Innenriks

– Det som rammer oss kan ikke viske ut Guds lys

GJERDRUM: Mens et tynt dekke av tåke lå rundt Gjerdrum kirke søndag morgen, snakket biskop Atle Sommerfeldt om lyset som ikke sletter ut katastrofen, men som skinner også i menneskers mørke.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

En lys, hvit tåke ligger over snøen og den hvite Gjerdrum kirke søndag morgen. Kirken ligger på en høyde et stykke fra rasområdet. Inne er det varmt, og de gamle treveggene i kirken fra 1686 skaper en lun, nær atmosfære. En fiolinist øver sammen med kantor, og fiolinen lyder som en vemodig klage.

Biskop Atle Sommerfeldt hilser på fire konfirmanter som skal delta. Mina Nyork-Askerud og Eira Synnøve Søly er to av dem. De skulle vært her i kirken på oppdrag som konfirmanter den dagen raset skjedde. Nyork-Askerud og familien hennes er blant de som ble evakuert. Hun så et hus som gikk med i raset. Besteforeldrene ble hentet ut av området med helikopter. De to konfirmantene vet også at en av elevene i trinnet under er blant de savnede. Nå er de to konfirmantene litt redde for å gjøre noe feil. De skal tenne lys i lysgloben under forbønnen. De vet at mange av de som kommer, er pårørende til de som er savnet og omkommet.

Mistet en trygghet

Flere av de frivillige i kirken beskriver det som uvirkelig og vanskelig å helt ta inn det som har skjedd. Kirkevergen har måttet kjøre lange omveier for å komme fram, på grunn av sperringene rundt rasområdet.

Like før gudstjenesten starter, kommer ordføreren, som skal si noen ord helt i starten av gudstjenesten. Han mener Gjerdrum har mistet en trygghet og hverdag innbyggerne trenger i sine liv.

– Alle arrangementer som gjøres for å bidra til fellesskap og trygghet, er viktig. Det er så mye uro nå. For meg personlig er ikke kirken et oppholdssted, men betydningen den har for mange mennesker, er uomtvistelig, sier han.

Mørke og skodde

En av dagens tekster er fra profeten Jesaja, som sier: «Mørke dekker jorden, skodde dekker folkene». Det tar biskop Atle Sommerfeldt utgangspunkt i da han holder sin preken. Han tror mange i lokalsamfunnet kan kjenne seg igjen i den beskrivelsen nå.

– I dette kirkerommet har det i generasjoner vært plass for menneskers frykt, maktesløshet og sorg. I dag er det oss rommet omslutter og gir plassen vi trenger for alt det vi måtte bære med oss hit når katastrofen nå har rammet her. I fortvilelsen, redselen og kaosets mørke og tåke melder også Maria og Josefs spørsmål seg: Hvor i alle dager er Jesus? Hvor befinner han seg nå, midt i det mennesker gjennomlever her i Gjerdrum i disse dager? spør Sommerfeldt i prekenen.

Dagens prekentekst handler om da Jesus som 12-åring ble borte for foreldrene. Sommerfeldt viser til de mange fortellingene om Jesus, og at han viser mennesker i sin samtid at Gud alltid ledsager den som lever i fortvilelse, sorg og sinne når lidelse påføres dem.

– Til de sørgende sa Jesus: Salig er de som tørster. Til dem som sliter med å leve når så mye er tapt, sa Jesus: Kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder. Til dem som er alene, sa Jesus at han er med mennesker hele livet. Til dem som fortviler i mørket, sa Jesus at han er lyset som skinner i mørket. Til dem som frykter fremtiden, kom Jesus fra fremtiden med håp, sier Sommerfeldt.

Han forteller videre om hvordan Gud i skapelsen skapte lys i mørke og ordnet kaos.

– Fra da av omslutter det alt levende og gir livskraft til hele skaperverket og hver enkelt av oss. Det lyset kan ikke noe av det som rammer oss viske ut. Gud har lovet mennesket at så lenge regnbuen finnes, kan mennesker stole på at de ikke blir forlatt, sier biskopen.

Klokker Ellen Dahle tenner lysene på alteret i Gjerdrum kirke.

Verdensomspennende

Etter prekenen er det forbønn. Presten i Gjerdrum, Ole Jakob Furuseth, leser den første bønnen:

– Gud, vi kommer til deg med vår klage og vår bønn, vi roper ut i sorg og fortvilelse over de som er blitt borte for oss. Vi sørger sammen med dem som har mistet alt de eier, og på vegne av dem som har opplevd utrygghet og usikkerhet i eget hjem.

Konfirmantene tenner lys som de setter i den store globen mens bønnene blir bedt. Biskopen har i sin preken fortalt at Kirkenes Verdensråd på fredag oppfordret alle medlemskirker til å be og vise omtanke til dem som er rammet av raset i Gjerdrum.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks