Politikk

Kommuner roter med livssynskroner

Forskjellene i kommunale tilskudd til tros- og livssynssamfunn skyldes ikke bare at kommunene prioriterer forskjellig – men også rot. – Det ville vært en mer rettferdig ordning om den ble statlig, sier styreleder i Human-Etisk Forbund.

*Nederst i saken kan du lese hva din kommune gir i tilskudd

– Kompetansen både blant kommunepolitikerne og byråkratene er svært variabel når det gjelder utregning av tilskuddet til tros- og livssynssamfunnene, sier Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund (HEF).

En rapport fra HEF og stikkprøver Vårt Land har gjort, viser at mange kommuner betaler for lite i tilskudd til trossamfunn utenfor Den norske kirke, på grunn av feil utregningsmetoder.

– Vi ønsker å løfte dette opp til et statlig nivå fordi vi oppfatter at staten har bedre kompetanse og dermed ville gjort ordningen mer rettferdig, sier Hedalen.

LES VIDERE: Flere trossamfunn utjevner selv forskjellene mellom kommunene

Likebehandling

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får offentlig støtte per medlem basert på hvor mye Den norske kirke får i tilskudd per medlem. Støtten er delt i to:

• Et statlig tilskudd der satsen er lik for hele landet, basert på tilskuddet i statsbudsjettet.

• Et kommunalt tilskudd der satsen varierer fra kommune til kommune – alt etter hvor mye den enkelte kommune bruker på Den norske kirke.

Prinsippet bak støtten er at den skal sørge for at trossamfunnene blir likebehandlet med Den norske kirke.

Vårt Land har fått oversikten over 2015-tallene. Den viser at det er enorme variasjoner i hvor mye trossamfunnene får fra kommunene.

I Askim – som er en av de kommunene som betaler ut minst – får de 158 kroner per medlem. I Forsand, som er blant de som betaler ut mest, får de 3.027 kroner per medlem – nesten 20 ganger mer.

Hverken Kulturdepartementet eller fylkesmennene har en liste med oversikt over hva satsen i de forskjellige kommunene er. Det har derimot Human-Etisk Forbund, siden de har medlemmer i så å si alle norske kommuner. Tallene i disse sakene er basert på listen fra HEF.

LES OGSÅ: Spaghettimonsteret prøver seg på nytt

Feil beregning

Størstedelen av variasjonen skyldes forskjell i kommuneøkonomi og hvor høyt politikerne prioriterer Den norske kirke. Men en undersøkelse som Human-Etisk Forbund har gjort i Buskerud og som ble presentert for HEFs landsstyre i helgen, viser at mange kommuner gjør feil når de skal regne ut tilskuddet.

Det er mange faktorer som skal tas med når man skal regne ut den kommunale satsen. Den norske kirke har ansvar for fellestjenester som for eksempel gravlundsforvaltning de fleste steder. Dette skal trekkes fra når tilskuddene til trossamfunnene skal regnes ut.

I mange kommuner er også kirken tett sammenvevd med kommuneøkonomi og -administrasjon, og da skal gratistjenestene som kommunen gir, for eksempel IT- og vaktmestertjenester legges inn i beregningsgrunnlaget.

– Det er ikke en entydig forståelse i kommunene om hva som skal være med i beregningsgrunnlaget, sier Tom Hedalen i HEF.

Human-Etisk Forbunds rapport fra Buskerud viste at det i snitt ble betalt ut 10 prosent for lite fra kommunene til trossamfunnene. Legger man denne feilprosenten til grunn for hele landet, får tros- og livssynssamfunnene 25 millioner kroner for lite fra kommunene.

LES OGSÅ: Slik mistet Grenlandsmenigheten 200.000 støtte-kroner

Trekker fra

Stikkprøver som Vårt Land har tatt, bekrefter at feilene som HEF avdekket i Buskerud også gjøres i resten av landet.

Med 158 kroner er Askim kommune i Østfold blant kommunene med aller lavest tilskuddssats. Av de 7,8 millionene Askim kirkelige fellesråd fikk fra Askim kommune i fjor, regnet Askim kommune ut at det bare gikk 1,7 millioner til ren kirkelig aktivitet og dermed skal utløse støtte til andre trossamfunn.

– Det kan se ut som om den summen er for lav, sier kirkeverge i Askim, Bjørn Hasselgård.

I dag skal Hasselgård og representanter fra kommunen møtes for å se gjennom om de har betalt ut for lite til trossamfunnene.

Dobler tilskudd

I Askøy kommune i Hordaland, betalte de 228 kroner per livssynsmedlem i 2015. I 2016 ligger det an til mer enn en dobling av satsen, men økningen skyldes ikke at Den norske kirke i Askøy har fått en kjempebevilgning.

– Vi gjorde en øvelse i fjor høst. Vi har sett at tilskuddet til de andre trossamfunnene var for lavt. I fjor betalte vi ut 380.000 kroner til trossamfunnene. I år skal vi betale ut 880.000 kroner, sier Gunnar Brynjulfsen, kultursjef i Askøy kommune.

Vårt Lands gjennomgang viser at mange kommuner har tilsvarende store differanser mellom det Den norske kirke får fra kommunen og beregningsgrunnlaget for støtte til de andre.

LES OGSÅ: – Har ikke hatt markante religionspolitikere siden Inge Lønning

Tok en snarvei

Det kan også synes som om flere kommuner har gjort det enkelt for seg og har tatt utgangspunkt i den statlige satsen – og ikke sitt eget kirkeregnskap – når de skal betale ut det kommunale tilskuddet. I 2015 var det åtte kommuner der den kommunale satsen var på 486 kroner – nøyaktig det samme som den statlige satsen.

En av disse kommunene er Sund i Hordaland. For noen år siden fikk de et brev fra departementet som de tolket som at den statlige satsen skulle gjelde også for dem.

– Da tenkte vi at det var flott, for det hadde vært masse styr å regne ut hva satsen vår skulle være. Nå kunne vi sjekke departementets hjemmesider for å få vite hvor mye vi skulle betale ut per medlem, sier Britt Tove Skaga, kulturkonsulent i Sund kommune.

I 2016 har de gått tilbake til å regne ut sin egen sats, basert på kirkebevilgningene.

– Jeg skulle ønske det var én felles sats for alle kommunene, så hadde det vært likt for alle. Det er litt av et byråkrati bare å sende ut pengene, sier hun.

For hvert trossamfunn gjør kommunene et vedtak om utbetaling. I fjor gjorde Sund kommune 47 slike utbetalingsvedtak til trossamfunn med til sammen 738 medlemmer.

Totalt gjøres det rundt 18.000 enkeltvedtak i Norge om utbetaling til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Fylke Kommune Tilskudd pr medlem  
Akershus Asker 518,00  
Akershus Aurskog-Høland 130,00  
Akershus Bærum 684,00  
Akershus Eidsvoll 249,00  
Akershus Enebakk 498,00  
Akershus Fet 484,00  
Akershus Frogn 378,00  
Akershus Gjerdrum 657,00  
Akershus Hurdal 229,50  
Akershus Lørenskog 459,02  
Akershus Nannestad 635,00  
Akershus Nes i Akershus 378,00  
Akershus Nesodden 240,00  
Akershus Nittedal 336,00  
Akershus Oppegård 340,00  
Akershus Rælingen 585,00  
Akershus Skedsmo 295,00  
Akershus Ski 438,00  
Akershus Sørum 425,00  
Akershus Ullensaker 425,00  
Akershus Vestby 459,00  
Akershus Ås 527,00  
Aust-Agder Arendal 545,00  
Aust-Agder Birkenes 727,00  
Aust-Agder Bygland 1 139,14  
Aust-Agder Bykle 2 736,00  
Aust-Agder Evje og Hornnes 1 000,00  
Aust-Agder Froland 692,07  
Aust-Agder Gjerstad 470,38  
Aust-Agder Grimstad 875,00  
Aust-Agder Iveland 610,29  
Aust-Agder Lillesand 549,00  
Aust-Agder Risør 291,12  
Aust-Agder Tvedestrand 534,00  
Aust-Agder Valle 2 016,26  
Aust-Agder Vegårshei 867,53  
Aust-Agder Åmli 574,00  
Buskerud Drammen 558,00  
Buskerud Flesberg 655,00  
Buskerud Flå 1 149,00  
Buskerud Gol 690,00  
Buskerud Hemsedal 843,00  
Buskerud Hol 693,00  
Buskerud Hole 377,12  
Buskerud Hurum 758,00  
Buskerud Kongsberg 603,46  
Buskerud Krødsherad 480,00  
Buskerud Lier 464,00  
Buskerud Modum 604,00  
Buskerud Nedre Eiker 342,00  
Buskerud Nes i Buskerud 682,00  
Buskerud Nore og Uvdal 1 107,00  
Buskerud Ringerike 790,00  
Buskerud Rollag 1 134,00  
Buskerud Røyken 428,49  
Buskerud Sigdal 532,00  
Buskerud Øvre Eiker 462,15  
Buskerud Ål 798,00  
Finnmark Alta 395,00  
Finnmark Berlevåg 1 328,00  
Finnmark Båtsfjord 440,00  
Finnmark Gamvik 1 377,00  
Finnmark Hammerfest 551,00  
Finnmark Hasvik 731,00  
Finnmark Karasjok 1 119,50  
Finnmark Kautokeino 1 025,97  
Finnmark Kvalsund 1 047,78  
Finnmark Lebesby 1 791,52  
Finnmark Loppa 1 521,00  
Finnmark Måsøy 668,00  
Finnmark Nesseby 592,00  
Finnmark Nordkapp 486,00  
Finnmark Porsanger 465,46  
Finnmark Sør-Varanger 419,00  
Finnmark Tana 1 048,00  
Finnmark Vadsø 661,00  
Finnmark Vardø 843,90  
Hedmark Alvdal 627,00  
Hedmark Eidskog 525,00  
Hedmark Elverum 509,00  
Hedmark Engerdal 848,00  
Hedmark Folldal 678,00  
Hedmark Grue 315,00  
Hedmark Hamar 658,00  
Hedmark Kongsvinger 305,47  
Hedmark Løten 225,00  
Hedmark Nord-Odal 358,00  
Hedmark Os i Østerdalen 875,00  
Hedmark Rendalen 412,27  
Hedmark Ringsaker 571,00  
Hedmark Stange 308,00  
Hedmark Stor-Elvdal 736,19  
Hedmark Sør-Odal 425,00  
Hedmark Tolga 964,25  
Hedmark Trysil 446,00  
Hedmark Tynset 934,00  
Hedmark Våler i Solør 3 652,00  
Hedmark Åmot 705,00  
Hedmark Åsnes 609,00  
Hordaland Askøy 228,00  
Hordaland Austevoll 895,79  
Hordaland Austrheim 1 130,00  
Hordaland Bergen 606,65  
Hordaland Bømlo 539,00  
Hordaland Eidfjord 2 036,00  
Hordaland Etne 712,00  
Hordaland Fedje 2 435,00  
Hordaland Fitjar 611,00  
Hordaland Fjell 428,00  
Hordaland Fusa 1 166,00  
Hordaland Granvin 595,00  
Hordaland Jondal 1 594,00  
Hordaland Kvam 565,00  
Hordaland Kvinnherad 530,00  
Hordaland Lindås 929,67  
Hordaland Masfjorden 1 469,00  
Hordaland Meland 486,00  
Hordaland Modalen 3 024,00  
Hordaland Odda 660,00  
Hordaland Os i Hordaland 308,00  
Hordaland Osterøy 456,00  
Hordaland Radøy 583,30  
Hordaland Samnanger 1 024,00  
Hordaland Stord 369,00  
Hordaland Sund 486,00  
Hordaland Sveio 525,00  
Hordaland Tysnes 486,00  
Hordaland Ullensvang 1 160,00  
Hordaland Ulvik 1 698,00  
Hordaland Vaksdal 874,00  
Hordaland Voss 440,00  
Hordaland Øygarden 571,00  
Møre og Romsdal Aukra 800,35  
Møre og Romsdal Aure 810,40  
Møre og Romsdal Averøy 459,00  
Møre og Romsdal Eide 244,00  
Møre og Romsdal Fræna 705,00  
Møre og Romsdal Giske 618,00  
Møre og Romsdal Gjemnes 469,00  
Møre og Romsdal Halsa 1 506,00  
Møre og Romsdal Haram 513,00  
Møre og Romsdal Hareid 484,00  
Møre og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal 663,00  
Møre og Romsdal Kristiansund 425,00  
Møre og Romsdal Midsund 643,00  
Møre og Romsdal Molde 479,00  
Møre og Romsdal Nesset 1 115,00  
Møre og Romsdal Norddal 731,00  
Møre og Romsdal Rauma 655,39  
Møre og Romsdal Rindal 1 069,00  
Møre og Romsdal Sande i Møre og Romsdal 1 164,00  
Møre og Romsdal Sandøy 1 156,80  
Møre og Romsdal Skodje 214,84  
Møre og Romsdal Smøla 860,00  
Møre og Romsdal Stordal 946,20  
Møre og Romsdal Stranda 671,00  
Møre og Romsdal Sula 683,78  
Møre og Romsdal Sunndal 571,00  
Møre og Romsdal Surnadal 687,00  
Møre og Romsdal Sykkylven 506,00  
Møre og Romsdal Tingvoll 828,00  
Møre og Romsdal Ulstein 626,70  
Møre og Romsdal Vanylven 920,00  
Møre og Romsdal Vestnes 570,13  
Møre og Romsdal Volda 519,00  
Møre og Romsdal Ørskog 787,00  
Møre og Romsdal Ørsta 534,00  
Møre og Romsdal Ålesund 579,00  
Nord-Trøndelag Flatanger 978,00  
Nord-Trøndelag Fosnes 741,00  
Nord-Trøndelag Frosta 540,00  
Nord-Trøndelag Grong 750,00  
Nord-Trøndelag Høylandet 785,95  
Nord-Trøndelag Inderøy 1 023,76  
Nord-Trøndelag Leka 1 359,00  
Nord-Trøndelag Leksvik 486,00  
Nord-Trøndelag Levanger 363,00  
Nord-Trøndelag Lierne 690,00  
Nord-Trøndelag Meråker 390,79  
Nord-Trøndelag Namdalseid 336,00  
Nord-Trøndelag Namsos 411,00  
Nord-Trøndelag Namsskogan 1 090,00  
Nord-Trøndelag Nærøy 1 065,00  
Nord-Trøndelag Overhalla 407,00  
Nord-Trøndelag Røyrvik 775,00  
Nord-Trøndelag Snåsa 486,00  
Nord-Trøndelag Steinkjer 513,00  
Nord-Trøndelag Stjørdal 433,00  
Nord-Trøndelag Verdal 315,00  
Nord-Trøndelag Verran 644,24  
Nord-Trøndelag Vikna 586,00  
Nordland Alstahaug 573,00  
Nordland Andøy 634,00  
Nordland Ballangen 687,87  
Nordland Beiarn 1 294,00  
Nordland Bindal 1 052,00  
Nordland Bodø 665,35  
Nordland Brønnøy 375,96  
Nordland Bø i Nordland 1 177,00  
Nordland Dønna 470,00  
Nordland Evenes 772,50  
Nordland Fauske 983,00  
Nordland Flakstad 1 369,00  
Nordland Gildeskål 1 008,00  
Nordland Grane 1 092,00  
Nordland Hadsel 532,66  
Nordland Hamarøy 1 621,00  
Nordland Hattfjelldal 814,00  
Nordland Hemnes 1 093,95  
Nordland Herøy i Nordland 468,29  
Nordland Leirfjord 470,00  
Nordland Lurøy 1 376,00  
Nordland Lødingen 1 030,00  
Nordland Meløy 588,00  
Nordland Moskenes 1 097,00  
Nordland Narvik 240,20  
Nordland Nesna 1 472,00  
Nordland Rana 340,00  
Nordland Rødøy 1 172,00  
Nordland Røst 1 015,29  
Nordland Saltdal 616,00  
Nordland Sortland 514,88  
Nordland Steigen 907,00  
Nordland Sømna 1 166,00  
Nordland Sørfold 1 147,32  
Nordland Tjeldsund 830,00  
Nordland Træna 1 280,19  
Nordland Tysfjord 1 238,00  
Nordland Vefsn 323,00  
Nordland Vega 613,00  
Nordland Vestvågøy 529,00  
Nordland Vevelstad 486,00  
Nordland Værøy 1 470,25  
Nordland Vågan 351,00  
Nordland Øksnes 570,00  
Oppland Dovre 853,00  
Oppland Etnedal 1 463,00  
Oppland Gausdal 677,40  
Oppland Gjøvik 253,00  
Oppland Gran 418,23  
Oppland Jevnaker 707,00  
Oppland Lesja 341,00  
Oppland Lillehammer 477,13  
Oppland Lom 486,43  
Oppland Lunner 508,93  
Oppland Nord-Aurdal 287,00  
Oppland Nord-Fron 709,00  
Oppland Nordre Land 452,92  
Oppland Ringebu 671,00  
Oppland Sel 859,00  
Oppland Skjåk 1 124,00  
Oppland Søndre Land 812,67  
Oppland Sør-Aurdal 619,00  
Oppland Sør-Fron 843,58  
Oppland Vang 625,00  
Oppland Vestre Slidre 1 116,00  
Oppland Vestre Toten 243,77  
Oppland Vågå 377,00  
Oppland Østre Toten 452,00  
Oppland Øyer 395,00  
Oppland Øystre Slidre 469,00  
Oslo Oslo 505,22  
Rogaland Bjerkreim 880,00  
Rogaland Bokn 821,00  
Rogaland Eigersund 402,00  
Rogaland Finnøy 616,00  
Rogaland Forsand 3 027,00  
Rogaland Gjesdal 926,00  
Rogaland Haugesund 537,27  
Rogaland Hjelmeland 1 151,00  
Rogaland 521,00  
Rogaland Karmøy 1 231,00  
Rogaland Klepp 502,00  
Rogaland Kvitsøy 1 300,00  
Rogaland Lund 764,53  
Rogaland Randaberg 703,00  
Rogaland Rennesøy 766,00  
Rogaland Sandnes 508,71  
Rogaland Sauda 576,58  
Rogaland Sokndal 654,00  
Rogaland Sola 898,00  
Rogaland Stavanger 676,00  
Rogaland Strand 436,00  
Rogaland Suldal 1 209,78  
Rogaland Time 542,00  
Rogaland Tysvær 479,00  
Rogaland Utsira 584,89  
Rogaland Vindafjord 658,66  
Sogn og Fjordane Askvoll 1 022,00  
Sogn og Fjordane Aurland 1 300,75  
Sogn og Fjordane Balestrand 1 360,00  
Sogn og Fjordane Bremanger 838,00  
Sogn og Fjordane Eid 702,00  
Sogn og Fjordane Fjaler 826,00  
Sogn og Fjordane Flora 240,00  
Sogn og Fjordane Førde 406,00  
Sogn og Fjordane Gaular 795,00  
Sogn og Fjordane Gloppen 392,00  
Sogn og Fjordane Gulen 1 075,40  
Sogn og Fjordane Hornindal 502,70  
Sogn og Fjordane Hyllestad 753,63  
Sogn og Fjordane Høyanger 840,00  
Sogn og Fjordane Jølster 520,00  
Sogn og Fjordane Leikanger 626,00  
Sogn og Fjordane Luster 1 362,00  
Sogn og Fjordane Lærdal 979,00  
Sogn og Fjordane Naustdal 706,00  
Sogn og Fjordane Selje 836,00  
Sogn og Fjordane Sogndal 415,00  
Sogn og Fjordane Solund 1 547,00  
Sogn og Fjordane Stryn 769,00  
Sogn og Fjordane Vik i Sogn 1 192,50  
Sogn og Fjordane Vågsøy 552,60  
Sogn og Fjordane Årdal 680,00  
Sør-Trøndelag Agdenes 975,25  
Sør-Trøndelag Bjugn 510,00  
Sør-Trøndelag Frøya 396,55  
Sør-Trøndelag Hemne 933,00  
Sør-Trøndelag Hitra 573,94  
Sør-Trøndelag Holtålen 1 278,00  
Sør-Trøndelag Klæbu 534,99  
Sør-Trøndelag Malvik 218,00  
Sør-Trøndelag Meldal 876,00  
Sør-Trøndelag Melhus 385,36  
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 388,00  
Sør-Trøndelag Oppdal 557,00  
Sør-Trøndelag Orkdal 487,00  
Sør-Trøndelag Osen 734,70  
Sør-Trøndelag Rennebu 904,00  
Sør-Trøndelag Rissa 435,00  
Sør-Trøndelag Roan 908,37  
Sør-Trøndelag Røros 300,00  
Sør-Trøndelag Selbu 680,00  
Sør-Trøndelag Skaun 358,00  
Sør-Trøndelag Snillfjord 843,81  
Sør-Trøndelag Trondheim 584,00  
Sør-Trøndelag Tydal 1 484,00  
Sør-Trøndelag Ørland 285,36  
Sør-Trøndelag Åfjord 654,00  
Telemark Bamble 594,00  
Telemark Bø i Telemark 639,00  
Telemark Drangedal 892,85  
Telemark Fyresdal 850,00  
Telemark Hjartdal 1 166,00  
Telemark Kragerø 600,00  
Telemark Kviteseid 1 030,00  
Telemark Nissedal 893,00  
Telemark Nome 317,00  
Telemark Notodden 478,85  
Telemark Porsgrunn 444,00  
Telemark Sauherad 836,25  
Telemark Seljord 1 039,00  
Telemark Siljan 963,00  
Telemark Skien 413,00  
Telemark Tinn 977,00  
Telemark Tokke 700,00  
Telemark Vinje 653,47  
Troms Balsfjord 521,08  
Troms Bardu 391,00  
Troms Berg 617,20  
Troms Dyrøy 1 187,11  
Troms Gratangen 1 169,00  
Troms Harstad 499,00  
Troms Ibestad 585,00  
Troms Karlsøy 557,00  
Troms Kvæfjord 654,71  
Troms Kvænangen 1 448,00  
Troms Kåfjord 820,28  
Troms Lavangen 486,00  
Troms Lenvik 449,00  
Troms Lyngen 534,26  
Troms Målselv 375,00  
Troms Nordreisa 739,84  
Troms Salangen 877,00  
Troms Skjervøy 332,00  
Troms Skånland 697,00  
Troms Storfjord 815,00  
Troms Sørreisa 570,00  
Troms Torsken 614,00  
Troms Tranøy 904,13  
Troms Tromsø 351,00  
Vest-Agder Audnedal 1 243,00  
Vest-Agder Farsund 589,09  
Vest-Agder Flekkefjord 672,87  
Vest-Agder Hægebostad 970,00  
Vest-Agder Kristiansand 663,23  
Vest-Agder Kvinesdal 1 137,00  
Vest-Agder Lindesnes 813,00  
Vest-Agder Lyngdal 747,00  
Vest-Agder Mandal 485,00  
Vest-Agder Marnardal 968,75  
Vest-Agder Sirdal 2 885,00  
Vest-Agder Songdalen 476,00  
Vest-Agder Søgne 343,00  
Vest-Agder Vennesla 445,00  
Vest-Agder Åseral 1 560,00  
Vestfold Andebu 464,00  
Vestfold Hof 731,00  
Vestfold Holmestrand 574,00  
Vestfold Horten 523,00  
Vestfold Lardal 954,99  
Vestfold Larvik 408,00  
Vestfold Nøtterøy 432,80  
Vestfold Re 406,00  
Vestfold Sande i Vestfold 524,00  
Vestfold Sandefjord 385,00  
Vestfold Stokke 575,00  
Vestfold Svelvik 220,00  
Vestfold Tjøme *  
Vestfold Tønsberg 451,00  
Østfold Aremark 946,00  
Østfold Askim 158,00  
Østfold Eidsberg 365,63  
Østfold Fredrikstad 497,00  
Østfold Halden 148,00  
Østfold Hobøl 451,34  
Østfold Hvaler 393,00  
Østfold Marker 966,00  
Østfold Moss 394,00  
Østfold Rakkestad 504,00  
Østfold Rygge 386,00  
Østfold Rømskog 1 872,00  
Østfold Råde 432,00  
Østfold Sarpsborg 515,64  
Østfold Skiptvet 369,71  
Østfold Spydeberg 627,80  
Østfold Trøgstad 580,81  
Østfold Våler i Østfold 740,00  
Kilde: Humanetisk Forbund      
* HEF har ikke tall fra Tjøme, og Vårt Land har ikke lykkes å skaffe tallene fra annen kilde      

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk