Nyheter

Strid i Trøndelag Ap: Kilder mener Trond Giske alt har flertall for stortingsplass

COMEBACK: Ifølge Ap-kilder har Trond Giske en stortingsplass i sin hule hånd. Eks-nestlederen jobber for å sikre seg flertall. Men det er kamp om sannheten i Trøndelag Ap – og om viktige delegater.

Vil virkelig Trond Giske på Stortinget og har han i praksis sikret seg en topplass på Arbeiderpartiets valgliste i Sør-Trøndelag allerede?

Det lurer mange i Ap på etter at eks-nestlederen har bygget opp lille Nidaros Sosialdemokratiske Forum til å bli Aps største lokallag.

Vårt Land har snakket med en rekke nøkkelpersoner i Trøndelag Ap om spillet i kulissene før det avgjørende nominasjonsmøtet i november.

Nesten alle mener Trond Giske samler støtte for et kandidatur. Men samtidig pågår en kamp om sannheten rundt Giskes muligheter for stortingsplass. To ulike fortellinger avtegner seg:

  • Giske har alt skaffet seg solid flertall for sikker plass på stortingslista.
  • Giske er en svekket mann, som i større grad må ta kamper i åpent lende.

Fasiten får vi først på skjebnemøtet i november, men veien fram til plass på stortingslista er brolagt med små og store korsveier og kamper.

I politiske partier ligger «djevelen» ofte i detaljene og spillet er allerede i gang.

På spørsmål fra Vårt Land svarer Trond Giske at han fortsatt er i tenkeboksen om stortingsplass.

Vil Giske la «kjøttvekta» rå?

Trond Giske har ennå ikke flagget om han ønsker comeback på Stortinget i 2025 eller ei. Likevel kjenner Vårt Land til at han lenge har jobbet for å samle støtte.

Første store stoppested på veien mot stortingsplass, er møtet i Trondheim Aps representantskap etter sommeren. Her velger Trondheim Ap utsendinger til nominasjonsmøtet i november.

Hvis Trond Giske kan regne med støtte fra alle Trondheim Aps delegater der, mangler han trolig bare rundt 20 stemmer for å vinne sikker plass på stortingsvalglista.

Lokallaget Trond Giske leder, Nidaros Sosialdemokratiske Forum, kan sørge for at alle delegatene fra Trondheim er «hans folk». Nidaros har nemlig flertall i Trondheim Aps representantskap.

Det vanlige i Ap er derimot å sende delegater som speiler mangfoldet i kommunepartiet. Gjerne med noen fra ledelsen, bystyregruppe og medlemmer fra de ulike lagene.

Hvilket alternativ Nidaros og Giske går for, vil bli avgjørende for hans sjanser på stortingsplass.

Kilder: «Maktgrep» gir Giske innflytelse på prosess

Men alt før representantskapsmøtet i Trondheim Ap, har Trond Giske innflytelse på hvem som skal representere kommunepartiet på nominasjonsmøtet i november.

For på Trondheim Aps årsmøte i vår, ble Giske valgt til ny nestleder. Pål Sture Nilsen ble ny leder med støtte fra Nidaros og Giske selv.

Trond Giske (nærmest) og hans allierte, Pål Sture Nilsen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det skjedde ikke uten dramatikk: Den sittende lederen i Trondheim Ap, Gunn Elin Høgli, ble kastet etter et mistillitsforslag og Giske ble anklaget av flere for å stå bak.

Som leder og nestleder har Pål Sture Nilsen og Trond Giske innflytelse på hvem som blir foreslått som Trondheims delegater til nominasjonsmøtet i november.

Pål Sture Nilsen blir av flere kalt Giskes allierte. Han er også medlem av nominasjonskomiteen, som skal lage forslag til stortingsvalgliste, som nominasjonsmøtet skal ta stilling til.

Partifolk Vårt Land har snakket med mener dette bakteppet viser makten Giske fortsatt besitter i Trondheim og Trøndelag Ap. Med maktgrep har han sikret seg innflytelse over viktige trinn i nominasjonsprosessen, hevder de.

Men bildet er ikke entydig: Fra andre hold hevdes det at Giske tapte mye støtte på vrakingen av Gunn Elin Høgli som leder i Trondheim Ap.

Pål Sture Nilsen skriver i en SMS til Vårt Land at han er «opptatt av medlemmenes mulighet til å påvirke gjennom demokratiet og få fram de beste kandidatene til nominasjon».

«Min jobb i nominasjonskomiteen er å fremme Trondheims syn og sammen med resten få til det beste resultatet vi kan», utdyper han.

Trond Giske på frierferd i kommune-lag – og hos LO?

Hovedpersonen selv har for lengst lagt ut på frierferd i Sør-Trøndelag. Kommune-lag etter kommune-lag får besøk av Trond Giske. Her innleder han om politikk og boka si.

Trond Giske må trolig hente minst 20 stemmer utenfor Trondheim for å vinne en sikker plass på valglista.

Giske har også blitt hyppig observert i gangene hos LO i Trondheim, hvor han bruker tid på å snakke med folk. I Ap er det alltid viktig å være venn med LO, men Vårt Lands kilder mener LO ikke er avgjørende for hans stortingssjanser.

Samtidig skolerer Giske nye Ap-medlemmer i rollen som tillitsvalgt. Det skjer på Folkets Hus i Trondheim.

Et mottrekk på fylkesårsmøtet?

På motsatt hold har Giske-kritiske i Trøndelag Ap mobilisert for å hindre at han gjør comeback på Stortinget, mener Vårt Lands kilder.

Ett eksempel på det, er fylkesårsmøtet 16. og 17. mars. Der sto enda en kamp, som legger føringer før nominasjonsmøtet.

På forhånd var det foreslått at alle kommune-lag skulle sikres minst ett delegat på «skjebnemøtet» i november, uavhengig av antall medlemmer.

Forslaget ble lest som et forsøk på hindre at Trondheim Ap skulle få rent flertall på nominasjonsmøtet, som følge av den eksplosive medlemsveksten i Nidaros Sosialdemokratiske Forum under Trond Giskes ledelse.

I forkant av avstemmingen på fylkesårsmøtet skal Trøndelag AUF ha telt seg fram til at det var flertall for et enda mer utjevnende forslag, som ville sikret alle kommune-lag minst to delegater.


Til slutt anbefalte redaksjonskomiteen på møtet likevel modellen med én delegat. Det ble også det endelige vedtaket.

Kan ta dissens i komité før skjebnemøte

Før nominasjonsmøtet avgjør et eventuelt Giske-comeback i november, skal nominasjonskomiteen legge fram sitt forslag til stortingsliste, som så skal behandles på møtet.

Én godt plassert kilde i Trøndelag Ap, mener at et scenario er at noen kan ta dissens i komiteen. I så fall kan den legge fram to ulike lister til avstemning: én med Giske og én Giske-fri liste.

Årsaken er at det er delte meninger om et nasjonalt Giske-comeback i Trøndelag Ap. For Giske selv vil en slik dissens-løsning være bedre enn å bli «benket» under nominasjonsmøtet og måtte kjempe for åpent kamera mot en partifelle.

Trond Giske har ikke bekreftet at han ønsker en stortingsplass. Til NRK Dagsrevyen 10. februar svarte han at han vår åpen for en ny runde i rikspolitikken, men hadde ikke konkludert.

Blant Vårt Lands kilder påpekes det at han ikke ønsker å skape fallhøyde for seg selv ved å lansere et kandidatur. Vurderingen er at Giske setter alt inn på å være sikret et uomtvistelig flertall på forhånd og at nominasjonskomiteen fremmer navnet hans på sikker plass.

Trond Giske: – I tenkeboksen

Vårt Land har forelagt Trond Giske hovedmomentene i denne artikkelen. Han skriver i en e-post:

– Skal Arbeiderpartiet reise seg, må vi bruke kreftene på folks hverdag, om styring av strømmarkedet, god pensjon og trygg økonomi. I Nidaros snakker derfor om sak, ikke om personer, og det er en av grunnene til at vi har fått mange tusen medlemmer.

Giske bekrefter at han reiser mye både i Trøndelag og resten av Norge, men skriver at dette er for å snakke om boka han ga ut i slutten av 2023.

– Når det gjelder nominasjon, er jeg fortsatt i tenkeboksen, skriver han.

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad

Ragnhild Grongstad er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter