Politikk

Unge Venstre vil avskaffe kirkeasyl

Unge Venstre mener kirkeasyl undergraver det norske asylsystemet og vil avvikle praksisen. – Dramatisk brudd med den kristne kulturarven, sier biskop.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Politikere bør ikke forholde seg til hva som er hellig og ikke. Politiet og staten har voldsmonopol overalt, uavhengig av om det er kirkerom. Vi kan ikke skille mellom kirkerom og vanlige rom, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Under helgens landsmøte vedtok Unge Venstre å oppheve instruksen om kirkeasyl. I vedtaket står det at ungdomspartiet mener kirkerommet ikke skal være unndratt norsk lov og at kirkeasyl undergraver det norske asylsystemet.

– Dette handler om at vi har en forvaltning som skal behandle asylsakene og vurdere om en asylsøker har rett på opphold eller ikke. Det er rart å ha en ordning som er utenfor norsk lov, sier Hansmark.

LES OGSÅ: Historien om hvordan kirkeasyl oppstod i Norge

Lang praksis

Kirkeasyl ble aktualisert i Norge på 90-tallet da flere hundre utviste flyktninger fra Balkan søkte tilflukt i kirkerom. Daværende justisminister Grete Faremo sendte i 1993 en instruks til politiet om at de av respekt for kirken som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus «for med makt å hente asylsøkere som skal sendes tilbake til hjemlandet». Det samme prinsippet ble gjentatt av Bondevik-regjeringen i en instruks til politiet i 1999.

Det er denne instruksen Unge Venstre nå vil fjerne. Det vil gjøre det fritt fram for politiet å ta seg inn i kirkerom med makt for å kunne sende personer uten lovlig opphold tilbake til hjemlandet.

LES OGSÅ: Abid Raja vil respektere kirkeasyl

Sammenheng

Unge Venstre-lederen understreker at forslaget om å fjerne kirkeasyl må sees i sammenheng med at ungdomspartiet generelt ønsker en mer liberal asylpolitikk og økt rettsvern for asylsøkere.

– Hva sier du til dem som mener kirkeasyl er en viktig sikkerhetsventil i asylsystemet?

– Jeg er enig i at kirkeasyl i dagens asylsystem er en sikkerhetsventil. Men her må man se politikken vår i sammenheng. Vi ønsker å fjerne kirkeasyl på den ene siden, men øke rettsvernet for asylsøkere på den andre siden, sier Hansmark.

Han har ingen problemer med at det tradisjonelt innvandringsliberale ungdomspartiet nå er på linje med Frp om å avskaffe kirkeasyl.

– Vi har helt ulik begrunnelse for dette. Vår begrunnelse er å ha en mer sekulær stat som ikke skal bestemme hva som er hellig og ikke, sier Hansmark.

LES OGSÅ: Sylvi Listhaug stilles til veggs om kirkeasyl

Dramatisk

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug reagerer sterkt på Unge Venstre-vedtaket.

– Dette er et dramatisk brudd med den kristne kulturarven. Det er et uttrykk for en flat sekularisme og en holdning som mangler forståelse for hva det hellige rommet betyr. Det hellige rommet er fra gammelt av i vår kultur et sted der voldsanvendelse og maktbruk ikke hører hjemme, sier Nordhaug.

– Forstår du tankegangen om at kirkeasyl undergraver asylsystemet gjennom at det kan bli tilfluktssted for mennesker som har lovlige utvisningsvedtak?

– Jeg forstår selvsagt den tanken. Men vi har mange års erfaring med kirkeasyl, og asylantene kommer som regel ut etter kort tid. Noen ganger blir saker tatt opp igjen på nytt, og det viser seg at systemet ikke er ufeilbarlig. Av de sakene som blir tatt opp igjen, er det en ikke ubetydelig andel hvor vedtak blir endret.

– Nå er både Frp og Unge Venstre for å fjerne kirkeasyl. Er denne praksisen truet?

– Ja, det viser seg at det er betydelige krefter innenfor regjeringspartiene som arbeider for en endring. Hvor sterke de kreftene er innad i regjeringen, er imidlertid usikkert.

LES OGSÅ: Slik avsluttet Danmark kirkeasyl-ordningen

Tradisjonsbrudd

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier hun på vegne av kirken reagerer sterkt på Unge Venstre-forslaget. Hun sier at kirkeasyl verken handler om at kirken tar seg til rette eller at det etableres en alternativ rettsorden.

– Dette vil være et brudd med en tradisjon som går helt til Det gamle testamentets tid om at makten ikke kan ta seg inn i det hellige rommet, sier Raaum.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk