Politikk

Horne vil vise fram skjult skatt

Solveig Horne (Frp) legger fram stortingsmelding og foreslår å lovfeste at familievernet skal drive forebygging. – Folk tror dette er et skilsmissekontor, men det er så mye mer, sier hun.

Hos Homansbyen familievernkontor i Oslo satt lovordene løst da familieminister Solveig Horne (Frp) denne uka var på besøk sammen med leder og nestleder av Stortingets familie- og kulturkomité.

– Det er helt fantastisk at dere har fått til en satsing på forebygging. Jeg tror det krever mye av dere som politikere, fordi reparasjon automatisk tar mer oppmerksomhet, sa Yvonne Severinsen, leder for Homansbyen familievernkontor til gjestene.

LES OGSÅ: Lovar eit godt land å vekse opp i

Satsing

Regjeringen har økt bevilgningen til familievernkontorene med 90 millioner kroner i løpet av 2014 og 2015. På landsbasis har familievernkontorene fått 62 flere stillinger. Mens de før hadde lange ventelister, sa nei til mange og prioriterte mekling som de er lovpålagt, har kontorene det siste året kunne jobbe annerledes.

– Vi har drevet mer oppsøkende virksomhet og særlig satset mer på kurs og grupper, ikke bare å ta imot enkeltpar til terapitimer på kontorene, sier Severinsen.

Hun synes erfaringene er gode.

– Vi skal hjelpe normale mennesker i normale familier med normale problemer. Dette er en målgruppe som tar lett til seg kunnskap og har godt utbytte av å dele kompetanse i grupper. Man får både brukt ressursene bra, og får noe ekstra, sier hun.

Severinsen understreker at noe av problemet er at mange ikke kjenner tilbudet familievernet har, som er gratis.

– Når folk kommer til oss for å få hjelp med forholdet, kommer de sju år for sent. Vi kunne kanskje hjulpet dem til å holde sammen slik at familien slapp å være i to hus. Det er mange gode grunner til å skille seg og noen ganger kan barnet få det bedre da, men det er en del familier vi kunne hjulpet om de hadde kommet tidlig.

Homansbyen familievernkontor er særlig opptatt av å få med barna. Severinsen forteller at mange foreldre ønsker å skåne barna.

– Vi ser at det som beskytter barn mot vansker også seinere, er ikke å holde dem ute, men å involvere dem. Muligheten til å sette ord på og beskrive tanker og følelser virker beskyttende. Når barnet kommer inn, er det også lettere å hjelpe foreldrene til ikke å være i krigen, og de framstår mer som foreldre med gode intensjoner.

LES MER: Minoriteter bruker ikke familievernkontor

Resultater

Statsråd Solveig Horne mener regjeringen har fått til en historisk satsing.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått til denne satsingen på 90 millioner kroner sammen med KrF og Venstre. Jeg har lyst til å gi dem honnør for den innsatsen de har gjort. Det er kjekt å vise til at det faktisk virker etter så kort tid.

Neste fredag legger Horne fram en stortingsmelding om familiepolitikken. Regjeringen foreslår å vurdere å lovfeste det forebyggende arbeidet som familievernet gjør.

– Ved å lovfeste forebygging må familievernkontorene også måles på det. Før vi overtok ble meklingstimene lett prioritert før det forebyggende, fordi familievernet hadde knapt med ressurser og det var meklingen de ble målt på.

Horne viser til at hvis man ringte og ba om hjelp i parforholdet, kunne man få høre at ventetiden var åtte uker. Ba man om mekling, kunne kontoret sette opp en time om 14 dager.

– Er det familievern tabu?

– Jeg tror mange har inntrykk av at familievernkontoret er et skilsmissekontor. Derfor sier jeg at det er en skjult skatt. De driver med mange andre ting. Det forebyggende arbeidet som de er så gode på, ønsker jeg å løfte fram. Det gir resultater, fordi familiene kan få hjelp før det er kommet så langt. Det er ingen skam å be om hjelp, sier Horne.

– Du har sagt at du vil styrke familievernet. Hvor fornøyd er du?

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått til denne historiske satsingen på 90 millioner kroner sammen med KrF og Venstre. Jeg har lyst til å gi dem honnør for den innsatsen de har gjort. Vi har hatt et godt samarbeid. Det er kjekt å vise til de gode tallene, at det faktisk virker etter så kort tid.

– Hvorfor er familievern et hjertebarn for deg?

– Fordi jeg ser verdien av å jobbe med forebygging. Jeg har selv en personlig erfaring og selv om det førte til skilsmisse, har jeg sett det viktige arbeidet familievernet gjør. Det er tøft å være foreldre og være i parforhold. At vi har et sånt lavterskeltilbud med så høykompetente folk som kan hjelpe oss, det ønsker jeg å løfte fram. Det gjør at vi kan slippe å havne på andre budsjetter som ikke er bra verken for samfunnet eller den enkelte, sier familieministeren.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk