Politikk

UD fillerister UDI i barnebrudstrid

Jenta ble gift 15 år gammel. Gyldig ekteskap, sier Utlendingsdirektoratet. Utenriksdepartementet er opprørt og sier UDI undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder.

– Vi har kommet fram til at det er et gyldig ekteskap på grunnlag av den informasjonen vi har fått fra Landinfo, sier seniorrådgiver Rolf Anthonisen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Hvert år blir rundt 15 millioner jenter under 18 år giftet bort - eller opp mot 40.000 hver dag. De yngste er under ti år.

I utviklingsland blir én av tre jenter giftet bort før de fyller 18. Etiopia er med sine 98 millioner innbyggere Afrikas nest mest folkerike - og et av verdens fattigste land. Her blir vel 40 prosent av jentene barnebruder. Etiopiske myndigheter har en ambisjon om å utrydde ordningen innen 2025.

LES OGSÅ: Jenter mister barndommen

Gyldig

Et sted i Norge sitter en etiopisk mann og håper han snart ser kona igjen. Hun har vært på den norske ambassaden i Addis Abeba og levert søknaden om familiegjenforening med ektemannen, som har fått opphold i Norge.

Nå er søknaden til behandling i UDI. Kvinnen opplyser til direktoratet at hun ble gift da hun var 15 år gammel, noe som er svært problematisk i Norge. For ekteskapsloven sier at «et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet.»

LES OGSÅ: Det ser ut som et flott bryllup, men blikkene forteller noe annet

Etikk

Her frontkolliderer UDI med Utenriksdepartementet (UD) i synet på etiopiske barnebruder, for UDI har konkludert med at ekteskapet er gyldig, selv om jenta bare var 15 år da hun ble gift.

Utenriksdepartementet er opprørt. I en e-post Norges ambassadør i Etiopia, Andreas Gaarder, har sendt til UDI, blir direktoratets beslutning filleristet:

– Ambassaden setter spørsmålstegn om hvordan den praksisen kan stå innenfor de moralske og etiske retningslinjene vårt regelverk skal og bør ha. I tillegg til de etiske aspektene ved anerkjennelsen av barneekteskap, finner vi det videre politisk problematisk at Norge undergraver etiopiske myndigheters føderale lovverk hvor minimumsalder ved ekteskap er 18 år, skriver en norsk diplomat i et notat ambassadør Gaarder har godkjent.

Samtykke

I et svarbrev til UD og ambassadøren forklarer UDI at de søkte hjelp hos Landinfo før de avgjorde at ekteskapet til den etiopiske kvinnen er gyldig. Hun er i dag over 18 år. Landinfo er en uavhengig informasjonsinstitusjon i utlendingsforvaltningen.

UDI opplyser at et forhold er overordnet når de vurderer ekteskap som ikke er inngått i Norge:

«Et ekteskap inngått i utlandet vil ikke bli anerkjent dersom dette vil stride mot våre grunnleggende retts- og verdinormer.»

LES OGSÅ: Nød og fare tvinger jenter til ekteskap

Lover

I den konkrete saken ble ekteskapet inngått i delstaten Oromia i Etiopia – og etter muslimsk rett. Landinfo opplyser at ekteskapsinngåelse «reguleres av sivile, religiøse og sedvanemessige bestemmelser», og at Etiopia har hatt to ekteskapslover. En ny fra 2000 som forbyr ekteskap der kvinnen er under 18 år, og en gammel fra 1960 som sier at jenter kan bli gift når de har fylt 15 år. Myndighetene ønsker at alle regioner skal følge den nye loven, men flere regioner bruker fortsatt den gamle.

Om den etiopiske kvinnen som søker familiegjenforening i Norge skriver UDI at «vi har fått bekreftet av Landinfo at vedkommende trolig har inngått ekteskap da den sivile loven av 1960 gjaldt i den aktuelle regionen».

LES OGSÅ: Unicef: – Best at barnebruder i Norge blir i ekteskapet

Ekstrarunde

– Men Landinfo og Utenriksdepartementet ser svært ulikt på denne saken. UD sier UDI «undergraver etiopiske myndigheters føderale lovverk hvor minimumsalder ved ekteskap er 18 år»?

– Vi ser at UD og Landinfo vurderer saken svært ulikt, sier seniorrådgiver Rolf Anthonisen i UDI til Vårt Land.

– Skjer det ofte at Landinfo og UD er så uenige som i denne saken?

– Nei, vi har få slike saker.

Utenriksdepartementet og Etiopia-ambassadørens sterke reaksjoner på UDIs praksis har ført til at UDI nå går en ekstra runde i familiegjenforeningssaken.

– Vi har bedt Landinfo levere en ny vurdering av forholdene i Etiopia, opplyser Anthonisen.

Han understreker at søknaden om familiegjenforening fremdeles er til behandling, og man ikke har konkludert.

– Får vi ny eller annen informasjon, må dette tas med i vurderingen.

Norges ambassade i Addis Abeba minner UDI om at Etiopia har definert barneekteskap som «harmful traditional practice».

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk