Klima

Bruker poesi i klimakampen

Klimakrisen bør treffe midt i kjernen av kirkens arbeid, mener poet Freddy Fjellheim.

Denne uka arrangerer Fjellheim klimakritisk messe i Fredrikstad.

– Kirken har sin store mulighet i klimaspørsmålet, fordi ødeleggelsen av naturen går så direkte på forståelsen av mennesket som hellig og ukrenkelig, sier poet Freddy Fjellheim.

– Det første som skjer når overopphetingen er i gang, er at de fattige og flyktningene rammes. Det er midt i hjertet av alle kirkesamfunns arbeid.

LES OGSÅ: 'Trenger mer enn økonomer til grønn omstilling'

Sprenge rammer

Torsdag og søndag denne uka arrangerer han en klimakritisk messe i Østre Fredrikstad kirke og Fredrikstad Domkirke. I Missa Poetica, «Ordet gjennom ordene», medvirker tre poeter, fire musikere og domprosten i Fredrikstad i en messe der poesien har fått en selvstendig plass.

– I kirken brukes dikt ofte til å illustrere en tekst eller en sammenheng, men mitt ønske var at diktstemmene skulle være med på egne premisser, sier Fjellheim.

Han ser på diktstemmen som en representant for det fremmede, både mennesker, kulturer og tenkemåter.

– Kirken og det hellige rommet er avhengige av at det kommer fremmede inn. En poesimesse er et forsøk på å bringe et fremmedartet budskap inn i kirken. Men det er ikke en protestaksjon, mer et forsøk på å sprenge noen rammer, forklarer Fjellheim.

LES OGSÅ: Vil gjøre Norge grønnere

Gir ut på Verbum

Den første delen av messen er poetisk lovprisning av ulike deler av tilværelsen. Andre del tar opp menneskelige og økologiske dilemmaer. Siste del heter «Klimakrise, skaperverk.»

Både Casper André Lugg og Liv Mevang Bjerkensjø har skrevet ny poesi til messen. Fjellheim skal lese dikt fra sin nye diktsamling, Vergeløs. Den kom nylig ut på Verbum forlag, selv om Fjellheim vanligvis gir ut på Cappelen Damm.

– Jeg har ikke byttet forlag, men de store forlagene jeg har presentert Vergeløs for, feiget ut og ville ikke ta i dette. Verbum har vist ryggrad og mot, sier Fjellheim.

– Hvorfor ville de ikke ta i den?

– Diktsamlingen inneholder en litteratur som tar utgangspunkt i svakhet. Det er en måte å skrive på som tar avstand fra det formfullende i poesien og litteraturen, der talehandlingen er viktigere enn de litterære ornamentene.

– Hva handler diktsamlingen om?

– Det er et forsøk på å gå inn i svakhetens tilstand, og berøre det som er grunnleggende når man søker Gud. Når vi rammes av ulykker, urett eller undertrykkelse, åpner det seg ofte en mulighet til å søke Gud. Men det er ikke et skjønnhetens budskap som kommer ut av det, kanskje snarere uverdighetens litteratur. Jeg stripper det poetiske språket for alt dets pynt og stas.

LES OGSÅ: Kirkens Nødhjelp mener Norge har større klimaansvar

Naturen klarer seg

Freddy Fjellheim er redaktør for forfatternesklimaaksjon.no, og har vært engasjert i klimaspørsmål siden han som 12-åring dro på forskningsferd med skipet Pandalus Navigator og lærte om fotosyntesen.

– Hvis vi ikke vier klimaspørsmålet oppmerksomhet, klarer naturen seg helt utmerket. Det er mennesket som vil gå nedenom og hjem om vi ikke stanser CO2-utslipp og lar oljen og fossile ressurser bli liggende i bakken, sier Fjellheim.

– Hvilke føringer har kirken lagt på denne messen?

– Vi er møtt med åpne armer, undring, og har fått frie tøyler, sier Fjellheim.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima