Klima

Gjenbruk og reparasjoner kan skape 20.000 jobber

SIRKULÆRØKONOMI: SINTEF har beregnet at det å sikre møbler, tekstiler og elektronikk lang levetid, kan gi Norge 20.000 arbeidsplasser og rundt 15 milliarder kroner mer i norske lommer.

Susie Jahren har regnet på hva som vil skje hvis alle produkter lages for å leve lenger, og at flere av dem blir reparert i stedet for kastet når noe ikke fungerer.

– Hvis hele verden går over til sirkulærøkonomi, betyr det 2,5 prosent flere arbeidsplasser, sier Jahren, som er forretningsutvikler hos SINTEF Industri, til nettstedet Gemini.no.

Sammen med kolleger har hun beregnet at hvis levetiden på elektronikk dobles, kan det skape rundt 12.000 arbeidsplasser i Norge. Det vil da være tale om reparasjonsjobber og kanskje leasingtjenester.

– Ser vi på de tre bransjene møbler, tekstiler og elektronikk sammen, kunne de tre alene gitt Norge 20.000 ekstra arbeidsplasser, tilsvarende cirka 15 milliarder kroner ekstra i norske lommer, sier Jahren.

Hun peker på at disse pengene kan brukes til alt fra å kjøpe en ekstra kaffe til å støtte lokale butikker.

Krever tilrettelegging

Forskningsleder i SINTEF, Vibeke Stærkebye Nørstebø, understreker at å få dette til, krever nye måter å gjøre ting på. Hun mener at det burde være billigere å bruke om igjen materialer i nye bygg, for eksempel.

– Det er ikke nødvendigvis dyrere, bare litt mer komplisert. Vi trenger å gjøre det enkelt å handle med brukte varer, og et regelverk for å bruke dem på nytt, sier Nørstebø til Gemini.

Hvis nye bygg bruker 20 prosent gjenbruksmaterialer, kan det skape 4.900 nye jobber i Norge og 6,3 milliarder kroner i ekstra inntekter.

Regjeringen kommer med strategi

Regjeringen har varslet at den skal komme med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I høst kom en rekke instanser med innspill til hvordan denne strategien kan se ut.

Overgang til en mer sirkulær økonomi er også et tema som EU har høyt på sin agenda. For et år siden la Europakommisjonen fram en ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi.

SINTEF har sammen med WWF, Deloitte og Skift laget en tipunktsliste som skal gi næringslivet hjelp til å bli mer sirkulære.

---

Sirkulærøkonomi

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Klima