Politikk

Venstre kan åpne for aktiv dødshjelp

Venstre kan bli det første norske partiet som i et stortingsprogram åpner for aktiv dødshjelp, selv om partitopper er uenige.

Bilde 1 av 2

KrF er overrasket – og det er også mange i Venstres egne rekker: For i andreutkastet til nytt partiprogram går partiet inn for å «utrede muligheter for å tillate eutanasi» – altså aktiv dødshjelp.

Lederen av programkomiteen, Terje Breivik, og den ene av programnestlederne, Abid Q. Raja, godtok ikke formuleringen og har tatt dissens.

Dermed er det duket for et spesielt og følelsesladd verdioppgjør i Venstre når partiet skal vedta nytt partiprogram tidlig i april.

– Formuleringen om eutanasi er nå så balansert at den har mulighet til å få flertall under landsmøtet, sier lederen av Unge Venstre, Tord Hustveit.

– Venstre må få vedta det partiprogrammet de selv ønsker. Men hvis de vedtar forslaget, plasserer partiet seg på en ekstrem, liberal linje, som ikke har tradisjon i det politiske sentrum, kommenterer KrFs helsetalskvinne og nestleder, Olaug Bollestad.

Snudde i stillhet

Ved forrige programbehandling kjempet Unge Venstre også for en åpning for dødshjelp. Men da avviste landsmøtet fremstøtet med solid flertall.

I førsteutgaven av Venstres program for stortingsperioden 2017-21 het det at et mindretall ville «gå inn for å legalisere eutanasi». I andreutkastet, som ble lagt ut på partiets hjemmesider i desember, er denne middelveien om å utrede ordningen på plass:

«Venstre vil utrede muligheter for å tillate eutanasi som ivaretar enhvers interesser, både for selv å kunne bestemme slutten av sitt liv, og for å beskytte mot utilbørlig påvirkning fra andre».

I en dissens ber partiprofilene Breivik og Raja om at formuleringen strykes. Men den andre nestlederen i programarbeidet, Guri Melby, og ni andre komitémedlemmer ønsker punktet velkommen.

Styrkefordelingen er den samme også i et annet omstridt spørsmål: Brevik og Raja er de eneste som sier nei til alle former for surrogati.

LES OGSÅ: Abortturistar søkjer til Norge

Frp parkerte

Ingen norske partier har hittil satt døren på gløtt for å tillate aktiv dødshjelp i et forpliktende arbeidsprogram. Det vakte oppsikt da Frp våren 2009 i et prinsipprogram åpnet for dødshjelp. KrF kom med tøff kritikk, og ved starten av valgkampen samme år avlyste partileder Siv Jensen formuleringene om dødshjelp. I praksis havnet de i skuffen. Der har de vært siden.

I Venstre håper nestleder Terje Breivik at også årets landsmøte vil avvise dødshjelp:

– Der vil jeg jobbe for at mindretallet jeg selv tilhører, vinner frem. Det går etiske grenser i denne saken, sier han.

Liberale prinsipper

Tilhengerne av å godta former for eutanasi mener at i spørsmål om liv og død, må «den enkelte borger som i stor grad selv må velge sin retning, så lenge det ikke går på bekostning av andres liv og velferd». Slik uttrykkes det i programmet.

For fire år siden var det først og fremst i Unge Venstre at slike liberale prinsipper hadde forrang. Nå samler tankesettet større bredde i moderpartiet.

LES OGSÅ: Dør i Belgia, kjøper egg i Spania

Utredning samlet

Unge Venstre-leder Hustveit vektlegger at programpunktet handler om å utrede – ikke tillate i første omgang. Dette er teknikken samler flertallet av programsnekrere – også dem som var i tvil ved første korsvei.

– Det er et flertall i folket for å åpne opp. Selv om saken er vanskelig, er det derfor riktig å utrede dette, sier Hustveit.

– Programpunktet kan møte sterk kritikk fra motstandere – hvordan vil du møte dem?

– Kritikk mot saker vi faktisk står for, er jeg ikke redd for. Og om man frykter en utredning, tyder det på at man i utgangspunktet ikke har en gjennomtenkt holdning til saken, svarer Unge Venstre-lederen.

LES OGSÅ: Belgiske barn fikk dødshjelp

Åpne døra

Komiténestleder Raja erkjenner at debatten om dødshjelp er krevende for partiet. Juristen mener et ja til utredning kan gi en åpning for noe som etter hvert ikke kan stoppes.

– Jeg ønsker ikke andre enn de ordningene helsevesenet i dag har når liv går mot en slutt. Det er ikke behov for å utrede ordninger for aktiv dødshjelp. Åpner man først den døra, er det vanskelig å sette grenser, sier han.

Raja poengterer at alvorlig sykdom kan være tunge belastninger både for den det gjelder – og alle nære rundt. Familier kan være under tungt press.

– Men sykdomsbilder kan endre seg, uten at utgangen er at liv tar slutt. Det er også noe som bør vektlegges.

Om landsmøtet til slutt vedtar utredning av aktiv dødshjelp, mener Raja at fremstøtet kan bremses likevel:

– Om noe utredes, er det ikke dermed sagt at det blir innført. Det å være liberal handler ikke om å tillate alt mulig. Det er etter min mening misforstått liberalisme, påpeker han.

LES OGSÅ: – Hjelp til å dø er unødvendig

Utrede, hva?

I samarbeidspartiet KrF er talskvinne Bollestad overrasket over prosessen i Venstre.

– Det er svært spesielt at synet på et så krevende spørsmål endres i løpet av en kort programprosess. Hva er det Venstre egentlig vil utrede? Fra de landene som har åpnet før dødshjelp, vet vi at de i praksis ender med at døra settes på åpent gap.

LES OGSÅ: Frykter Trump-kortet vil bli brukt av norske politikere

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk