Klima

Pavens radikale budskap til USA

Pave Frans omfavnes av president ­Barack Obama, men høyresiden misliker pavens kritikk av en uhemmet vekstøkonomi som ødelegger klimaet og øker ulikhetene.

Det fem dager lange pavebesøket vekker voldsom oppmerksomhet og begeistring i USA. Ikke bare er pave Frans blitt en global superstjerne gjennom sin kombinasjon av personlig ydmykhet og et moralsk begrunnet, radikalt politisk budskap: Det religiøse overhodet for verdens 1,2 milliarder katolikker kommer i USA også til en av sine største menigheter.

En fjerdedel

For selv om protestantene er i flertall i USA, er de i motsetning til katolikkene splittet i mange kirkesamfunn. Katolikkene teller rundt 82 millioner – en fjerdedel av befolkningen – og er det største kirkesamfunn i USA. Den katolske kirken er dessuten raskt voksende, hovedsakelig på grunn av stor innvandring fra katolske land i Latin-Amerika.

LES OGSÅ: Paven avviser å ha vært «myk» på Cuba

Onsdag dro pave Frans fra storstilt velkomstseremoni med president Barack Obama i Det hvite hus, til bønnesamling med de katolske biskopene i St. Matteuskatedralen i den amerikanske hovedstaden. Senere på dagen deltok han på messe med 30.000 deltakere under helgenkåringen av Junipero Serra, den spanske fransiskanerpateren som i siste halvdel av 1700-tallet grunnla en hel rekke misjonsstasjoner langs vestkysten av dagens California.

Kongressen

Mer oppmerksomhet enn de kirkelige handlingene vekker det likevel at Frans i dag blir den første pave som taler til Kongressen. Og i morgen retter verdens øyne seg mot den argentinskfødte 78-åringen når han står foran mer enn 150 verdensledere i FN-bygningen, i forkant av signeringen av de nye ­utviklingsmålene.

Det er store forventninger til FN-talen, men også skepsis fra høyresiden i USA. De frykter en spisset versjon av pavens andre encyklika, Laudato Si (Vær priset), som vakte enorm oppmerksomhet da den kom i sommer.

LES OGSÅ: Klimaendringer fyrer opp California

I dette omfattende rundskrivet går pave Frans nærmest til ­frontalangrep mot et grådig ressurs- og energiforbruk som ­bidrar til å gjøre klimaet på jordkloden ulevelig. Samtidig refser han den dominerende markedsliberalistiske vekstøkonomien for å true miljøet, øke forskjellene og holde folk nede i fattigdom.

Kontroversielt

Dette er radikale og kontroversielle toner som spesielt fra republikansk hold blir kritisert. For selv om majoriteten på amerikansk høyreside deler pavens sosialkonservative syn på saker som homofili, ekteskap, familie, skilsmisse og abort, har de lite til overs for hans utfall mot kommersialisert kultur, fråtsende materialisme og hensynsløs ­kapitalisme.

Pave Frans begrunner sine standpunkter med hensynet til klodens overlevelse og de aller mest sårbare. Han avviser en populær teori ikke minst på amerikansk høyreside: At globalisert handel mest mulig fri for reguleringer, kombinert med skattelettelser til de rike, skaper en vekst som i neste omgang drypper ned på alle gjennom flere arbeidsplasser og økt velstand.

LES OGSÅ: Frykter småkommunene ikke kan nok om klima

Pave Frans kom til USA rett fra et besøk på Cuba, der han uttrykte at det er på høy tid at USA hever sin over 50 år lange handelsblokade. Også dette er en tilnærming der republikanerne – inklusive tallrike eksilkubanere i USA – er mest skeptiske.

Fengselsbesøk

Indirekte retter paven også kritikk mot amerikansk kriminalpolitikk. Fra før er han en bastant motstander av dødsstraff, og søndag møter han innsatte i et fengsel i Philadelphia.

Radikale meninger hindrer ikke pave Frans i å være populær blant amerikanere flest

Dette er innsatte hovedsakelig fra de laveste sosiale lag i et USA som har en av verdens største fangebefolkninger, og få steder er fangetettheten større enn i nettopp Philadelphia. 80 prosent av de innsatte i Curran-Fromhold-anstalten er ikke dømt, men sitter inne i påvente av rettssak fordi de ikke har penger til å bli løslatt mot kausjon.

Populær

Radikale meninger hindrer ikke pave Frans i å være populær blant amerikanere flest. Ifølge en måling fra New York Times/CBS har mer enn fire av ti en positiv oppfatning av paven, mot bare 8 prosent negative. Og blant amerikanske katolikker er 63 prosent positive, hele 20 prosentpoeng over den tilslutning forgjengeren pave Benedikt 16. hadde på sitt beste.

LES OGSÅ: Kapellan anmeldt for underslag

President Obama tilhører utvilsomt entusiastene, noe som ble tydelig allerede da han la turen innom Vatikanet og pave Frans i fjor. De to lederne – den ene for verdens største kirke, den andre for verdens mektigste nasjon – deler langt på vei synspunkter både på inntektsulikhet, klimaendringer, innvandring og behovet for en mer rettferdig kriminalpolitikk.

FN-tale

Frans kalles folkets pave, og drar knapt noe sted uten å møte de utslåtte, hjemløse og fattige. Fredag er det imidlertid verdenslederne som sitter foran hans føtter i FN-bygningen. Der vil pavens budskap ventelig være langt skarpere i kanten enn de mange kompromissene i de nye utviklingsmålene til FN som skal vedtas etterpå.

Følg oss på Facebook og Twitter!

I sin encyklika Laudato Si er nemlig paven atskillig mer systemkritisk enn det som gjenspeiles i de nye utviklingsmålene. Mens et av de 17 hovedmålene (nummer 8) fremmer «varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst», er et kjernepunkt i kritikken fra pave Frans at økonomi og økologi henger sammen i et regnestykke som ikke går opp dersom uendelig økonomisk vekst skal være en fast faktor.

Les mer om mer disse temaene:

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima