Klima

Klima ble Sps debattvinner – nå fortsetter kampen i partiets korridorer

Tross tungt forsvar fra ledelsen for dagens klimalinje, jobber krefter for å gjøre Sp til en grønnere pådriver helt til avgjørelsens time.

Hamar   20190322.
Senterpartiet (SP) og Trygve Slagsvold Vedum på landsmøtet på Hamar. Ola Borten Moe t.v og Marit Arnstad t.h..
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad knallet til mot regjeringens klimapolitikk i talene sine. Men budskapet ble også opplevd som et forsvar for måten partiet i dag oppfører om klima i norsk debatt.

– En jordnær klimapolitikk som faktisk virker, sa Vedum om Sps profil.

Arnstad gikk detaljert til verks om hvorfor klimakampen ikke handler om avgifter og den jobben regjeringen nå gjør. Men spesielt Senterungdommen jobber aktivt for å flytte Sp. Oppgjøret om klimaprofilen skjer i to omganger:

• Vedtaket av dokument om verdiskapning og næringspolitikk.

• Et forslag til omfattende uttalelse om klimapolitikk.

LES OGSÅ: Hardt Vedum-oppgjør med «klima-misbruk» og populisme-stempling

Bevegelse for mer grønt

Før møtestart hadde Senterungdommen jobbet aktivt i møterom for å få kvesset den grønne profilen i uttalelsen. Der mener de nå å ha gjort hovedjobben sin.

Leder Ada Arnstad opplever at delegater og partifolk har vært opptatt av den klimadebatten som har pågått i forkant av landsmøtet på Hamar:

– Jeg ser at mange prøver å framstille det som at det er noe misnøye med ledelsen i denne saken. Jeg er ikke en av dem som er misfornøyd. Partiledelsen har vært nødt til å trekke fram sentralisering, kamp for lokalsykehus, lokalt politi. Det er viktige saker. Men vi ønsker at partiet skal løfte klimaet, sier hun.

– Hva er Senterungdommens utfordring til moderpartiet?

– Jeg og mange unge opplever at voksne sier «ja, vi må fase ut olja, men ikke over natta. Vi må finne alternative energikilder og næringer først.» Men hvilke da? Når skal vi begynne med det? Det er på tide å finne disse næringene. Vi må konkretisere hvordan vi skal komme oss dit, hvilke tiltak vi har, svarer hun.

Alle snakker om skogen

Fra talerstolen advarte hun landsmøtet mot samfunnets «dans rundt gullkalven». I timene frem mot søndagens vedtak handler det for henne og allierte om å vinne enkeltdelegater – og forhindre at litt mindre grønne originalforslag igjen havner uttalelsen.

– At klima er valgt til resolusjon nummer én på landsmøtet, er en seier i seg selv, sier Viel Heitmann, fra Buskerud.

Hun har stått opp som motstemme til partiledelsen, som ofte vektlegger skogens opptak av CO2 som det fremste klimagrepet:

– Vi må passe oss for at skogen blir løsninga på alt. De største utslippene kommer fra industrien, oljenæringen og transportsektoren. Vi må også faktisk kutte utslipp, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Vedum ønsker røde KrF-ere velkommen i Sps rekker

Ikke noe oppgjør, takk

Etter det Vårt Land får opplyst ble det i flere fylkesdelegasjoner øvd påtrykk for ikke å gjøre den store generaldebatten etter Vedums landsmøtetale til et internt klimaoppgjør. Men debatten ble dominert av klimataler likevel.

At skoleelever landet rundt streiket for klima ble hyllet fra talerstolen av flere delegater.

– Engasjementet unge over hele verden nå viser nå, er politisk engasjement på sitt beste. De fortjener å lyttes til. Inviter dem inn. Det er en god anledning til å vise at Sp er et miljøparti, sa Agder-profilen Gro Anita Mykjåland.

Flere delegater Vårt Land snakket med anså støtteordene til klimastreiken fra talerstolen også som et indirekte signal om at det er et økende internt miljøtrykk i partiet.

Eks-statsråd: Norsk klimadebatt pinglete

Tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen brukte taletiden sin på klimapolitikk. Han ønsker et tydeligere parti.

– Norsk klimadebatt generelt har vært litt pinglete en stund. Sp har ikke vært mer fraværende enn andre, men jeg mener Sp må løfte klimapolitikken i den generelle samfunnsdebatten. Skal man dømme ut fra engasjementet på landsmøtet hittil lover det bra, svarer Riis-Johansen.

Hans etterfølger, Ola Borten Moe, er ansvarlig for det nye næringsprogrammet som er et av målene for klimaopposisjonen.

– Det kom nylig en dyster klimarapport fra FN. Bør man vurdere å endre oljepolitikken?

– Olje- og gassnæringen må jo ha en forventing til at det produseres renere og med mindre klimagassutslipp fremover. Akkurat som vi skal ha en forventning om at all annen industri- og næringsaktivitet må gjøre det samme. Ingen her mener at man ikke skal diskutere olje eller gass.

LES OGSÅ: Slik er Sps opprustning for å ta stor makt

Vedum brenner for dagens løp

Partileder Vedum brukte mye tid på partiets klimakamp i talen sin. Det kunne tolkes som at han – med refs av regjeringens avgiftsgrep – også selv ville gi klimasaken rom.

– Men hvorfor omtalte du også de delene av Sps politikk som oppleves som kontroversielle?

– Fordi jeg brenner for det. Vi har fått mye kritikk for å kjøre fram fordelingsprofilen i klimadebatten. Men jeg er grunnleggende opptatt av fordeling. Jeg er nesten helt sikker på at, hvis vi skal lykkes i klimapolitikken, så kan det ikke være de som har minst som får den største regningen, svarer Sp-lederen.

Kritikere på banen

Men kollega Kjersti Toppe, parlamentarisk nestleder i partiet krever litt andre takter:

– Vi kan ikke skylde på Venstre og Miljøpartiet De Grønne for at vår klimapolitikk ikke er synlig nok. De har sin måte å fronte sin politikk på, vi må ha vår.

Nær avslutningen av Sps lange generaldebatt kom tidligere stortingsrepresentant Erling Sande fra Sogn og Fjordane med et stikk mot de sentrale politikernes vektlegging av klimapolitikken:

– Vi kan gjerne angripe andres symbolske klimatiltak. Men da må vi bruke minst like mye tid på å løfte fram våre egne løsninger, sa han.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima