Politikk

AUF kan følge Unge Høyre på liberalisering

I juni gikk Unge Høyre inn for altruistisk surrogati, aktiv dødshjelp og legalisering av cannabis. Nå kan AUF følge etter.

På Unge Høyres landsmøte i juni gikk ungdomspartiet inn for liberale standpunkter som altruistisk surrogati, aktiv dødshjelp og legalisering av lettere narkotiske stoffer. Nå er det en reell sjanse for at de samme sakene går gjennom på AUFs landsmøte i oktober.

Sakspapirene til AUFs landsmøte er ennå ikke klare, men Vårt Land har vært i kontakt med flere av ungdomspartiets fylkeslag og fått bekreftet at de samme tre sakene vil fremmes til landsmøtet som avholdes 18.-21. oktober.

Store fylkeslag som Oslo og Trøndelag har gått inn for legalisering av cannabis og vil fremme dette til landsmøtet. Men mange fylkeslag har ikke tatt stilling til legalisering, og det regnes dermed som åpent hva landsmøtet ender på.

Minst ti fylkeslag har vedtak for aktiv dødshjelp, mens noen fylkeslag har vedtak mot.

Minst ni fylkeslag har vedtak for altruistisk surrogati, mens minst ett fylkeslag har et aktivt vedtak mot.

Verdispørsmål

Hvorvidt disse tre sakene går gjennom på landsmøtet vil blant annet avhenge av om fylkene binder delegasjonene sine eller lar delegatene stemme fritt. I AUF er det vanlig å binde delegasjonene, men det er usikkert om dette vil gjøres i verdispørsmål som aktiv dødshjelp og surrogati.

Videre kommer forslagene fra grasrota i ungdomspartiet, mens det i AUF-ledelsen skal være stor skepsis mot å vedta disse sakene. AUF-leder Mani Hussaini har flere ganger gått hardt ut mot legalisering av cannabis. AUF-nestleder og lederkandidat Ina Libak uttalte til Vårt Land i juni at hun er en sterk motstander av altruistisk surrogati.

Frihetskamp

Oslo AUF er blant ungdomspartiets største fylkeslag, og bekrefter at de både vil fremme cannabislegalisering og altruistisk surrogati til landsmøtet.

– Vi fremmer forslaget om altruistisk surrogati for at flere som ikke har mulighet til å få barn i dag, kan få det, sier Thuva Livsdatter Øverås, leder av Oslo AUF.

Hun sier surrogati er en følelsesladet og prinsipiell debatt i ungdomspartiet.

– Særlig for de homofile og de som naturlig ikke kan få barn, oppleves dette som en frihetskamp, sier Øverås.

Tradisjon for forbudslinje

Hun sier altruistisk surrogati definitivt er en sak som kan gå gjennom på landsmøtet, men påpeker at dette også avhenger av tilfeldigheter og hvorvidt delegasjonene binder delegatene sine. Hun er mer usikker på om legalisering av cannabis vil gå gjennom, men sier det er en reell mulighet.

– Dette er en sak som ikke er debattert mye i organisasjonen, men flertallet har beveget seg fort. Det er en bølge som ikke er fra en politisk side, men en bevegelse som særlig kommer fra de unge. Det ser man også i AUF, selv om man har tradisjon med å være på forbudslinje og knyttet til avholdsbevegelsen, sier Øverås.

LES OGSÅ: AUF vil merke «etisk porno»

Bedre muligheter

Aktiv dødshjelp var en av de største og mest betente sakene under forrige AUF-landsmøte i 2016. Da endte ungdomspartiet med å stemme ned forslaget. Maria D. Imrik, fylkesleder i Østfold AUF, er blant forkjemperne for aktiv dødshjelp. Hun mener sjansene er større for at det blir vedtatt i år.

– Jeg opplever at det stadig er flere medlemmer som er for aktiv dødshjelp, og det er flere fylkeslag som har gått inn for det siden forrige landsmøte, sier Imrik.

Hun sier hovedargumentet er at alvorlig syke mennesker med en dødelig sykdom skal få mulighet til å slippe smerte og lidelse mot slutten av livet.

– Dette handler om retten til en verdig død og frihet til å bestemme over egen kropp, sier Imrik.

Hun mener det er store muligheter for at saken går gjennom.

– Hvis fylkeslagene som er for binder delegatene sine, er det flertall. Samtidig er det en kontroversiell sak som handler om liv og død, så det gjenstår å se om man vil binde, sier Imrik.

AUF-leder Mani Hussaini er i pappapermisjon, mens AUF-nestleder Ina Libak er på ferie. De var dermed ikke tilgjengelige for kommentar.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk