Innenriks

IS-tiltalt kvinne: Jeg var tilhenger av voldelig jihad

RETTSSAK: Den 30 år gamle kvinnen som er terrortiltalt var positiv til hellig krig før hun dro til mannen sin som var med i ekstremistgruppa IS, forklarte hun i retten. Hun nektet straffskyld da saken startet i Oslo tingrett mandag.

.

Norge — – Nei, svarte kvinnen etter at tiltalen mot henne var lest opp og tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen reiste spørsmålet om straffskyld.

Hun ankom sal 250 i Oslo tinghus 20 minutter før hovedforhandlingen skulle starte. Kledd i hvit skjorte og svarte bukser, svarte kvinnen lavmælt og forsiktig på rettens spørsmål om personalia og straffskyld. Hovedforhandlingen startet i går og skal vare i fire uker.

Kvinnen: Tenkte radikalt

– Jeg var ikke negativt innstilt til det Bastian fortalte. Alt han sto for da, sto jeg for selv, sa den 30 år gamle kvinnen innledningsvis i sin forklaring for retten.

Hun siktet til kommunikasjonen mellom henne og Bastian Vasquez, som dro til Syria for å slutte seg til Nusrafronten og utøve hellig krig i 2012. Han fortalte blant annet at han hjalp til med å utplassere veibomber, ifølge forklaringen for retten.

– På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang rundt dette med hellig krig. Jeg var ganske positiv til det, sa hun.

Senere skulle hun selv dra til Syria for å slutte seg til ektemannen. Hun hevdet i retten at det var kjærlighet til ham som var den viktigste drivkraften bak reisen, men at hennes radikale tankegang førte til at hun ikke hadde noen innvendinger eller kritiske tanker rundt hva Vasquez drev med der.

– Hadde jeg ikke vært så forelska i Bastian, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen, sa hun.

På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang rundt dette med hellig krig.

—  Terrortiltalt kvinne
.

Nekter straffskyld

Statsadvokat Geir Evanger mener hun visste godt hva hun gikk til, da hun tidlig i 2013 bestemte seg for å reise til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasques. Han hevder også at hun skal ha gitt uttrykk for at hun selv ville ha våpen, noe hun benekter.

– Kvinnene har vært uvurderlige støttespillere til voldelig jihad, altså Islamsk hellig krig, i tillegg til å føde barn, som for å sikre den neste generasjon IS-rekrutter, sa Evanger i sitt innledningsforedrag.

---

Terrortiltalt

  • 30 år gammel kvinne. Har to barn – en gutt og en jente.
  • Født i Pakistan. Kom til Norge som liten og vokste opp på østkanten i Oslo.
  • Hun og de to barna forlot det siste lille IS-området i Syria i begynnelsen av mars 2019 og har siden oppholdt seg i al-Hol-leiren i Syria.
  • Ble hentet hjem til Norge i januar 2020. Løslatt fra varetekt et år senere.

---

Aktor: Straffansvar

– Kvinner har hatt mange roller i IS, men det er oppgavene på hjemmebane som er der straffansvaret ligger i denne saken, etter påtalemyndighetens mening, sa han.

Selv om den 30 år gamle kvinnen nekter straffskyld, bestrider hun ikke det vesentligste av faktum som tiltalen bygger på. Gjennom sine nesten seks år i Syria, var hun gift med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Først da IS i stor grad var slått tilbake, ble hun brakt til den beryktede al-Hol-leiren av kurdiske styrker.

Der oppholdt hun seg ti måneder, før hun ble hentet hjem til Norge av norske myndigheter.

Det er oppgavene på hjemmebane som er der straffansvaret ligger i denne saken.

—  Geir Evanger, statsadvokat

Forsvarer: Ikke straff familien

– Det å føde barn kan uansett ikke på noen måte være straffbart, oppsummerte forsvarer til kvinnen, Nils Christian Nordhus, som er tiltalt for årelang deltakelse i IS, da han ga retten sine merknader til aktors innledningsforedrag.

– Kjernen i vårt forsvar er at straffebudet om deltakelse i en terrororganisasjon ikke rammer ekteskap, barnepass og arbeid i hjemmet, sa Nordhus.

– Straff terroristene. Straff ikke familien, sa forsvareren.

Straff terroristene. Straff ikke familien.

Han mener også at deltakerbestemmelsen må avgrenses mot framtvungne tjenester.

– Det å være tvunget av andre og bli utnyttet av andre, enten det er til husarbeid eller seksuelle formål, er ikke deltakelse i lovens forstand, sa Nordhus.

Avviser at kvinnen visste hva hun gikk til

Nordhus viste også til at kvinnen reiste til Syria i februar 2013, mens loven som forbyr deltakelse i en terrororganisasjon trådte i kraft i juni samme år. Kvinnen er kun tiltalt for deltakelse fra loven trådte i kraft.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Geir Evanger at han mener at kvinnen visste hva hun gikk til da hun reiste til Syria. Det avviste Nordhus og viste blant annet til at IS erklærte et kalifat i juni 2014.

– Vi mener at situasjonen i Syria, og derav kunnskapsnivået hennes, var noe helt annet da hun dro, enn den utviklet seg til senere. Den var noe annet enn for dem som for eksempel dro i 2014 og 2015, sa forsvareren.Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks