Klima

Høyre-kurs for å skrote kontantstøtten og utvidet alkosalg i butikk

Programkomiteen i Høyre vil skjerpe innvandringspolitikken, la butikker selge alkohol til klokken 23.00 og innstiller på å fjerne dagens kontantstøtte.

– Etter syv år i regjering har vi vært opptatt av å videreføre resultatene. Men det har også vært viktig for oss å utvikle ny politikk, sa Linda Hofstad Helleland da hun innledet på pressekonferansen der utkastet ble lagt frem.

Hun har ledet programarbeidet, med Henrik Asheim som nestleder. Men førsteutkastet til nytt program for neste stortingsperiode vil ventelig få samarbeidspartner KrF til å se rødt.

Store endringer om alkoholsalg

Blant annet er de foreslåtte endringene av alkoholpolitikken de største fra Høyres hånd på flere tiår.

• Fra før er det kjent at komiteen forslår å senke avgiftene på «grensehandelsutsatte varer» – inkludert alkohol.

• I utkastet mykes regler for alkoholomsetning opp betraktelig: Ja til alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager og tillate salg av alkohol opp til åtte prosent. Om det siste har et mindretall tatt dissens.

• Høyre vil beholde dagens Vinmonopol – men la det holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

• I tillegg skal lokale produsenters mulighet til å selge alkoholvarer til besøkende utvides utover det som er tillatt i dag.

• Partiet vil tillate alkoholserverig ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteserieklubber.

Alkoholforslag utenfor dagens regjeringsprogram

Det foreslås også å åpne for søndagsåpne butikker – og at kommunene skal få bestemme dette selv.

Helleland erkjenner at Høyres alkoholforslag er er mer vidtgående enn i tidligere programutkast og at de ikke samsvarer med dagens regjeringsplattform. I den heter det at alkoholpolitikken skal ligge fast.

– Det blir nå opp til hver butikk om hvor lenge de vil selge alkohol. Vi har satt et tidspunkt de må forholde seg innenfor, sier Helleland til Vårt Land.

Bommet på leverposteiboksen

Under pressekonferansen fortalte hun om kompisen Olav, som en lørdagen nylig skulle kjøpe seg øl på butikken og ikke rakk det før dagens maksimaltid for ølsalg.

– Kjerringa var bortreist, det var fotball på TV og han hadde kjøpt seg en grandiosa. Så ble han ett minutt for sen til kassen fordi han ikke husket han hvor leverposteien lå. Fordi han brukte ett minutt ekstra og kom akkurat klokken åtte, ble det ikke noen sixpack med øl til fotballkampen, sa Helleland til pressen.

– Kritikere kan vel da hevde at Høyre vektlegger det å unngå å bomme på leverposteiboksen mer enn dagens mål om å redusere alkoholkonsum og skader?

– Ja, men når det er lov å drikke alkohol og tilbudet er der. Da blir det litt tullete å ha dagens regel om klokken åtte som grense, svarer Helleland Vårt Land.

Ut med kontanter – inn med Ap og SVs ventestøtte

Programmet ble lagt frem på en pressekonferanse mandag formiddag. Et bearbeidet annenutkast kommer før vedtak på landsmøtet neste vår, men alt nå bygger det opp til strid om kontantstøtten.

Et flertall i programkomiteen går inn for å avvikle dagens kontantstøtte og omgjøre den til en ventestøtte for dem som ikke har barnehageplass. Formuleringen ligner den Ap og SV har stått for å praktisk politikk. Også Venstre ønsker å fjerne støtten.

Mindretallet i Høyre-komitéen vil «beholde kontantstøtten for å sikre reell valgfrihet for familiene». Helleland selv og nestleder Asheim hører begge til mindretallet.

– Hvordan tror du regjeringsmakker KrF vil ta imot forslagene om kontantstøtten og endringer i alkoholsalget?

– For Høyre er det viktig å utvikle Høyres politikk. Vi har ikke laget dette programmet med hensyn til andre partier. Vi vil foreslå det vi synes er best for folk – og best for Norge, svarer Helleland.

Flyktninghjelp – skal handle sterkere om nærområdene

Høyres programkomité strammer på en rekke punkter inn innvandringspolitikken. Fortsatt legges det opp til å ta imot kvoteflyktninger, men i sterkere grad innstilles kreftene mot nærområdene:

«Høyre mener at Norge skal gi den hjelpen som gir mest effekt og i hovedsak bidra til å hjelpe flyktninger i nærområdene. Dette vil være langt mer effektivt enn å øke antallet flyktninger som kommer til Norge».

Bistandsmidler som verktøy for flyktningavtaler

I utkastet skal partiet være «pådriver» for avtaler der «mennesker med høyt beskyttelsesbehov får opphold i tredjeland». Bistandsmidler skal benyttes som «et verktøy for å oppnå enighet eller inngå slike avtaler».

Flyktninginnvandring til Norge skal i hovedsak skje gjennom uttak av kvoteflyktninger. «Seksuelle minoriteter, hele familier uten behov for familiegjenforening og personer med høy sannsynlighet for god integrering skal prioriteres».

Hovedregel bak mottak skal være «midlertidig opphold» og forventning om tilbakeføring når områder personer har flyktet fra er trygge.

I Norge skal ikke innvandrere bosettes i områder der innvandrerandelen er over 30 prosent.

Rører ikke abortloven – men bistandspolitikken vris

Programkomiteen tar til orde for at dagens abortlov skal ligge fast. Og partiet vil legge føre-var-prinsipper til grunn i klimapolitikken. Utkastet vil forby moderne genterapi i kjønnsceller, embryo og befruktede egg, fordi slikt kan gi varige endringer i arvelige anlegg.

I bistandspolitikken foreslår komiteen blant annet at hoveddelen skal rettes inn mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland.

Fortsatt asfaltlukt – men nye grep for grønt skifte

– Det skal fortsette å lukte asfalt fra nord til sør, sa Helleland, om partiets samferdselspolitikk.

Men den handler også om digitale motorveier. Og i forslaget til klimakapittel står kampen for å bidra til store kutt sentralt: Fullskalaløsning for karbonfangst, fortsette å øke CO2-avgiften – kompensert mot andre avgifter. Eksempelvis vil Høyre utrede CO2-merkeordning på alle varer for at forbrukere kan ta informerte valg.

– Vi aksepterer ikke premisset om at vi må velge mellom å skape mer eller å kutte utslipp. Norge står i en gullposisjon til å håndtere det grønne skiftet, sa komiténestleder Asheim.

Lover livssynstilbud i hele landet

Programkomiteen viderefører formuleringen fra dagens program om at «Norge som nasjon og samfunn en klar historisk tilknytning til den evangelisk-lutherske kristne tradisjon». Ordene om at «Kirken er skilt fra staten, men ikke fra norsk kultur og tradisjon» er borte.

Men Høyre-komitéen fastslår dette:

– Til tross for at Norge de siste tiårene er blitt mer sekulært og færre besøker kirken, kan ikke kirkens kulturelle betydning – også for ikke-troende – underdrives. Institusjoner som bryllup, gravferd, konfirmasjon og dåp praktiseres av mange, og for Høyre er det viktig å sikre at dette er tilgjengelig for hele befolkningen i hele landet, heter det i utkastet.

LES OGSÅ:

Massiv støtte etter Sian-refs

Frp vil kutte mottak av flyktninger til et minimum i 2021

Slik gikk Født Fri fra løs idé til budsjettvinner – på fire uker

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima