Klima

Astrup avviser olje-dilemma

Norad-evaluering påpeker dilemma mellom norsk oljeproduksjon og globale bærekraftsmål. Ikke et reelt problem, mener utviklingsministeren.

Fredag skrev Vårt Land om rapporten som påpeker at Norge har problemer med å «samstemme» bistand og norske ­egeninteresser.

Oljeproduksjon, landbrukssubsidier og våpeneksport trekkes fram som områder der norske interesser prioriteres og kan bidra til å undergrave globale bærekraftsmål - mål Norge støtter blant annet gjennom utviklingspolitikken.

LES MER: Dilemma for norske interesser

Støtter kritikken

– Det er en tydelig kritikk i rapporten om at vårt arbeid for en samstemt politikk for å fremme utvikling ikke er god nok. Det er en av grunnene til at regjeringen i Jeløya-plattformen legger vekt på å føre en mer sammenhengende politikk, ikke minst for å nå FNs bærekraftsmål for 2030, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Han vil «så raskt som mulig» etablere et samstemthetforum for bedre samspill mellom ulike departementer og andre aktører på utviklingsfeltet. Flere departementer skal være representert i tillegg til UD, spesielt helse-, finans- og klima- og miljødepartementene. Forskere, fagforeninger, næringsliv og sivile organisasjoner vil også få plass.

– Det skal være en kritisk og analytisk møteplass som skal hjelpe oss til å føre en mer samstemt utviklingspolitikk som trekker best mulig i samme retning, sier Astrup.

LES MER: Tar grep for bedre bistand

Lover bedre rapprtering

Norad-rapporten kritiserer regjeringens årlige rapport til Stortinget om samstemthet for å være for dårlig. Astrup lover bedring:

– Forumet skal møtes jevnlig, og en av oppgavene blir å bidra med innspill til disse årlige rapportene. Forumet skal få fram de reelle dilemmaene som er der, og komme med forslag til hvordan disse kan møtes på en mest mulig samstemt måte, sier Astrup.

– Er det ikke en fare for at dette mest blir en prateklubb?

– Nei, de skal gi reelle bidrag til arbeidet for å fremme utviklingsmål, også på andre områder enn det som er myndighetspolitikk. Så må vi erkjenne at et slikt forum ikke kan løse alle dilemmaer, som for eksempel en norsk landbrukspolitikk som har andre mål enn utvikling i sør, sier Astrup.

LES MER: Liten to på null fattigdom

Kunstig skille?

Astrup mener skillet mellom norske og globale interesser tidvis er noe kunstig, og at selv norsk olje- og gasspolitikk kan gå hånd i hånd med en god miljø- og utviklingspolitikk.

– Om vi stanser norsk petroleumsproduksjon i morgen, så vil ikke det redusere globale klimagassutslipp, fordi det vil bli erstattet av annen fossil energi. Derimot ville det dramatisk svekket vårt inntektsgrunnlag, og dermed vår evne til å bidra til en bærekraftig global utvikling, sier utviklingsministeren.

LES MER: «Alle» støtter bistand

Halvert norsk oljeproduksjon

Astrup påpeker at norsk oljeproduksjon allerede er halvert siden toppen, og en stadig større andel gass har bidratt til å kutte andelen kull i EUs energimiks.

– Det viktigste vi kan gjøre er å bidra til å utvikle konkurransedyktige alternativer til fossil energi, ikke minst i utviklingsland. For eksempel er halvparten av Norfunds portefølje på 23 milliarder kroner i fornybar energi, og halvparten av porteføljen er i Afrika sør for Sahara.

LES MER: Verdens bistand fordoblet

Etterlyser økt klimainnsats

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) som nå leder miljøorganisasjonen WWF, mener en samstemt politikk på klimaområdet blir det viktigste framover.

– Vi må omstille oss og tilpasse det vi gjør politisk til de langsiktige målene vi setter oss for hvordan vi vil at verden skal utvikle seg. Da må vi opptre i oljepolitikken, og med investeringene til oljefondet, på en måte som er i tråd med globale klimamål.

– Oljefelt må bli liggende?

– Ja, det er ikke mulig å innfri Paris-avtalen og togradersmålet dersom verden brenner all den olje, gass og kull det er tilgang til, sier Bård Vegar Solhjell.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Klima