Klima

Kritiserer Oljefondet for å være i selskaper som motarbeider klimatiltak

LOBBY: Oljefondet er investert i 12 av de 20 selskapene øverst på en internasjonal liste over hvilke store selskaper som mest aktivt driver lobbyarbeid mot klimatiltak.

FILE - In this April 21, 2020, file photo the Marathon Petroleum Corp. refinery is shown in Detroit. Thousands of oil and gas operations, government facilities and other sites won permission to stop monitoring for hazardous emissions or otherwise bypass rules intended to protect health and the environment because of the coronavirus outbreak, The Associated Press has found. (AP Photo/Paul Sancya, File)

– Vi ønsker at hele Oljefondets portefølje skal være i tråd med målene i Paris-avtalen. Noen andre investorer, som Storebrand, har valgt å ekskludere selskaper som jobber tydelig mot målene i Paris-avtalen, sier Embla Husby Jørgensen, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.

Organisasjonen har gjort en analyse av Oljefondets investeringer for å se hvor tungt fondet er inne i selskaper som er vurdert som de ivrigste til å drive lobbyarbeid som motarbeider klimahandling. Over 750 av de største selskapene og industrigruppene i verden er vurdert i oversikten Influence Map som er laget på oppdrag av det internasjonale investorinitiativet Climate Action 100+.

Motarbeider klimareguleringer

Selskapet som får dårligst skussmål på lista, er Marathon Petroleum, som blir vurdert slik:

«Marathon Petroleum driver aktivt og negativt lobbyarbeid mot reguleringer som skal stanse klimaendringer. Mens selskapets budskap fra toppen framstår som noe blandet, engasjerer selskapet seg negativt mot klimarelaterte reguleringer og virker ikke å støtte overgangen til fornybar energi. Marathon Petroleum har medlemskap i flere industriforeninger som typisk driver lobby mot amerikanske klimareguleringer».

Oljefondet har ved utgangen av 2020 en eierandel på 1,20 prosent i selskapet. Det er en økning fra 2019, da andelen var på 1,04.

Chevron og Exxon Mobil

To andre eksempler blant de 20 som regnes som mest aktive i å lobbe mot klimatiltak, er oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil. Der er Oljefondet inne som eier, men har gått litt ned i eierandel, fra 1,09 til 1,07 i Chevron, og fra 1,0 til 0,92 i Exxon Mobil.

Om Exxon Mobil skriver Influence Map at selskapet framstår å være imot de fleste former for klimareguleringer, samtidig som det har en energipolitisk agenda for å akselerere utviklingen av fossil energi.

Også Exxon Mobil er medlem av industriforeninger som er aktive imot klimapolitikk globalt. Når det gjelder ledelsens uttalelser, viser Influence Map til at Exxon Mobil i 2020 har uttrykt støtte til Paris-avtalen, men at lederen for selskapet i oktober understreket at overgangen til fornybar energi vil «ta lang tid».

Om Chevron heter det at selskapet framstår som en motstander av nesten alle former for klimamotiverte reguleringer, særlig amerikanske regler for utslipp av metan og standarder for fornybart drivstoff, og at selskapet er pådriver for en energipolitikk i USA som øker olje- og gassproduksjonen.

Chevron er også medlem av flere industriforeninger som arbeider for å stanse klimatiltak.

Kan gi tap

Embla Husby Jørgensen i Framtiden i våre hender understreker at de 20 selskapene som mest motarbeider klimahandling sannsynligvis kommer til å tape penger hvis verden når klimamålene.

Carine Smith Ihenacho i Oljefondet sa på pressekonferansen om ansvarlig forvaltning torsdag at fondet ikke har ytterligere planer om å trekke seg ut av fossilselskaper nå.

– En del av vurderingen er at vi skal være en eier i de større, integrerte energiselskapene og bidra som eier til at de kan møte overgangen til et lavkarbonsamfunn på en god måte. Vi har styrket eierskapsarbeidet vårt inn mot disse selskapene, sa hun.

Framtiden i våre hender sier til dette at det er viktig at Oljefondet bruker sin eiermakt til å påvirke til rask omstilling.

– Vår vurdering av porteføljen deres er at fondet er mer investert i selskaper som har lite til ingen realistiske planer om å kutte utslipp og mindre i selskaper som har slike planer. Vi mener fondet må ha en dreining over til selskaper som har realistiske planer i tråd med 1,5-gradersmålet, sier Jørgensen.

Fikk flertall for mer åpenhet om lobby

Oljefondet skriver i rapporten om ansvarlig forvaltning at fondet har fått flertall for en del klimarelaterte aksjonærforslag, deriblant krav om mer åpenhet om lobbyvirksomhet og politisk motiverte donasjoner hos seks selskaper, blant annet Western Union Co, Centene Corp og Alaska Air Group.

«Et forslag hos Chevron Corp ba ledelsen rapportere om selskapets lobbyvirksomhet var i tråd med Parisavtalen. Vi støttet forslaget, som fikk 53,5 prosent oppslutning», skriver NBIM i rapporten.

Carine Smith Ihenacho understreket også på pressekonferansen torsdag at fondet et eget forventningsdokument om klimarisiko som uttrykker at selskapene bør ha klare måltall for utslipp.

I forventningsdokumentet står det også at selskaper bør beskrive hvordan deres langsiktige forretningsstrategi og ulike aktiviteter forholder seg til Paris-målene.

NBIM viste fredag til relevante svar på presseseminaret, i forventningsdokumentet og rapporten om ansvarlig forvaltning, og hadde ikke anledning til å kommentere utspillene fra Framtiden i våre hender ytterligere.

---

Ansvarlig forvaltning

  • Torsdag la Oljefondet (Norges Bank Investment Management) fram sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning, det vil si hvordan fondets aksje- og renteinvesteringer har vært forvaltet. Eiendomsforvaltning er beskrevet i en egen rapport.
  • Fondet er investert i mer enn 9.000 selskaper i mindre eierandeler.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima