Klima

Klima-ikon ute av forhandlingene

Mannen som regnes som selve symbolet på klimarettferdighet skal være presset ut fra klimaforhandlingene.

Vårt Land arrangerer nettmøte med Norges forhandlingsleder Aslak Brun tirsdag kveld. Lurer du på hva som skal til for at klimatoppmøtet i Peru blir vellykket? Hva forventer Brun å få i havn? Får forhandlerne tid til å spise mellom slagene? Og hva synes han egentlig om at norske trossamfunn deltar under forhandlingene? Send inn dine spørsmål nå til nettgjest@vl.no!

Han ble en maskot for fattige land, og satte i gang en verdensomspennende klimafaste som involverer tusener av mennesker. Filippinenes forhandlingsleder, Yeb Sano, ble et verdenskjent symbol for klimarettferdighet, etter fjorårets forhandlinger i Warszawa.

Nå ser det ut til at klima-ikonet ikke får returnere til FN-forhandlingene. Grunnen skal være press fra EU og Kina. Det melder blant annet The Guardian.

SE VIDEO: Yeb Sano blir rørt til tårer under sin tale på fjorårets forhandlinger

Presses av mektige interesser

– Sanos fravær har fått mange til å lure på om dette kan være på grunn av press som har blitt utøvd mot små land som Filippinene, fra de som føler sine interesser truet av disse kraftfulle stemmene, sier Asad Rehman, leder av klimaarbeidet i Friends of The Earth International og tilstede i Lima.

Klimarådgiveren mener det ikke er uvanlig:

– Det har blitt stadig mer vanlig for mektige interesser å rette skytset mot de som forsvarer miljøet, som søker å forsvare planeten og dets folk, sa Rehman til Business Standard.

Skal være ut av forhandlingene

Sanos sterke stemme har inspirert det internasjonale sivilsamfunnet til å stå samlet. Hans tårevåte tale og appell til verdenssamfunnet under klimatoppmøtet i fjor manet til felles engasjement. Flere organiasasjoner opplever nå at det eksisterer en enighet som de ikke har sett tidligere.

LES OGSÅ: - Vi står sammen på en helt annen måte enn før

Sano var også inspiratoren til den internasjonale klimafaste-bevegelsen, som markerte ettårs-jubileum i Perus hovedstad, Lima, i går. Det var etter at Sano ikke dukket opp på dette arrangementet at ryktene om hans fravær begynte å gå. Det regnes nå med at han har blitt fratatt sin posisjon som Filippinenes ledende forhandlingsleder.

Sano selv har ikke kommentert dette, men skriver på Twitter: «Sometimes, silence is the most powerful scream» og «Silence speaks when words can't».

Innblanding fra EU?

Heller ikke en annen av Filippinenes «sterke stemmer», Berneditas Muller, skal få være med som del av delegasjonen i år. Muller, kjent som «dragekvinnen», har vært med å representere Filippinene i flere år og er kjent som en fryktløs forhandler for utviklingslandene.

Dette skjer samtidig med at Filippinene går ut av den såkalte LMDC-gruppen (en koalisjon av såkalt likesinnede utviklingsland, som er regnet å ha stor innflytelse). Landet skal ha vært utsatt for sterkt press fra EU og USA om å trekke seg fra gruppen.

Grunnen skal etter sigende være at Filippinene, på grunn av posisjonen og sympatien de skaffet seg blant andre land under fjorårets forhandlinger, skal ha forstyrret maktbalansen i gruppen som EU hadde bygget opp gjennom flere år. EU skal ha fått med flere av de små øystatene og de minst utviklede landene (LDC-landene) på å svekke kravet om en mer rettferdighetsstyrt retning på klimaavtalen, melder Business Standard. Men etter fjorårets forhandlinger i Warszawa trakk disse landene mer i retning av sympati for Filippinenes posisjon, som argumenterte for at avtalen som skal komme på forhandlingene i Paris neste år, må være bygget på FNs klimakonvensjon, og inkludere prinsippet om rettferdighet og at utviklingsland og rike land må ta ulikt ansvar.

LES OGSÅ: – Det religiøse språket løfter klimakampen

Tydelig tegn på svekkelse

Silje Lundberg, tidligere leder av Natur og Ungdom, sto side om side med Yeb Sano under fasten og hans og appeller under forhandlingene i fjor. Hun ser filippinerens fravær som et sterkt tilbakeskritt:

- Yeb Sano har vært en av de klareste stemmene til utviklingslandene. Under hans ledelse har Filippinene vært det utviklingslandet som har stått klarest mot presset fra vesten om svake og dårlige ambisjoner. At han nå er ute av delegasjonenen er helt klart en svekkelse av stemmen til utviklingslandene og deres målsetninger, sier Lundberg. Hun er likevel ikke overrasket.

- Det faktum at EU og USA har presset Filippinene ut av forhandlingsgruppen er dessverre nok et tegn på at de rike landene slår ned på utviklingslandene når de taler for fritt og er for ambisiøs.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima