Politikk

Ap: Putt kristen K i skuffen

Når Ap igjen får regjeringsmakt, omgjøres navnebyttet fra RLE til KRLE ganske raskt.

Ap-medlem i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Marianne Aasen, ber nå de blåblå og KrF innstendig om å ta en tenkepause i arbeidet med å gi skolens livssynsfag nytt navn.

– Når høringen om saken viser at hverken tunge aktører eller kristelige vil ha denne endringen, bør regjeringen og KrF realitetsorientere seg, sier hun.

– Fra KrFs side var forslaget sikkert godt ment, men for alle parter er det nå grunn til å tenke seg om.

LES MER: Rungende nei til KRLE

Stemt ut

For halvannen uke siden var høringsprosessen om endringene i navn og innhold i skolens livssynsfag ferdig: Det nye fagnavnet KRLE ble regelrett stemt ut.

• Ingen tunge, faglige instanser på utdanningssektoren og svært få kommuner ønsket navneendringen.

• Også kristne høyskoler som utdanner lærere og en rekke kristne instanser som eksempelvis IKO Kirkelig pedagogisk senter, fraråder navneendringen.

Fra før har en rekke biskoper advart mot at innføring av en K i fagnavnet kan skape unødvendig uro om det felles religions- og livssynsfaget.

LES MER: – RLE-faget er på vikende front

Ikke trumf!

– Det er svært viktig å legge vekt på det faktum at også mange kristelige instanser ikke synes KRLE er en god idé. Å trumfe igjennom politikk når motstanden er så stor som i denne saken, fungerer dårlig, sier Aasen og poengterer:

– Når de som høres i stort monn svarer at argumentene er dårlige, ja så er en høring en god anledning til å snu, sier Aasen.

Arbeiderpartiet har i regjering forsøkt å snekre brede forlik om endringer i utdanningspolitikken, inkludert livssynspolitikken og skolens formålsparagrafer. Poenget har vært å skape bærekraftige vedtak som overlever valg og regjeringsskifter.

LES MER: Ikke fornøyd – vil ha enda mer tro på timeplanen

Ap tar omkamp

Forslaget om å endre navnet fra RLE til KRLE ble realisert da Høyre og Frp forhandlet med KrF og Venstre om en samarbeidsavtale like etter valget.

Da fikk KrF i siste runde gehør for prosjektet KRLE – og Venstre forpliktet seg til å stemme for selv om partiet gikk til valg på livssynsnøytralitet i skole og offentlige instanser.

– Når Ap er så skeptisk mot endringen, kan partiet vel neppe forsvare å beholde K i fagnavnet om dere kommer til makten?

– Nei. Det kan vi ikke gjøre. Ap har vært mot navneskifte og endringer i RLE-faget hele tiden. Navnet KRLE er kort og godt ikke vår politikk, svarer Aasen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

God RLE trengs

Dermed kan i praksis navnet KRLE bli tatt bort igjen om bare to-tre år. Også det mener Aasen bør være en vekker for dagens regjering.

– Undervisningssektoren er ikke tjent med sterkt omskiftelig politikk, sier hun.

Hun poengterer likevel at Ap vil stå tydelig vakt om dagens RLE-opplegg i skolen.

– Derfor kan det faktisk være gode grunner til å styrke denne undervisningen, nettopp i en tid som vi nå er inne i og der det å ha god forståelse for religion og tro er viktig for å forstå samfunnet vårt og debatten som pågår.

En annen historie

KrFs utdanningspolitiske talsmann, Anders Tyvand, sa da høringsresultatet var klart at partiet ville «lytte». Men han gjorde det samtidig klart at KrF neppe kom til å skrote forslaget om navneendring.

– Ville Ap stilt seg åpnere til endringer i RLE-faget dersom bredden i kristelige høringsinstanser hadde anbefalt dette navnet?

– Selvfølgelig. Da hadde situasjonen vært ganske annerledes, svarer Aasen.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk