Innenriks

Borten Moe i oljehøring: – Stortinget fikk all relevant informasjon

Stortinget ble godt nok informert i forkant av åpningen av Barentshavet sørøst for oljeleting i 2013, fastslår tidligere oljeminister Ola Borten Moe (Sp).

Norge — – Det er ingen grunn til å tro at det eksisterer en ukultur verken i Olje- og energidepartementet eller Oljedirektoratet, sa Borten Moe da han ble spurt ut i oljehøringen i Stortingets kontrollkomité mandag.

Borten Moe var ansvarlig statsråd da Stortinget enstemmig vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljeleting i 2013.

Springende punkt

Blant spørsmålene kontrollkomiteen ville ha svar på, var om Stortinget fikk god nok informasjon i forkant av vedtaket. Et springende punkt er at den mulige verdien av eventuelle funn, ikke var regnet om til nåverdi, såkalt diskontert.

Da klimasøksmålet ble behandlet i Høyesterett i fjor, ble det kjent at Oljedirektoratet hadde gjort nye beregninger som viste at oljeboring i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt. Men disse tallene fikk Stortinget aldri vite om.

Likevel var informasjonen til Stortinget god og fyllestgjørende, sa Borten Moe i høringen.

– Verdiberegninger har begrenset verdi fordi variablene er ukjente. Hele poenget med å åpne et område er jo å finne ut hvilke verdier som ligger der, påpekte han.

Ingen garanti

Borten Moe gjentok også at han selv ikke visste om de nye beregningene fra Oljedirektoratet, men mener samtidig at dette uansett ikke ville endret tilrådingen til Stortinget.

– Kjernen i denne saken er om meldingen til Stortinget kan leses som en garanti om milliardinntekter. Mitt klare svar er nei, sa Borten Moe og pekte på flere forhold som tørre brønner og seismiske forhold som kan gjøre olje- og gassproduksjon umulig.

– Dette vet regjeringen, det vet departementet, og det vet Stortinget, slo han fast.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks