Klima

Hver bonde får nytt verktøy til å kutte utslipp

En ny klimakalkulator beregner klimagassutslipp for hver enkelt gård i Norge, og skal gjøre det enklere for bønder å kutte egne utslipp.

Norske bønder har fått et nytt verktøy for å få oversikt over egne klimagassutslipp. Fra 15. oktober kan bønder som driver med melkeku, korn eller gris logge seg inn i en digital klimakalkulator som bruker bondens egne data for å beregne et detaljert klimaavtrykk fra gården. Kunnskapen kan hjelpe bonden til å avgjøre hvor og hvordan hun kan kutte utslipp i egen gårdsdrift.

Selskapet Landbrukets Klimaselskap eies av 17 landbruksorganisasjoner, og står bak verktøyet. Etter hvert skal alle bønder kunne ta i bruk kalkulatoren. Den er gratis og frivillig å bruke.

Har vært prøvekanin

Melkebonde Jon Ansten Johansen har vært prøvekanin.

– Når jeg driver med det samme hver dag, er det lett å tenke at det jeg gjør er optimalt. Men kanskje kan jeg gjøre ting annerledes og bedre? Kalkulatoren og innspill fra rådgivere og andre bønder kan hjelpe meg å drive enda bedre for klimaet og avlingsnivået på egen gård. Jeg synes kalkulatoren er lett å forstå, men det er viktig at alle tar den i bruk, sa Johansen da kalkulatoren ble lansert i Oslo torsdag.

LES OGSÅ: Klimaendringer: Landbruket kan bli mer giftig

Statsråd: Hver bonde teller

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn holdt tale da klimakalkulatoren ble presentert.

– Det er sikkert lett for den enkelte bonde å tenke: Har det noe å si hva jeg gjør i det store bildet, når jeg driver et lite gårdsbruk i et stort land i en stor verden? Isolert sett har det ikke så mye å si hva hele jordbruket gjør, eller hva hele Norge gjør, for dette er et globalt problem. Men sånn kan vi ikke tillate oss å tenke. Da kommer vi aldri i mål. Det er klart det har noe å si hva den enkelte bonde gjør, sa Rotevatn.

Han poengterte at bønder er blant dem som kjenner klimaendringene på kroppen først, og som kjenner dem sterkest.

– Jeg tror alle i næringen husker tørkesommeren 2018 med gru. Mer enn 1 av 3 bønder fikk utbetalt erstatning på grunn av avlingssvikt. Klimatiltak kan kreve litt av oss, men klimaendringene koster en del penger også. Bare den tørkesommeren kostet samfunnet to milliarder kroner. Vi skal investere for å kutte utslipp, blant annet for å spare penger.

LES OGSÅ: Bollestad: – Avlingene våre handler ikke bare om politikk, men også Vårherre

Egen klimaavtale- og plan for landbruket

Landbruket står for 8,7 prosent av norske klimagassutslipp, ifølge SSB. I 2019 inngikk landbruket en avtale med regjeringen om å kutte egne klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2 mellom 2021 og 2030.

For å innfri avtalen lanserte et samlet landbruk «Landbrukets Klimaplan» i 2020. Klimakalkulatoren kombinert med klimarådgivning er en del av planen.

LES OGSÅ:

Frykter ikke sinte bønder og «Sp-spøkelse»

Klimasmart landbruk fra misjonsmarken

Misjonær ville hjelpe underernærte barn i Uganda – 105 av dem døde

---

Klimakalkulatoren:

  • Et digitalt verktøy som kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.
  • Beregner utslippene totalt for den enkelte gård, og per produsert enhet i hver produksjon.
  • Regner på klimagassene CO2, N2O og CH4, og summerer som CO2-ekvivalenter.
  • Utregningen er basert på data fra gårdsdriften og den enkeltes produksjon.
  • Tar med utslipp fra jordbruk, drivstoff og transport, samt fra dyrka myrjord.
  • Landbrukets Dataflyt står for innhenting av data og har hatt ansvar for utvikling av kalkulatoren.

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima