Klima

Oljefondets karbonavtrykk: Nesten dobbelt så stort som hele Norges

OLJEFORMUEN: Karbonavtrykket for Oljefondets aksjeportefølje gikk litt ned i fjor, men er fortsatt nesten det doble av Norges innenlands klimagassutslipp.

Oslo 20210107. 
Nicolai Tangen, leder av Oljefondet på NHO sin årskonferanse i Oslo Spektrum.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Oljefondet la fram sin rapport om ansvarlig investering torsdag morgen. Der går det fram at totale utslipp fra aksjeporteføljen til fondet, beregnet ut fra eierandel i selskapene, i fjor var på 92,4 millioner tonn CO2. Det er nærmere dobbelt så mye som Norges klimagassutslipp innenlands, som i 2019 var på 50,3 millioner tonn CO2, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Som Nicolai sier: Her kan vi både tjene penger og ta ut de problematiske selskapene. Derfor ønsker vi å gjøre mer av dette i årene som kommer.

—  Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i NBIM/Oljefondet

Tok ut fossile - avtrykket gikk ned

Året før, i 2019, var karbonavtrykket til Oljefondets eierandeler i aksjer på 108 millioner tonn CO2. Nedgangen er på 14 prosent.

«Det skyldes i hovedsak Finansdepartementets beslutning om å fjerne oppstrømsselskaper i olje- og gassektoren fra fondets referanseindeks», skriver fondet. Referanseindeksen er en slags målestokk fondet måler seg mot, og som Finansdepartementet har fastsatt ut fra internasjonale indekser. Oppstrøm vil si leting og utvinning av petroleum.

Selskap som trekker opp utslippene, tilhører bransjer med høyt energiforbruk, som fremstilling av råvarer og metaller, tungindustri, olje- og gassutvinning og kraftproduksjon.

Fondet har ikke noen plan for å selge seg ytterligere ut av fossilselskaper, opplyste Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet, på pressekonferansen torsdag.

– En del av vurderingen er at vi skal være en eier i de større, integrerte energiselskapene og bidra som eier til at de kan møte overgangen til et lavkarbonsamfunn på en god måte. Vi har styrket eierskapsarbeidet vårt inn mot disse selskapene, sa hun.

Oslo  20181026.
Chief Corporate Governance Carine Smith Ihenacho sammen med leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management da de la frem resultatet for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, i 3. kvartal.
Foto: Tore Meek / NTB

Krever ikke nullutslipp

På pressekonferansen ble Oljefondets ledelse spurt om fondet vil gå ut med klare forventninger om at alle selskaper fondet er investert i, må ha en klar strategi for netto null utslipp innen 2050.

Smith Ihenacho svarte at fondet har et eget forventningsdokument om klimarisiko som uttrykker at selskapene bør ha klare måltall for utslipp.

– Vi har ikke en klar forventning om netto null utslipp i 2050, men om reduksjon og at selskapene skal rapportere på sine planer om reduksjoner, sa hun.

Avkastning på miljøinvesteringer

Ifølge rapporten har også miljømandatene spilt inn på nedgangen i karbonavtrykk det siste året. Utslippene til selskapene i aksjeporteføljen var 12 prosent lavere enn for referanseindeksen: «Vi solgte andeler i selskaper med høye klimagassutslipp for å finansiere miljøinvesteringene som typisk har lavere utslipp».

Smith Ihenacho la til at miljøinvesteringene også har bidratt positivt til å redusere risiko.

– Som Nicolai sier: Her kan vi både tjene penger og ta ut de problematiske selskapene. Derfor ønsker vi å gjøre mer av dette i årene som kommer.

I 2020 hadde Oljefondet en avkastning på 34,3 prosent på sine miljøinvesteringer i aksjeporteføljen.

Fondet hadde i 2020 98,9 milliarder kroner i samlede miljøinvesteringer i aksjeporteføljen.

Usikre tall

Ifølge Oljefondets Wilhelm Mohn er det ikke sikkert at tallene for karbonavtrykk viser det reelle avtrykket. En liten andel av tallmaterialet er basert på rapporter direkte fra selskapene. Mye av avtrykket er beregnet ut fra modeller som kan si noe om typiske utslipp i bransjer og for ulike typer virksomhet.

– Vi vet mye om hvilke sektorer som er mest utsatt. Tallene vi får på utslipp ligger kanskje halvannet år tilbake i tid. Utviklingen framover vet vi mindre om. Men denne typen tall blir bedre.

Smith Ihenacho understreket at bedre rapportering om bærekraft er en prioritet for fondet, og også for selskaper og investorer. Derfor skjer det mye hos EU og andre som setter standarder for bærekraft og hvordan dette skal rapporteres.

Leder for Oljefondet, Nicolai Tangen, sa at det er en opplagt trend i samfunnet generelt å legge større vekt på bærekraft, og at hans inntrykk er at pandemien nesten har forsterket det.

– I dialogen vår med selskapene har styreledere sagt at pandemien har vært en katalysator for å arbeide mer med bærekraft, for hvis et virus kan påvirke verdensøkonomien så mye, hva kan da global oppvarming gjøre? supplerte Smith Ihenacho.---

Ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland 2020

  • Hvert år gir Norges Bank Investment Management (på folkemunne Oljefondet) ut en rapport om hvordan fondets aksje- og renteinvesteringer har vært forvaltet. Eiendomsforvaltning er beskrevet i en egen rapport.
  • Fondet er investert i mer enn 9.000 selskaper i mindre eierandeler.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima