Politikk

KrF-velgere liker Frp dårligere enn SV

Velgerne til KrF misliker Frp mer og sterkere enn SV, viser nye tall.

Hvem er verst – Frp eller SV? Dét er et springende punkt i debatten om KrFs sidevalg. Veien til regjeringsmakt går via et av de to fløypartiene, som tradisjonelt har stått lavt i kurs blant KrFs velgere.

Nå kaster et notat fra Norsk Medborgerpanel nytt lys på dilemmaet.

– Flere av KrFs velgere misliker Frp enn SV, og de misliker dem sterkere. Men et flertall av dem misliker begge partiene, sier forskningsassistent Marta Rekdal Eidheim ved Universitetet i Bergen, som har utarbeidet notatet.

LES OGSÅ: Agder KrF er blått, men blåtonene er mange

Statistisk sikkert

I vår ble velgere som stemte KrF i fjor spurt om sitt syn på de andre partiene. Totalt oppga 78 prosent av dem at de misliker Frp, mot 64 prosent for SV.

I fjor vår ble velgere som stemte KrF i 2013 spurt om det samme. Drøye syv av ti mislikte de to partiene.

I vår svarte 28 prosent at de misliker Frp «svært mye». 15 prosent svarte det samme om SV.

Både forskjellen i syn på Frp og SV, og endringene fra i fjor, er statistisk sikre. Det bekrefter både Eidheim og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

– Ut fra tallene kan vi si at andelen som misliker SV har gått ned mens andelen som misliker Frp har gått opp. Forholdet til Frp kan ha blitt satt mer på spissen med Venstres inntreden i regjering og Listhaugs exit, sier valgforskeren.

Tallene gir også en indikasjon på intensiteten, ikke bare retningen, mener Aardal, som sier dette støtter opp om at KrFs velgere misliker Frp mer enn SV.

LES OGSÅ: Strides om hvem velgerne misliker

Regjering

Det imidlertid ikke akkurat de samme KrF-velgerne som svarte på undersøkelsene i vår som i fjor vår. Ved valget i fjor gikk nemlig KrF 1,3 prosentpoeng tilbake fra 2013. En drøy tredel av 2013 velgerne forsvant. Halvparten gikk til rødgrønn side, særlig Sp. Resten gikk til Frp og til Høyre. Velgerne som forsvant til Frp, ville neppe svart at de misliker Frp.

Den siste runden med spørsmål ble stilt i mars, altså før KrFs veivalgsdebatt braket løs.

En fersk måling fra InFact for Nettavisen ble derimot tatt opp etter at Knut Arild Hareide kom med sin anbefaling og etter at statsbudsjettet ble lagt fram. Den tegner et enda tydeligere bilde:

64,6 prosent av de spurte KrF-velgerne ønsker ikke Frp i regjering. Kun 28,2 prosent svarer det samme om SV.

Ifølge InFact er det 95 prosent sikkert at det er klart større motstand mot Frp enn SV. Også Bernt Aardal anslår at forskjellen er til å stole på.

LES OGSÅ: Den lange veien mot sperregrensa

Nye velgere

Ved valget i fjor reddet KrF seg så vidt over sperregrensa. Siden har flertallet av partiets tillitsvalgte etterlyst et tydelig sidevalg. Meningene har derimot vært delte om hva som kan føre til avskalling og til vekst.

Norsk Medborgerpanel kan kanskje gi oss et ørlite hint om dette også. I vår svarte 23 prosent at de liker KrF «noe», «mye» eller «svært mye». Hva synes denne gruppa om de andre partiene?

43 prosent av dem liker SV, omtrent like stor andel som for Venstre. 23 prosent liker Frp. Omtrent seks av ti oppgir å like Ap, Høyre og Sp.

– Tallene sier ikke nødvendigvis hvor KrF har mest velgere å hente. Men de kan tyde på at det kan være vel så mye sympati for KrF blant velgere på venstresiden som på høyresiden, sier Bernt Aardal.

LES OGSÅ: Jakten på kristenvelgerne

Liker Høyre

Tallene bekrefter også at KrFs velgere liker Høyre bedre enn Ap. I vår likte totalt 68 prosent Høyre og 44 prosent Ap. Forskjellen er statistisk sikker. Den store forskjellen er at flere oppgir å like Høyre mye. Forøvrig liker flere Høyre i år enn i fjor.

KrF-velgernes følelser for Sp og Venstre er stabile. De liker Sp markant bedre enn Venstre. Tidligere tall viser at Venstre falt i anseelse blant KrF-velgerne i løpet av forrige stortingsperiode.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk