Klima

Vil gjøre bekymring til handling

Forfatternes klimaaksjon vil at flere går over fra bekymring til handling i klimaspørsmålet.

– Vi vet at over 60 prosent av befolkningen ser en alvorlig klimatrussel komme, men bare en brøkdel engasjerer seg. Dette vil vi som språkarbeidere gjøre noe med. Vi ser et enormt potensiale for at langt flere skal ta dette inn over seg, sier Bård Isdahl som sitter i aksjonens arbeidsutvalg.

Mangfold

Forfatternes klimaaksjon §112 (FKA) ble stiftet i 2013 og består av forfattere, oversettere og journalister. Målsetningen har de hentet fra Grunnlovens paragraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Klimaaksjonen har som ambisjon å stå i fremste rekke i det demokratiske arbeidet for å påvirke beslutningstagerne, i første omgang frem mot klimatoppmøtet som finner sted i Paris i november.

LES MER: Mer vei, gir mer kø

Miljøproblem

Bård Isdahl har også jobbet som arkitekt i 40 år, men nå har forfatterskapet overtatt helt. I 2013 utga han romanen Havari. En roman om luft på Gyldendal forlag, der han har forsøkt å sette klimatrusselen inn i en historisk sammenheng.

– Gjennom mitt virke som arkitekt møtte jeg miljøproblemene konkret, i alt fra valg av materialer til byplanlegging. Men i dag er klimaspørsmålet den overordnete utfordringen. FKA skal bevisstgjøre i egne rekker, men det viktigste er å påvirke befolkningen og beslutningstakerne om viktigheten av å ta klimasaken på alvor. Jeg tror klimautfordringene vil velte inn over oss som en tsunami. Om en generasjon eller to vil det ikke lenger være aktuelt å ikke ta stilling. Naturgrunnlaget vårt ødelegges – og klimaspørsmålet vil tvinge seg inn i alle nordmenns hverdagsliv, mener Isdahl.

LES MER: Kunstnere i grønn bakevje

Respons

I skriftaksjonen På vei til Paris har FKA bedt norske forfattere om å bidra med klimarelaterte tekster. De har fått ja fra 15 norske forfattere. Tre tekster av Tone Hødnebø, Tina Åmodt og Bård Lahn ligger allerede på nettsiden, og tekstene vil bli forsøkt publisert også i andre media.

– Vi er fornøyd med responsen, selv om det blant forfattere alltid vil dukke opp motstemmer som ikke vil engasjere seg politisk, sier Isdahl.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Aksjonen i forhold til Paris-møtet vil bli avrundet med et arrangement på Litteraturhuset der klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil være til stede, og alle de politiske partiene er invitert til paneldebatt.

– Men vårt engasjement slutter ikke med det. Vi fortsetter og vil også vurdere andre aksjonsformer, som å tilby kompetansemiljøer hjelp i deres tekstarbeid, og søke samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner, sier Isdahl.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima