Politikk

KrF mener Høyre ypper til familiekrig

Høyres likestillingsutvalg vil fase ut kontantstøtten og fjerne barnetrygden. Det provoserer KrF.

Bilde 1 av 2

Familiepolitisk talsmann for KrF, Geir Bekkevold, er ikke imponert over de nye taktene han hører fra sin samarbeidspartner Høyre.

– Jeg har respekt for at alle partier nå er i en fase hvor partiprogrammer skal utvikles, og da må de få tenke høyt. Samtidig er det de foreslår i konflikt med KrF sine familiepolitiske prioriteringer.

– Hvis de ender opp med å vedta dette, vil det utfordre samarbeidet om familiepolitikken med KrF.

Utspilt rolle

Det er Høyres likestillingsutvalg som har lagt frem forslagene som provoserer Bekkevold. Utvalget, som ledes av stortingspolitiker Tina Bru (H), skal utvikle ny politikk på likestillingsfeltet for Høyres partiprogram frem mot 2017. Til Vårt Land forsvarer Bru forslagene med at både kontantstøtten og barnetrygden har utspilt sine roller i norsk familiepolitikk.

– Som et underliggende prinsipp bør vi i større grad bevege oss bort fra kontantytelser, og mot et bedre offentlig tjenestetilbud i kombinasjon med skatteincentiv som både styrker familienes private økonomi og arbeidslinja.

– For Høyre er det et viktig prinsipp at det alltid skal lønne seg å jobbe, skriver hun.

Utvalget vil i stedet innføre gratis barnehage og skolefritidsordning for lavinntektsfamilier. Forslagene skal gjennom intern debatt i Høyre før de eventuelt kan vedtas.

LES OGSÅ: Fire av ti som får kontantstøtte er ikke-norske borgere

Økt press

Støtteordninger for barnefamilier er en av KrFs kjernesaker. Kontantstøtten ble innført under Bondevik-regjeringen i 1988 som et alternativ til å sende barna i barnehage, og Høyre har siden den gang vært et av partiets nærmeste allierte i saken.

I 2014 gikk satsen opp til 6000 kroner i måneden for alle ettåringer. Kontantstøtte for to-åringer ble fjernet to år tidligere.

Kritikere har kalt støtteordningen likestillingsfiendtlig, og pekt på at den gjør det vanskeligere for kvinner i arbeidslivet. De nye forslagene fra Høyres likestillingsutvalg setter ordningen under ytterligere press.

Betyr lite

Tina Bru utfordrer også barnetrygden, som hun mener koster staten store penger til tross for at den betyr lite for de aller fleste. Hun ønsker en mer treffsikker ordning som i større grad tar vare på de minst ressurssterke familiene.

Barnetrygden har vært uendret siden 1996, og er på 970 kroner i måneden.

LES OGSÅ: – Ulikhet vitner om ødelagt samfunn

Skuffet

KrFs Bekkevold mener Bru tar i bruk venstresidens argumenter når hun vil skrote de to ordningene.

Han er skuffet over å høre at hun vil fase ut kontantstøtten.

– Det signaliseres at det er familiene som må tilpasse seg arbeidslivet, ikke arbeidslivet som må tilpasse seg familiene. Dette er ordninger som skal bidra til større valgfrihet, da er det synd å se at Høyre motarbeider dem.

– Dem som velger å være hjemme med barna sine er ikke dårlige borgere, snarere tvert i mot.

Uaktuelt

Men selv om KrFs familieordninger ser ut til å være under press, vil det ikke være mulig for partiet å fire på sine standpunkter, påpeker Bekkevold.

– Nei, for oss er det helt uaktuelt å gå med på en svekkelse av støtten for barnefamilier. Tvert i mot vil vi heller styrke den.

– Barnetrygden har for eksempel i realiteten blitt redusert i takt med prisveksten. Men det å sette et barn til verden medfører store utgifter, og barnetrygden har vist seg som et treffsikkert og universelt tilskudd til nettopp dette.

– Familiepolitikk vil alltid være svært viktig for KrF. Vi kommer til å slå ring rundt familiene og deres mulighet til å ha tid til å være med sine barn.

LES OGSÅ: Nordmenn mer positive til å få innvandrere i familien

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk