Nyheter

Vatikanet skjerper regelverk rundt overnaturlige hendelser

DEN KATOLSKE KIRKE: Sosiale medier har ført til økning i antall påståtte guddommelige tilsynekomster. Vatikanet strammer til for å unngå svindel.

Vatikanet har oppdatert retningslinjene som brukes til vurdere om en hendelse eller tilsynekomst er overnaturlig, eller guddommelig. Hensikten er å begrense svindel og lureri, skriver The National Catholic Reporter.

I den nye veiledningen slås det fast at det kun er paven, og ikke lokale biskoper, som kan avgjøre slike saker. Oppdateringen ble offentliggjort av Vatikanet fredag, i dokumentet «Norms for proceeding the discernmentof alleged supernatural phenomena».

Sosiale medier fremheves som en årsak til at de nye reglene har tvunget seg frem.

A statue of the Virgin Mary

Frykter svindel

Tilsynekomster av jomfru Maria og såkalt stigmata er ikke helt ukjent innen katolisismen. Fátima i Portugal og Lourdes i Frankrike er eksempler på populære pilegrimssteder der jomfru Maria skal ha åpenbart seg.

Med sosiale medier skal antallet slike påståtte tilsynekomster eller visjoner imidlertid ha økt. The Guardian viser blant annet til et tilfelle der Jesus skal ha vist seg på en toast, og til hurtig omløp av ikke-verifiserte bilder av statuer som gråter blod.

Bekymring knyttet til svindel og utnyttelse av troende har altså fått Vatikanet til å dra i bremsen.

Kardinal Víctor Manuel Fernández fremhever at de nye retningslinjene ikke er laget for å kontrollere eller (i enda mindre grad) å kvele ånden. Bakgrunnen er at guddommelige fenomener har vært fremsatt for profitt, makt og personlig interesse.

Erstatter regler fra 1978

Vatikanet slår fast at biskopene ikke har makt til å godkjenne hendelsene som «overnaturlige». I stedet gis biskopene mulighet til å trekke seks mulige konklusjoner, fra nihil obstat (ikke noe står i veien) til at et fenomen ikke er overnaturlig.

De nye retningslinjene har vært under arbeid siden 2019, og erstatter de fra 1978.

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter