller annen innstramming av praksis.

– Vi ønsker ikke å gjøre noen innskrenkninger, selv ikke om lovverket forblir uendret. Dette er en veldig viktig sak for oss. Jeg har fått ganske mange tilbakemeldinger om at her må vi i Venstre ikke fire på vårt syn, sier stortingsrepresentant Guri Melby.

LES OGSÅ: Nærkamp om abort i Oslo

Fire Frp-representanter

Frps prinsipprogram slår fast at medlemmene «stilles fritt i spørsmål av religiøs og livssynsmessig karakter som ikke entydig dekkes av prinsipp- eller handlingsprogram».

Ingen av de aktuelle spørsmålene berøres i Frps program. Det må kun fire Frp-representanter til for å knuse KrFs abortdrøm i Stortinget – uansett hva de måtte klare å forhandle seg til som del av en flertallsregjering.

– Uansett sidevalg vil ikke KrF få flertall for å endre abortlovens paragraf 2C. Dette er ikke saker som egner seg i regjeringsforhandlinger og spill om regjeringsmakt. Jeg reagerer så sterkt på det at jeg nesten ikke har sterke nok ord, sier Bruun-Gundersen.

LES OGSÅ: Sps Marit Arnstad ut mot Ropstad og Solbergs abortutspill

Fallhøyde for Ropstad og KrF

Erna Solbergs åpning for abortendringer har vært et kronargument i KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads innlegg på fylkesårsmøter. I Oslo mandag kveld gikk Knut Hareide tyngre ut mot dette poenget enn før.

– Det var med Høyre i regjering at tvillingabort ble legalt. Og i spørsmål om liberalisering av bioteknologiloven står Sp oss nærmest, sa Hareide til forsamlingen.

– Men er dette nå en del av sluttkampen mellom deg og Ropstad?

– Vi har begge snakket om dette. Det er ikke noe nytt at det er et viktig tema i innleggene mine, svarte Hareide Vårt Land.

Ropstad sa derimot at han hadde «stor tro» på at dette gir en «historisk mulighet» og at det med Høyre var «fullt mulig å vinne frem i denne viktige saken». Han håper på at KrF i en flertallsregjering kan binde opp Frp og Venstre.

– Skaper du ikke stor fallhøyde om dere likevel ikke får til noe, Ropstad?

– Prioriterer partiet dette i forhandlinger, er det som Erna Solberg sier: Alle må få gjennomslag og gi og ta. Når statsministeren er så tydelig, er det en historisk mulighet. Det er ikke dermed sagt at vi lykkes, men vi har gode muligheter.

– Må dere få gjennomslag her for at KrF skal si ja til et sonderingsresultat?

– Saken er sentral i KrFs politiske prosjekt. Jeg har sagt at vi ikke bør gå i regjering for enhver pris. Det bør være tydelige gjennomslag – både på dette og andre felt.

– For halvannet år siden var statsministeren avvisende til å endre abortloven for å bremse tvillingabort?

– Også jeg var skuffet over Høyre i Stortinget den gangen, men nå har de vel tenkt seg om. Vippeposisjonen vår bør brukes til å få gjennomslag. Muligheten er historisk.

LES OGSÅ: Det blir bråkemøte dagen før KrF-drama

Høyres svar i fjor vinter

Det var lite støtte å hente hos Høyre da Sp og KrF i fjor vinter krevde at regjeringen fremmet forslag om å endre abortloven for å forby tvillingabort. Regjeringspartiene stemte imot forslaget i Stortinget.

Verken helseminister Bent Høie eller statsministeren ville gi noen innrømmelser eller varsle endringer i regelverk rundt tvillingaborter.

Erna Solberg sa følgende til Vårt Land etter en spørretimerunde der temaet kom opp:

«Vår opplevelse er at vi da må gjøre endringer i dagens lov. Da måtte Stortinget vedta dette og begrenset kvinners rett. Det er ikke riktig - og vi vil i alle fall ikke fremme det forslaget».

Helse- og omsorgsdepartementet skriver til Vårt Land at det ikke er mulig for regjeringen å endre dagens praksis med tvillingabort uten å endre abortloven. Det var også budskapet fra Solberg den gang.

LES OGSÅ: Derfor kan KrF gjøre Frp-livet grått

– Kan endre seg med KrF i regjering

I fjor vinter viste også Bent Høie til at en slik endring om tvillingabort «innebærer en innstramming av kvinnens rett til selvbestemt abort». Dette er verken Høyres, Frps, regjeringens, eller stortingsflertallets politikk, fastslo helseministeren da forslaget ble sluttbehandlet.

Skulle Høyre være med på et slikt forslag, ville det måtte være «forankret i et landsmøte», svarte Høie.

Må dere ha landsmøte for å gi KrF abortseire nå, Høie?

Jeg svarte med utgangspunkt i det som var regjeringens politikk. En ny politisk plattform vil kunne endre dette. Høyres stortingsgruppe har gitt ledelsen fullmakt til å forhandle.

Det kunne du svart den gang også?

– Ja, men det er det jeg sier nå som er riktig. Vi trenger ikke et landsmøte når det er regjeringsforhandlinger. Erna Solberg har som Høyres leder åpnet for forhandlinger med KrF som kan føre til endringer i abortloven på disse punktene.

– Frps representanter kan stemme fritt i slike spørsmål. Kan dere da gi sånne signaler til KrF?

– Jeg kan bare svare for Høyre. Regjeringsforhandlinger er mellom alle partiene i regjeringen. Erna Solberg snakker på vegne av det største regjeringspartiet. Ap lukket derimot døra for abortforhandlinger.

LES OGSÅ: Høyre kan aldri bli enige med seg selv

Sp: – Uærlig argumentasjon

Det hører med til historien fra i fjor vinter at Bent Høie tilbød Sp og KrF hjelp fra departementet til å utforme forslag om lovendring. De to partiene fremmet aldri et eget forslag.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener likevel at debatten i fjor vinter viser at «Bent Høie og Erna Solberg ikke er ærlige i sin argumentasjon». Sp har programfestet nei til tvillingabort.

– De kommer med lokkemat til KrF, som er er stikk motsatt av det de selv uttalte da saken var oppe sist. En kan ikke holde på sånn.

Senterungdommen var i demonstrasjonen mot Solbergs abortutspill i går?

– Det synes jeg er uheldig. Mitt syn er godt forankret. Jeg kan ikke huske at noen argumenterte eller stemte imot å forby tvillingabort da det var oppe på vårt landsmøte, sier Toppe.

LES OGSÅ: Hareide: Har overhodet ikke gitt opp

Høie avviser påstander om lokkemat

Bent Høie reagerer på påstandene som har kommet om at Solbergs uttalelser var «lokkemat» for KrF.

– Noen stilte spørsmål ved om Erna Solbergs uttalelser var forankret i stortingsgruppa. De brukte begrep som lokkemat. Det tar jeg sterk avstand fra. Vi driver ikke med det i en så alvorlig sak som dette, sier Høyre-nestlederen.

Han er glad for at Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, bekreftet overfor NRK at hele Høyres stortingsgruppe stiller seg bak Solbergs utspill.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk