Klima

Urealistisk at Norge følger Danmarks oljevedtak

OLJESTANS: Danmark skal legge ned oljeindustrien sin innen 2050. I Norge vil fem partier slutte å dele ut oljelisenser i nye områder, men de er foreløpig langt unna flertall.

Folketinget i Danmark har med bredt flertall vedtatt forbud mot mer oljeleting, og vil avvikle industrien innen 30 år. Klimaminister Dan Jørgensen skriver på Twitter at han håper beslutningen kan inspirere andre land til å følge etter. Hvor realistisk er det at Norge gjør det?

– Det er ingenting som tyder på at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tenkt til å slutte å lete etter ny olje. Jeg tror likevel Danmarks beslutning kommer til å påvirke diskusjonen, sier Anders Bjartnes.

Han er redaktør i Energi og klima, hvor han analyserer norsk og internasjonal klimapolitikk. Bjartnes har tidligere skrevet boka «Det grønne skiftet. Stans Norges veddemål mot klimapolitikken.»

Strupe nye lisenser

Danmark er verdens 40. største oljeprodusent og produserer i overkant av 140 millioner fat olje i året. Til sammenligning er Norge verdens 13. største produsent, og produserer over to milliarder fat.

– Det er en mye lettere beslutning for Danmark enn for Norge fordi danskene ikke tjener mye penger på olje, sier Bjartnes.

Han mener en satt sluttdato for norsk oljeindustri virker urealistisk nå. Et litt mer realistisk scenario er at Norge slutter å tildele oljelisenser i nye områder hvor vi ikke produserer olje fra før. Det er i tråd med anbefalingen fra Klimaomstillingsutvalget, som mener det er en høy risiko for at Norge vil tape penger på nye oljeprosjekter.

Kan klimapolitikken få forrang?

I utkast til nytt partiprogram går KrF inn for å strupe nye oljelisenser. Fra før av ønsker MDG, SV, Rødt og Venstre å gjøre minimum det samme.

– KrFs versjon er et moderat avrundingsforslag som innebærer at de fortsatt kan lete i modne områder nær eksisterende infrastruktur.

Disse partiene har til sammen 29 mandater på Stortinget. De må få med seg minst to av partiene Ap, Sp og Høyre for å få flertall.

– Ap, Sp og Høyre ser ikke ut til å være klare til å ta det samme steget og si at klimapolitikken må få forrang, sier Bjartnes.

Økonomisk risiko blir vektlagt

Det er under en måned siden Høyre og regjeringen lyste ut 25. konsesjonsrunde med åtte nye leteområdene i Barentshavet, til tross for at Miljødirektoratet var sterkt kritiske. De advarte mot at verken klimarisiko eller økonomisk risiko var tilstrekkelig vurdert.

Bjartnes tror risikoen knyttet til nye prosjekter etter hvert vil legge flere føringer for norsk oljepolitikk, heller enn idealistiske gjennomslag.

– Private aktører, investorer, selskaper og banker blir gradvis mer varsomme med å gå inn i sårbare områder. Hva blir statenes svar da? Vil staten bruke muligheten til å trappe ned petroleumsproduksjonen, eller rykke inn og overta rollen som markedet har hatt i å lete og utvinne? Krisepakken med skattelettelser til oljeindustrien kan tyde på det siste.

Markedets sluttdato

Arbeiderpartiet støttet krisepakken til oljenæringen. Likevel er Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide opptatt av å ta klimarisiko og økonomisk risiko på alvor.

– Vi er mot en politisk satt sluttdato. Markedet går mot en sluttdato på egenhånd. Vi vet ikke hva datoen blir, men vi vet at den kommer – og at den kommer fort. Vi må tilpasse videre letevirksomhet til en realistisk vurdering av klimarisiko, sier Barth Eide til Vårt Land.

Han viser til at den internasjonale klimapolitikken endres hyppig. EU har lansert sin ‘Green deal’. Joe Biden har vunnet valget i USA med den mest radikale klimaplattformen i amerikansk historie. Japan og Sør-Korea har nylig satt som mål å bli karbonnøytrale innen 2050, mens Kina skal bli karbonnøytrale innen 2060.

– Det betyr at det ikke er plass til så mye olje og gass i markedene lenger. Fremover må vi erkjenne disse endringene skjer raskere enn vi trodde, sier Ap-politikeren.

Likevel vil han ikke følge KrF og gå inn for stans i tildeling av nye oljelisenser.

– Det er ikke åpenbart at svaret på klimarisiko er å droppe enhver ny lisens. Detaljene ser man best fra regjeringsposisjon. Vi sier ikke fra opposisjon at vi vil ha en gitt dato for slutt på nye lisenser.

Les mer om mer disse temaene:

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima