Klima

Miljøpartiet forsyner seg rekordhøyt – slik øker lekkasjene fra KrF

Aldri før har Miljøpartiet De Grønne (MDG) forsynt seg så grovt fra KrFs velgere. Galluptall viser at partiet kan stå foran ny velgerflukt.

Bakgrunnsmaterialet i Norstats novembergallup viser rekordhøy velgerlekkasje fra KrF til MDG. Hele 17.000 av KrFs velgere fra forrige valg ville stemt MDG om det var valg nå. Et halvår tilbake i tid var tapet til MDG ubetydelig.

– Dette er jo en enkeltmåling. Vi må se trenden over tid. KrFs velgere er jo veldig opptatt av klima, så vi må alltid bevise at vi er gode nok i klimapolitikken for å beholde tilliten blant dem, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som var i «verbal» nærkamp MDG i forrige uke.

Nå lekker alle regjeringspartiene til det grønne partiet

 

Ikke bare KrF utfordres nå merkbart av den nye, grønne konkurrenten:

Over en tredjedel av velgerne Venstre har tapt etter 2017-valget, er nå på plass som MDG-velgere. Overgangen i november er rekordhøy.

Høyre taper nær 20.000 velgere netto til det grønne partiet – den største lekkasjen hittil. Fra juni til nå har det hver måned vært mellom 8.000 og 12.000 velgere som gikk fra blått til MDG-grønt. Frp mister nær 6.000.

Overgangene fra regjeringspartiene utgjør nå en betydelig del av MDGs vekst. Partiet henter nå over dobbelt så mange nye velgere fra regjeringspartiene som de gjør fra Sp og røde partier.

Venstres trøbbel er størst slik har MDG hentet flere og flere

Alle slike bakgrunnstall er usikre, fordi antall spurte er lavt. Men tendensene over tid kan gi et bilde. Vårt Land har gjennomgått alle Norstat-målingene etter nyttår. De viser klare endringer – og utfordringer – for både Venstre og KrF.

Etter lokalvalget har overganger festet seg: I september foretrakk over 8.000 KrF-velgere MDG og nå altså over 17.000. Det er nær halvparten av KrF-velgerne som ville stemme på et annet parti.

• LES OGSÅ: Berit Aalborg: «Viser at Ropstad enten har feilvurdert deler av sin grønne grasrot, eller er villig til å ofre den»

Ropstad: «Vise at vi har en bedre klimapolitikk enn det MDG har»

Norstats novembermåling ble utført i forrige uke, da det var store presseoppslag om oppgjøret mellom nettopp KrF og MDG etter KrF-lederen Kjell Ingolf Ropstads landsstyretale. Der anklaget han deler av den grønne bevegelsen for å ha et «farlig menneskesyn».

– Kan de kraftige debattene med MDG ha sendt KrF-velgere i fanget på dem, Ropstad?

– Det er for tidlig å analysere akkurat dette. Men jeg har jo vært tydelig på at det ikke er MDG jeg har angrepet, men strømmer i underskogen i den grønne bevegelsen, svarer han.

 

Ropstad påpeker at flere partier – ikke minst Sp – har hatt sterk vekst etter forrige stortingsvalg.

– Derfor er de også i posisjon til å miste velgere. Jeg er opptatt av å løfte klimasaken og vise at KrF er på ballen. Vi vil bruke tid fremover til å vise at vi har en bedre klimapolitikk enn det MDG har.

Hva gjør borgerlige velgere med MDGs «raddisprofil»?

Talsperson Une Aina Bastholm tror overgangene skyldes blokkuavhengighet og grønt verdigrunnlag.

– Kan et større borgerlig tilsig fra KrF, Venstre og Høyre på sikt vanne ut «raddisprofilen» til MDG?

– Det er jeg ikke bekymret for. Vi har et uttalt mål om å bli et bredt grønt folkeparti som har reell innflytelse på norsk politikk. Da ønsker vi alle nye velgere velkommen, svarer hun.

LES OGSÅ:

• Ropstad: Kristent menneskesyn «er under angrep» - slik går KrF-sjefen til motoffensiv

• MDG tordner mot Ropstad

• Ropstad angrer ikke på MDG-angrepet: – Dette er en viktig sak

• Ap til angrep på Ropstad om homoterapi og menneskesyn

• «Homoterapi» seiler opp som den største verdistriden siden KrF gikk i regjering

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima