Ellen tok ulovleg abort utan bedøving. Legen skulle ha ei heil månadsløn for jobben