Klima

Oljeselskap planter trær for å nå nullutslippsmål – anklages for grønnvasking

OLJE OG KLIMA: – Oljeselskapet Lundins forretningsplan vil føre til oljeproduksjon langt forbi 2050. All verdens skogplanting kan ikke kompensere for det, mener WWF. Lundin avviser anklagene om grønnvasking.

Sist uke varslet oljeselskapet Lundin, som er tungt inne på norsk sokkel med sitt datterselskap Lundin Energy Norway, at de fremskynder sitt klimamål om å nå netto nullutslipp fra drift og produksjon fra 2030 til 2025, ifølge E24.

Det skal de gjøre gjennom elektrifisering av sokkelen og investeringer i fornybar energi, men også ved å bruke 300 millioner kroner på å plante trær gjennom Land Life Company. Treplantingen skal etter planen føre til opptak av 2,6 millioner tonn CO2.

Øker investeringer og produksjon

I 2019 produserte selskapet i snitt 93.300 fat olje per dag, men innen 2023 venter selskapet å passere 200.000 fat per dag, skriver E24. Samtidig øker Lundin letebudsjettet fra 153 millioner dollar i 2020 til 260 millioner dollar i 2021.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener oljeselskapets driver med såkalt grønnvasking. Grønnvasking kan defineres som «en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker», ifølge Grønnvaskingsplakaten. Det er et initiativ fra en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner og bedrifter, blant dem WWF.

WWF-sjefen Andauer peker på at Lundin har en klar forretningsplan om å øke sin olje- og gassproduksjon.

– Hele oljebransjen snakker om å kutte utslipp i produksjonen, men aldri i bruk av selve produktet. Lundins forretningsplan vil føre til oljeproduksjon langt forbi 2050. Med det vedder de imot at verden skal klare Paris-avtalen. All verdens skogplanting kan ikke kompensere for det, sier Andaur til Vårt Land.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

10-20 prosent av reduksjonen

Elektrifisering av oljefeltene Edvard Grieg og Johan Sverdrup og investeringer i fornybare prosjekter vil utgjøre 80-90 prosent av Lundins utslippskutt fram mot 2025, opplyser kommunikasjonssjef Frøydis Eldevik i Lundin Energy Norway.

– Gjenværende utslipp nøytraliseres med treplanting, som utgjør 10-20 prosent av utslippsreduksjonene. Gevinsten av treplanting vil vedvare over lang tid, og bidrar til å nøytralisere våre årlige utslipp av CO2 fra første stund, sier Eldevik til Vårt Land.

Hun avviser at selskapet driver med grønnvasking.

– Vi er helt åpne om våre aktiviteter og har som mål å bruke en presis og faktabasert tilnærming og kommunikasjon som mulig. Vi ønsker ikke å fremstå som at vi grønnvasker oss. Det har vi ingen grunn til. Selv med omfattende tiltak for å redusere utslipp av CO2 fra vår virksomhet, så vil det alltid være igjen et restutslipp. Dette restutslippet vil vi kompensere for, det er det jeg mener med å nøytralisere, sier hun.

– Har Lundin vurdert å satse innenfor fornybart, eller skal det først og fremst være et oljeselskap også i fremtiden?

– Vi er tydelige på at vi skal fortsette å være et oljeselskap. Investeringer i fornybare prosjekter i det nordiske kraftmarkedet er et viktig element i å bli karbonnøytrale i 2025 for å kompensere for kraftforbruket vårt fra land, svarer Eldevik.

– Virker ikke med det samme

Andaur i WWF mener Lundin tar feil om at treplanting fører til utslippskutt fra første stund.

– Treplanting tar flere tiår før det gir en effekt, avhengig av at trærne får stå. De som tror at skogplanting er veien ut av klimakrisen har misforstått, sier hun.

Om dette svarer Eldevik slik:

– Vi er enige i at treplanting er et langtidsprosjekt. Typisk vil ett tre ta opp 50 kg første året, men på sikt binde opp om lag 1 tonn CO2. Vi stiller imidlertid strenge krav til hvilke prosjekter vi velger å investere i, nettopp for å sikre en robust, bærekraftig og dokumenterbar effekt av tiltaket. Vi bruker Land Life Company til dette. Treplanting er ansett for å være et effektivt tiltak når det følges opp skikkelig.

Kan ikke nøytraliseres

At utslippene «nøytraliseres» er et misvisende begrep. Det finnes ingen skogplantingstiltak man kan kjøpe på markedet som kan garantere med 100 prosent sikkerhet for at de faktisk kompenserer for selskapers egne utslipp, ifølge fagsjef i Zero, Stig Schjølset.

– Å kompensere tonn for tonn er så å si umulig. Det er mange faktorer som gjør det vanskelig å vite hvordan skogen kommer til å utvikle seg over tid. Hva skjer hvis skogen hogges ned? Hva skjer hvis skogen brenner?, sier han til Vårt Land.

En fersk kunnskapsrapport, finansiert av blant annet Universitet i Oxford, viser flere fallgruver ved treplanting som klimaløsing, og at det er komplisert å lykkes. Den advarer mot at et overdrevent fokus på treplanting som klimaløsning, kan flytte oppmerksomheten vekk fra behovet for å fase ut fossil energi raskt.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima