Innenriks

Maks 20 deltakere på gudstjenester og livssynssamlinger i Oslo i jula

RESTRIKSJONER: Oslo kommune har innført en maksgrense på 20 deltakere på gudstjenester og andre livssynssamlinger i hovedstaden i jula.

Det opplyser byrådsleder Raymond Johansen på torsdagens koronapressekonferanse.

– Kirker og andre tros- og livssynssamfunn er viktige samlingssteder for folk i jula. Det må være faste seter, minst 1 meters avstand og streng praktisering av smittevernet, sier Johansen.

Nasjonalt er det en grense på maksimalt 50 personer for en innendørs gudstjeneste. Dersom kirken har fastmonterte stoler istedenfor kirkebenker, kan de ha inntil 200 besøkende om andre smittevernregler kan overholdes.

Grensa i Oslo settes altså til maksimalt 20 personer, uansett. Vårt Land har vært i kontakt med Oslo kommune som opplyser at de ikke krever «fastmonterte seter», slik myndighetene gjør nasjonalt, men at deltakere må ha faste plasser med 1 meters avstand.

Alternativ jul

Samtidig åpner Oslo opp for alternative julefeiringer for vanskeligstilte med maks 20 deltakere.

– Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengige av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer, sier Johansen.

Viderefører sosial nedstenging

Oslo er inne i en sosial nedstenging. Denne videreføres i første omgang til 7. januar.

Byrådsleder Raymond Johansen sier det er nødvendig å videreføre nedstengningen til tross for positiv smitteutvikling i Oslo den siste tiden.

– Vi kan ikke risikere at julefeiringen gjør at smitten øker kraftig. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er helt klare: Vi anbefales å videreføre de strenge tiltakene som gjelder for Oslo, sier han.

Maks 10 personer uansett

Den nasjonale grensa om at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i jula, vil ikke gjelde for Oslo. Der er det en maksgrense på ti personer totalt.

– Regjeringen har gitt en nasjonal anbefaling om at hver husstand kan ha opptil ti gjester, to ganger i løpet av jula. Den gjelder ikke i Oslo. Her vil forbudet mot at flere enn 10 personer samles i private sammenkomster gjelde ut året, sier Johansen.

– Skulle vi ha endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefaling, måtte vi ha hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Innenriks