Klima

Glad for at EU ikke lyttet til norske klimaråd

Regjeringen har bred tilslutning for sin EU-politikk på Stortinget, men når det gjelder klimamålene er KrF-leder Knut Arild Hareide glad for at Brussel ikke lyttet til Norge.

I debatten om EU- og EØS-saker på Stortinget måtte europaminister Vidar Helgesen (H) tåle kritikk for Norges linje i spørsmålet om EUs klimamål.

– Har det vært noen evaluering av de føringene Norge ga i forhandlingene om klimamålene, ville KrF-lederen vite.

Europaminister Vidar Helgesen (H) svarte ikke direkte på spørsmålet, men gjentok at det for Norge er viktig at EUs mål innen fornybar energi og energieffektivisering «ikke er bindende på landnivå».

LES OGSÅ: – Vi har fått til mye som får ned utslippene

Lyttet ikke til Norge

EU vedtok i oktober å kutte klimautslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. I tillegg skal Unionen heve andelen fornybar energi til 27 prosent og prøve å øke energieffektiviteten med 27 prosent.

Regjeringen forsøkte å overtale EU-landene til å droppe de to siste målene, ikke minst av bekymring for norsk gasseksport til EU.

– Det er riktig at EU kom til tre mål i klimarammeverket, men det er også riktig at ett mål står i en særstilling, nemlig målet om utslippsreduksjoner, sa Helgesen i tirsdagens stortingsdebatt.

Å påføre Norge ytterligere mål for fornybarsatsing er ikke det som gir best klimaeffekt, tilføyde han.

LES OGSÅ: Ville ikke innse at hun var alvorlig syk

Bred støtte

Med unntak av de to mest EU-kritiske partiene på Stortinget, Senterpartiet og SV, tydeliggjorde debatten i stortingssalen at regjeringens politikk overfor Brussel i det store og hele har bred tilslutning.

Ikke minst fikk regjeringen mye oppbakking foran de krevende forhandlingene innen landbruk, fisk og sjømat samt EØS-midler.

– Regjeringen har lagt ambisjonene høyt. Og en regjering som har høye ambisjoner, burde ikke ha problemer med å forsvare norske posisjoner i ostetollsaken, påpekte Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen.

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell etterlyste et tydeligere engasjement fra statsråden og regjeringen når det gjelder ostetoll, klimamål og forhandlingene om en transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA.

– Det er viktig at statsråden engasjerer seg mer aktivt og ikke bare forklarer saken godt for norske velgere og stortingsrepresentanter, sa Solhjell.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima